SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2004.524.LRJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer20-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.523.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer20-12-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.522.LRArbejdsgiverbetalt beklædning20-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.521.TSSAmortisationsrenten for 2005 - rateopsparing20-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.520.LR"Tilgodehavende udbytte" - ikke skattefrit for modtagende selskab ved skattefri spaltning20-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.519.LRBeskatning af et engangsbeløb for brugsret over et areal til opstilling af vindmøller, når arealet afstås inden udløbet af brugsretsaftalen20-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.518.ØLRMaskeret udbytte - udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste17-12-0401-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.517.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - betingelser - arbejdsgivers kontrol17-12-0430-11-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.516.ØLRRette indkomstmodtager - kommanditister - renteindtægt17-12-0412-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.515.VLRStraffesag - grov skattesvig - urigtig selvangivelse - udeholdte indtægter16-12-0424-02-04Straf Dom
SKM2004.514.ØLRStraffesag - unddragelse - skat og arbejdsmarkedsbidrag - for lav selvangivet indkomst - regnskabsfejl16-12-0403-02-04Straf Dom
SKM2004.513.VLRStraffesag - skatte og momssvig - udeholdt omsætning - strafudmåling16-12-0428-01-04Straf Dom
SKM2004.512.VLRStraffesag - forsøg på smugleri- cigaretter16-12-0426-01-04Straf Dom
SKM2004.511.ØLRStraffesag - smugleri - uberigtigede spiritus- og tobaksvarer - strafudmåling16-12-0422-01-04Straf Dom
SKM2004.510.VLRStraffesag - skattesvig - unddragelse - arbejdsmarkedsbidrag - lønsumsafgift - urigtige selvangivelser16-12-0419-01-04Straf Dom
SKM2004.509.VLRStraffesag - for lav indkomstansættelse - passivitet16-12-0416-01-04Straf Dom
SKM2004.508.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - mangelfuld regnskabsførelse16-12-0413-01-04Straf Dom
SKM2004.507.VLRFri bil - privat kørsel - erhvervsmæssig benyttelse - kørselsregnskab16-12-0424-11-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.506.LSRDagplejer - standardfradrag - beregningsgrundlag15-12-0414-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.505.LSRPersonalegode - værdi af medlemsskab af golfklub15-12-0409-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.504.LSRFri bolig - administrerende direktør - bindende forhåndsbesked15-12-0419-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.503.LSRRejseudgifter - ansat ved Metroprojekt15-12-0428-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.502.LSRLægemiddel- og medicinalfirma - udgifter til rejser, symposier, uddannelse mv.15-12-0425-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.501.LSRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning af underskud i tysk datterselskab15-12-0426-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.500.LSRGodtgørelse af energiafgift - udlejningsejendomme - fællesarealer og -faciliteter15-12-0415-11-04Afgifter Kendelse
SKM2004.499.LSRTinglysningsafgift - allonge til realkreditbrev - tvangsauktion15-12-0408-11-04Afgifter Kendelse
SKM2004.498.LSRTinglysningsafgift - vindmølle - løsøre eller fast ejendom15-12-0403-12-04Afgifter Kendelse
SKM2004.497.LSRMomsgrundlag - udbetaling af bankgaranti stillet af misligholdende lejer15-12-0422-09-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.496.LSRMedarbejderaktier - tab ved udstedelse15-12-0402-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.495.LSRAdvokat- og revisorudgifter - generationsskifte15-12-0428-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.494.LSRFremførsel af underskud fra afdød ægtefælle - gældsnedsættelse efter ordning med kreditorer15-12-0407-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.493.LSRFradrag for underskud i sambeskatningsindkomst - anskaffelse af båd og eneforhandleraftale - maskeret udlodning15-12-0426-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.492.LSRTinglysningsafgift - allonge til løsørepantebrev - erhvervsaktiver - ny pantsætter15-12-0430-11-04Afgifter Kendelse
SKM2004.491.LSRMedlemsudlodning - forenings tegning af aktier til overkurs ved selskabsstiftelse - medaktionærer15-12-0430-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.490.LSRFagforeningskontingent - praksis i personligt regi - fradrag i personlig- eller skattepligtig indkomst15-12-0422-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.489.LSRFradrag for kursusudgifter - fysioterapeut - McKenzie Institut - part A Lumbal Columna15-12-0419-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.488.LSRGodtgørelse af naturgasafgift, olieafgift og CO2-afgift - befugtningsanlæg14-12-0409-11-04Afgifter Kendelse
SKM2004.487.LSRRegulering af momsfradrag - bus anvendt til momspligtige og momsfritagne aktiviteter - Regulering af olie- og CO2-afgift14-12-0411-11-04Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.486.LSRMedarbejder på passagerfærge - fradrag for udgifter til kost mv.13-12-0407-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.485.LSREmballageafgift - plastposer 45x48 cm - rumindhold over 5 l - svejsede plastsnore13-12-0401-10-04Afgifter Kendelse
SKM2004.484.LSRTidspunkt for afståelse af anparter ved konkurs13-12-0422-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.483.LSRBørnebidrag - forpligtelse ud over normalbidrag - fradrag13-12-0428-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.482.LSRLønindkomst ved tjeneste uden for Danmark for den danske stat - lempelse13-12-0429-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.481.LSRTab ved kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier13-12-0407-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.480.LSRVirksomhedsordningen - løbende ydelser - bindende forhåndsbesked SKM2003.419.LR13-12-0414-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.479.TSSAM-bidrag - ansatte ved internationale organisationer10-12-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.478.ØLRLejeværdi af egen bolig - rådighed - flyttet til udlandet06-12-0418-11-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.477.HROverkursarrangement - renteomlægning - B06-12-0417-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.476.HROverkursarrangement - renteomlægning - A06-12-0417-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.475.ØLRToldkodeksen - diverse punktafgiftslove og momsloven - hæftelse for afgiftskrav - frihavn - oplag eller forsendelse - tyveri af container06-12-0410-11-04Afgifter + Told Dom
SKM2004.474.VLRPeriodisering - retserhvervelse - suspension - ugyldighedsindsigelse06-12-0411-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.473.ØLRSyn og skønstema - ikke godkendt06-12-0408-11-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.472.ØLRAktieavanceopgørelse - undtagelsesbestemmelserne - 19. maj 1993 - lånte midler02-12-0409-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.471.ØLREjendomsværdiskat - ejendom under ombygning30-11-0412-11-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.470.HRMyndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelses gyldighed30-11-0405-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.469.ØLRVedligeholdelsesudgifter - fradragstidspunkt - afskrivning på garage30-11-0403-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.468.ØLRPeriodisering - afståelsestidspunkt for aktier30-11-0427-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.467.HRGrundværdiansættelse - lovbestemmelse om salgsforbud - ejendoms overgang til staten30-11-0428-06-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.466.LRErhvervsudygtighedsforsikringer - nytegning - helbredsoplysninger26-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.465.TSSMoms - forsyningsselskaber - udstedelsesdato for fakturaer25-11-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.464.TSSRetningslinier for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1.25-11-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.463.LRErhvervslejlighed betragtes som sommerbolig når den anvendes af personalet25-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.462.LRArbejdsgiverbetalt tyverialarm23-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.461.ØLRAndelsboligforening - ophørserstatning - overgang til skattefri anvendelse - grundlag for ejendomsavance22-11-0429-10-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.460.HREjendomsvurdering - grundværdifastsættelse - bebyggelsesprocent - udnyttelsesgrad22-11-0427-10-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.459.ØLRVederlag - indfrielse af aktier - fratrædelsesgodtgørelse22-11-0426-10-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.458.VLRSelvangivelse - indbetaling af A-skat - bevisbyrde22-11-0425-10-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.457.TSSForsikringsafgift for busser19-11-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.456.LRArbejdsgiverbetalt avis19-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.455.HRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud15-11-0427-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.454.VLRMindretalsaktionærs fødselsdagsarrangement - repræsentation - reklameudgift15-11-0425-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.453.LSRBriller solgt via abonnementsaftale - køb på kredit eller leasingaftale15-11-0404-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.452.LSREDB-konsulent - afgrænsning mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere15-11-0428-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.451.LSRFradrag for kurstab - tabsbegrænsning15-11-0405-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.450.LSRAktieavance - lønmodtager - ikke selvangivet - suspendering af frister15-11-0402-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.449.ØLRForsikringsselskab - sambeskattede selskaber - uudnyttet underskud fra før 199815-11-0419-10-04Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.448.LSRStraksfradrag - beregningsgrundlag - tilbygninger til eksisterende svinestalde15-11-0404-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.447.LSRAfskrivning på blandede benyttede bygninger - nye regler15-11-0405-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.446.TSSAM-bidrag - arbejde i udlandet15-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.445.LSRKantinemoms - skolehjem med statstilskud - opgørelse af momstilsvar15-11-0415-09-04Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.444.LSRMomsfritagelse - erhvervsdrivende fond15-11-0407-10-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.443.LSRLægevagtkørsel og vikariat som praktiserende læge i Norge15-11-0411-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.442.LSRMomsfradrag - udgifter til hjemme-pc'er til medarbejdere15-11-0413-10-04Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.441.HRUerholdelig fordring - lån eller driftstilskud - interesseforbundne parter15-11-0418-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.440.LSRMomsfradrag - udgifter til leasede hjemme-pc'er til medarbejdere15-11-0414-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.439.LSRTvungen sambeskatning CFC - schweisisk datterselskab15-11-0412-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.438.TSSMomsforhold for skoleboder og skolemadordninger11-11-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.437.LRGoodwill ved optagelse af kompagnon i advokatvirksomhed - skævdeling af nettooverskud10-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.436.LRUdgifter til ombygning af lejede lokaler - interesseforbundne parter - fradrag for tab ved afståelse af lejemål08-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.435.LRAktieavancebeskatning - fraflytning - henstand - skattefri ophørsspaltning - succession05-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.434.LRBestyrelseshonorarer - rette indkomstmodtager - substitution - revurdering af SKM2004.90.LR04-11-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.433.LSREjendomsavance - pristalsregulering - anskaffelsessum mv.01-11-0405-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.432.VLRHobbylandbrug - rentabilitet - afskrivninger29-10-0405-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.431.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - privatforbrug29-10-0401-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.430.LSRUgyldighed - manglende høring - kurs på løsørepantebrev28-10-0427-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.429.LSRVedligeholdelse i udlejningsejendom28-10-0417-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.428.LSRBA jur. studie under åben uddannelse - faglig konsulent - fradrag for befording mv.28-10-0413-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.427.LSRAdvokat- og revisorudgifter - køb af aktier i nye datterselskaber28-10-0427-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.426.LSRAfskrivning - udgifter til indretning af lejede lokaler - projekteringsudgifter28-10-0405-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.425.LSRLandbrug - nyt bygningsafsnit - beregningsgrundlag for straksfradrag28-10-0429-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.424.LSRLandbrugsejendom - fordeling af overdragelsessum28-10-0407-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.423.LSRAfgiftsberigtigelse - senest offentliggjorte ejendomsværdi27-10-0430-08-04Afgifter Kendelse
SKM2004.422.LSREjerforening - tinglysningsafgift27-10-0416-08-04Afgifter Kendelse
SKM2004.421.LSREjendomsvurdering - genoptagelse - § 4 vurdering/forurening27-10-0408-10-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.420.LSRVurdering af fast ejendom - grundværdiansættelse af etageejendom - lokalplans bebyggelsesprocent27-10-0401-07-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.419.LSRRejseudgifter - smed27-10-0422-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.418.LSRBeskatning af betalt broafgift (brobizz) over Storebæltsbroen - bindende forhåndsbesked SKM2003.183.LR27-10-0414-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.417.LSRArbejdsgiverbetalt broafgift (brobizz) - fri bil til rådighed27-10-0414-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.416.LRGenerationsskiftemodel - ny anpartsklasse27-10-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.415.LRMedarbejderaktier - bruttotrækordning26-10-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.414.DEPAppelliste25-10-04 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Meddelelse
SKM2004.413.ØLRTinglysningsafgift - omdannelse - adkomst22-10-0408-10-04Afgifter Dom
SKM2004.412.VLRSkattefri rejsegodtgørelse22-10-0430-09-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.411.ØLRMaskeret udbytte - driftsudgifter22-10-0417-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.410.LRIkke omfattet af overgangsregel - afskrivningssats - transparens - skibsandele21-10-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.409.HRBådudlejningsvirksomhed - erhvervsmæssig til privat anvendelse19-10-0405-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.408.VLRSuspensionsproceduren - aktiv forædling - gennemførelsesbestemmelserne - genudførselsfristen - fristoverskridelse19-10-0429-09-04Told Dom
SKM2004.407.ØLRUdlæg i tilgodehavende - behæftede aktiver - pantsat fordring19-10-0428-09-04Inddrivelse Kendelse
SKM2004.406.VLRUdlæg - rede penge19-10-0424-09-04Inddrivelse Kendelse
SKM2004.405.LSRAndelsbeviser - tilbagesalg af andel til udstedende forening - fortjeneste13-10-0401-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.404.LSRLønsumsafgift - finansielle ydelser13-10-0430-07-04Afgifter Kendelse
SKM2004.403.LSRLønsumsafgift - selvejende institution - narkotikaafvænning13-10-0403-09-04Afgifter Kendelse
SKM2004.402.LSRMomsfradrag - erstatning for opsigelse af lejemål - ophør af virksomhed13-10-0430-08-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.401.LSRMomsfradrag - fællesudgifter for museum13-10-0415-07-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.400.LSRFradrag for morgenmad til virksomheds ansatte købt i fremmed kantine13-10-0401-09-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.399.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev13-10-0415-09-04Afgifter Kendelse
SKM2004.398.LSRChokoladeafgift - energibarer13-10-0430-08-04Afgifter Kendelse
SKM2004.397.LSRFærøfradrag - maskinistuddannelse13-10-0407-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.396.LSRAfskrivning på aktiver - skattefri fusion12-10-0412-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.395.LSRAgent for slankeprodukter - lønmodtager/selvstændige erhvervsdrivende12-10-0422-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.394.LSRLandbrugsejendom - delsalg - tillægsparcelværdi/teknisk værdi12-10-0425-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.393.LSRBegrænsningsreglerne i ejendomsværdiskatteloven - ombygning12-10-0411-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.392.LSRFradrag for drift af hundekennel12-10-0405-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.391.LSRUgyldighed - manglende sagsfremstilling fra skatteankenævn12-10-0413-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.390.LSRAnsat ved Forsvaret - rejsegodtgørelse - udstationering12-10-0413-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.389.LSRLåneomkostninger - oprettelse af kassekredit12-10-0430-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.388.LSRFradrag for kautionstab12-10-0411-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.387.LSRRevisorudgifter - Kapitaludvidelse12-10-0426-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.386.HRElafgift - CO2-afgift - godtgørelse - landboforening11-10-0406-10-04Afgifter Dom
SKM2004.385.VLRMoms - alternative behandlere - almindelig sundshedspleje11-10-0417-08-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.384.HRHektarstøtte - selvstændigt formueaktiv eller fradragsberettiget driftsomkostning 11-10-0428-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.383.VLRTilskud - tab på fordring - fradrag for driftstilskud - dekort til søsterselskaber11-10-0427-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.382.ØLRLønmodtager - hjemmekontor - kontorhold - rejseudgifter08-10-0424-09-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.381.ØLREF-Toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar08-10-0424-09-04Told Dom
SKM2004.380.ØLRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - udenlandsk indregistreret bil06-10-0403-09-04Straf Kendelse
SKM2004.379.VLRRentefradrag - bevisbyrde for gæld - nærtstående05-10-0409-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.378.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - ændring af administrative procedurer01-10-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.377.HRUudnyttet underskud - personfradrag - overskud af ejendom - renter - forventningsprincippet - erstatningsansvar29-09-0413-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.376.LRGodtgørelse fra A-kasse27-09-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.375.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse - manglende opkobling til kontrolsystemet - udeblivelse - konfiskation24-09-0422-06-04Straf Dom
SKM2004.374.ØLRStraffesag - restaurationsloven - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - konfiskation24-09-0403-05-04Straf Dom
SKM2004.373.HRRette indkomstmodtager - interessensammenfald - koncernselskaber24-09-0403-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.372.ØLRAfskrivninger på skib - fradrag for valutakurstab23-09-0427-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.371.LRSundhedsundersøgelser23-09-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.370.TSSFusion - udenlandsk selskab23-09-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.369.ØLRUdlejning af arbejdskraft - økonomisk virksomhed - momspligtig22-09-0401-09-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.368.TSSÆndring af tinglysningsafgiftsvejledningen20-09-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.367.VLRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria20-09-0401-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.366.HRLejeværdi - konkurs - ideelle anpart20-09-0406-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.365.ØLRLejefiksering - selskaber - omgåelse - beskatning af lejeværdi - hjemmel20-09-0417-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.364.HRMoms - afmeldt - fortsat fakturering - bevisbyrde16-09-0427-08-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.363.TSSNy vejledning vedrørende tinglysningsafgift13-09-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.362.TSSSkattefri rejsegodtgørelse/fradrag for kost mv. og logi - ligningslovens § 9 A - ikke krav om udgifter til sædvanlig bolig03-09-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.361.TSSSpildevandsafgift - afgiftssatser for minirenseanlæg02-09-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.360.ØLRFradrag - diverse udgifter - suspension af ansættelsesfristen.30-08-0405-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.359.VLRSkattearrangement - rentefradrag - risiko30-08-0403-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.358.VLRIndeholdelsespligt - A-skat mv - værdi af fri bil30-08-0409-06-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.357.HRStraffesag – skattesvig – urigtig selvangivelse – lang sagsbehandlingstid – betinget frihedsstraf30-08-0410-05-04Straf Dom
SKM2004.356.HRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtig selvangivelse – uregistreret momsvirksomhed - ubetinget frihedsstraf30-08-0410-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.355.ØLRStraffesag – skattesvig af særlig grov karakter – undladt selvangivelse af overskud af virksomhed – skattesvig – passivitet – forsøg på dokumentfalsk30-08-0426-03-03Straf Dom
SKM2004.354.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skatteudskydelse30-08-0417-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.353.ØLRSelskabstømning - deponering af beløb - indbyrdes opgør30-08-0423-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.352.VLRSelskabstømning - regresopgør30-08-0410-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.351.ØLRSelskabstømning - indbyrdes opgør - lempelse af ansvar30-08-0402-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.350.TSSSkattefri aktieombytning - Aventis S.A. - Sanofi-Synthelabo S.A.27-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.349.LRAnmodning om ændring af valg i selvangivelsen26-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.348.TSSFradragsret for moms af udgifter til salg af fast ejendom25-08-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.347.LRKørsel i tjenestebil - chaufførreglen23-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.346.LRPC-ordning - bruttotrækordning - lønnedgang - timelønnede23-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.345.LRPC-ordning - fradragsret - værnsregel - medarbejderbredbånd - bruttotrækordning23-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.344.LROmgørelse efter skattestyrelslovens § 37 C23-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.343.LRFri befordring - Modregning i løn19-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.342.LRBruttotrækordning - medarbejderbredbånd - lønnedgang - tjenestemænd10-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.341.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven10-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.340.TSSFusion af udenlandske selskaber omfattet af dansk sambeskatning10-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.339.LROpretholdelse af sambeskatning – fornyet sambeskatning – genbeskatning af underskud09-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.338.LRSambeskatning med filial – afslag i strid med EU-retten09-08-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.337.TSSBrugtmoms - Adgang til at anvende de almindelige momsregler - Varer henført under den periodevise opgørelsesmetode05-08-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.336.VLREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - udstykningsmulighed på afståelsestidspunkt03-08-0414-07-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.335.VLRSkattefri rejsegodtgørelse - fradrag for rejseudgifter - midlertidigt arbejdssted - overnatning i campingvogn03-08-0406-07-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.334.VLRFri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde03-08-0409-06-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.333.TSSRetssag vedrørende Landsskatterettens kendelse i SKM2002.663.LSR - Rådgivningsydelser fra engelsk selskab - Leveringssted02-08-04 Moms og lønsumsafgift Kommentar
SKM2004.332.ØLRErstatning - moms og A-skat - indeholdelsespligtig - faktisk ledelse27-07-0411-06-04Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.331.VLREkstra børnebidrag - befordringsfradrag - værdi af fri bil - særligt indrettede køretøjer26-07-0428-06-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.330.HRAMBI - tilbagebetalingskrav - overvæltning til næste omkostningsled - fiskefartøjer26-07-0415-06-04Afgifter Dom
SKM2004.329.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – anden erhvervsvirksomhed - konfiskation26-07-0409-06-04Afgifter + Straf Dom
SKM2004.328.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse - manglende opkobling til kontrolsystemet - konfiskation26-07-0413-05-04Afgifter + Straf Dom
SKM2004.327.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – konfiskation26-07-0405-05-04Afgifter + Straf Dom
SKM2004.326.VLRStraffesag – momsunddragelse – urigtige momsangivelser26-07-0410-12-03Straf Dom
SKM2004.325.VLRStraffesag – skatte- og momssvig – passivitet – urigtige momsangivelser26-07-0404-12-03Straf Dom
SKM2004.324.VLRStraffesag – smugleri af cigaretter26-07-0402-12-03Straf Dom
SKM2004.323.ØLRStraffesag – unddragelse af registreringsafgift og vægtafgift – kørsel i udenlandsk registreret personbil – bopæl i Danmark26-07-0402-12-03Straf Dom
SKM2004.322.ØLRStraffesag - smugleri - spiritus26-07-0424-11-03Straf Dom
SKM2004.321.VLRStraffesag – momssvig - uregistreret momsvirksomhed – nægtet momsregistrering – skattesvig og bidragssvig – uregistreret virksomhed som indeholdelsespligtig – nægtet registrering som indeholdelsespligtig26-07-0413-11-03Straf Dom
SKM2004.320.ØLRStraffesag – skattesvig – passivitet23-07-0411-11-03Straf Dom
SKM2004.319.VLRStraffesag – skattesvig – passivitet – urigtig selvangivelse23-07-0410-11-03Straf Dom
SKM2004.318.ØLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser – udeholdt omsætning23-07-0407-11-03Straf Dom
SKM2004.317.VLRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtig selvangivelse – urigtig momsangivelse – frifindelse23-07-0407-11-03Straf Dom
SKM2004.316.VLRStraffesag – skatte- og arbejdsmarkedsbidragsunddragelse – urigtig selvangivelse - overskud af virksomhed – strafudmåling23-07-0407-11-03Straf Dom
SKM2004.315.ØLRStraffesag – skatte- og arbejdsmarkedsbidragsunddragelse – urigtig selvangivelse – udenlandsk provision23-07-0405-11-03Straf Dom
SKM2004.314.ØLRStraffesag – transitsmugleri - undladt toldangivelse – spiritus fra Tyskland23-07-0431-10-03Straf Dom
SKM2004.313.VLRStraffesag – skatteunddragelse – urigtig selvangivelse – aktiesalgsfortjeneste23-07-0431-10-03Straf Dom
SKM2004.312.VLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser – afgiftssvig - urigtige afgiftsangivelser - indfør-sel uden anmeldelse – toldsvig - indførsel uden angivelse23-07-0421-10-03Straf Dom
SKM2004.311.VLRStraffesag – skatteunddragelse – passivitet – urigtig selvangivelse23-07-0413-10-03Straf Dom
SKM2004.310.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - udeholdte indtægter - regnskabsgrundlag23-07-0430-06-04Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.309.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - kasseafstemning - negativt privatforbrug - private lån23-07-0425-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.308.HRArveafgift - afgiftsberegning - livsforsikringer og livrenter - forældelse20-07-0401-07-04Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Dom
SKM2004.307.ØLRAdministrationsudgifter - advokat - revisor - nye markeder - erhvervsmæssig virksomhed20-07-0421-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.306.ØLREjendomsavancebeskatning - løbende ydelse i afståelsesåret - del af afståelsessum20-07-0424-05-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.305.ØLRIndbetalinger - investeringsselskab - privatforbrugsopgørelse19-07-0417-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.304.VLRAgent - selvstændig eller lønmodtager19-07-0417-06-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.303.ØLREjendomsværdiskat - ubeboelig ejendom - rådighedsbegrebet16-07-0425-06-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.302.ØLRDriftsomkostninger - driftstab - overdragelse af virksomhed16-07-0411-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.301.ØLRForvaltningsret - officialprincippet - begrundelseskravet - fastsættelse af lønindeholdelse16-07-0421-04-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2004.300.VLRNæring - køb og salg af aktier - tilknytning til finansielle marked16-07-0401-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.299.VLRLøbende ydelser - fradragsberettigede gaver16-07-0425-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.298.ØLRGrundlaget for skønsmæssig forhøjelse - privat forbrug16-07-0425-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.297.HROmkostninger - advokat og revisor - selskabsstiftelse - holdingselskab16-07-0423-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.296.HRGenoptagelse af landsskatteretskendelse - nye oplysninger16-07-0424-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.295.VLRAktieavance - gældsbrev - kursnedslag i overdragelsessum - berigtigelse af afståelsessum16-07-0423-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.294.VLRGenoptagelse - nye oplysninger - eksistens af fordring - faktisk karakter - ændring af ansættelse16-07-0416-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.293.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold16-07-0427-01-04Inddrivelse Kendelse
SKM2004.292.TSSÆndring af praksis om afgiftsberigtigelse af fabriksnye motorkøretøjer12-07-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.291.LROmgørelse af indbetaling på pensionsordning12-07-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.290.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.289.LSRGodtgørelse af el-og CO2-afgift - Nyhedsbureau12-07-0414-01-04Afgifter Kendelse
SKM2004.288.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.287.LSRVindmølle - afskrivningsgrundlag - projektudgifter12-07-0401-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.286.LSRIndeholdelse af A-skat - Lønsumsafgift - cykeltaxifirma12-07-0401-07-04Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere Kendelse
SKM2004.285.LSRAfskrivningsgrundlag - landbrug - blandet benyttet bygninger - stuehus renoveret12-07-0414-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.284.LSRBeregningsgrundlag for straksfradrag - afskrivningsgrunflag/forlodsafskrininger - Bindende forhåndsbesked12-07-0405-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.283.LSRSkattefri aktieombytning - anmeldelsesvilkår12-07-0404-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.282.LSRSalg af anparter - avanceopgørelse - tab12-07-0417-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.281.LSRSikkerhedsfonde i forsikringsselskaber - frigivelse af beskattede dele af henlæggelser - Bindende forhåndsbesked12-07-0406-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.280.LSRObjektiv udlejningsværdi - lokaler udlejet til samleverske - syn og skøn12-07-0418-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.279.LSRPensionsindbetalinger for hovedanpartshaver og direktør - maskeret udlodning12-07-0408-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.278.LSRBørnebidrag - ikke fradragsberettiget bundfradrag12-07-0420-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.277.VLRPristalsregulering - anskaffelsessum for ejendomme - erhvervet før 19. maj 1993 - lovhjemmel09-07-0410-06-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.276.HRMomsfradrag - vedligeholdelsesudgifter - driftsudgifter - fredet slot - blandet anvendelse09-07-0408-06-04Afgifter + Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.275.TSSReduktion af negativ indskudskonto – skattefri virksomhedsomdannelse – aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen – ændring af praksis efter SKM2003.213.LR06-07-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.274.LRReduktion af negativ indskudskonto - skattefri virksomhedsomdannelse - aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen - ændring af praksis efter SKM2003.213.LR06-07-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.273.TSSMoms - Restancegebyrer inden for forsyningssektoren02-07-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.272.TSSDelvis fradragsret og vederlag for private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp, der leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen02-07-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.271.ØLRSpørgsmål til syn og skøn02-07-0424-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.270.TSSGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat30-06-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.269.ØLRGenoptagelse af skatteansættelse - satsreguleringsprocent - overførselsindkomst29-06-0404-06-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.268.LRDelvis ændring af SKM2003.100.LR - genbeskatning af underskud - indirekte afhændelse af aktier28-06-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.267.TSSTinglysningsafgift - ny lovgivning - ændringer og forenklinger - anmeldelser22-06-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.266.ØLRGenoptagelsestilsagn for Landsskatteretten - søgsmålsfrist22-06-0402-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.265.ØLRGældseftergivelse - tidspunkt - modregning - underskud i virksomhed22-06-0407-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.264.ØLRProtokollen om de Europæiske Fællesskabers privilegier - skattefri i Danmark - ansættelse i kommissionen - tjenesteforhold eller erhvervsdrivende22-06-0403-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.263.DEPKommentar - landsskatteretskendelse indbringes ikke for domstolene – anpartsreglerne - flere end 10 personer der som et led i en fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer22-06-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.262.LRFradrag for reklameudgifter21-06-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.261.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - andele i partrederi - negativ anskaffelsessum - omdannelse af samtlige virksomheder21-06-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.260.VLREtableringskontomidler - selvstændig virksomhed - personlig arbejdsindsats21-06-0401-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.259.HRUdlodning - foreningsformue - likvidation18-06-0427-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.258.ØLRAfskrivninger - værdiforringelse - kunst - erhvervsmæssig brug - udsmykning på hotel18-06-0418-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.257.HRSkattepligt - centrum for livsinteresser - befordringsfradrag - faglige kontingenter - afsavnserstatning - tysk indregistreret bil17-06-0429-04-04Afgifter + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.256.TSSOphævelse af momsfritagelse for salg til provianteringsvirksomheder15-06-04 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told Meddelelse
SKM2004.255.LSRSambeskatningsindkomst - underskud udnyttet i Norge efter carry back-bestemmelser14-06-0405-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.254.LSRTobaksafgift - import af cigarpapir14-06-0402-04-04Afgifter Kendelse
SKM2004.253.LSREfteropkrævning af moms og energiafgifter - ikke økonomisk virksomhed14-06-0406-04-04Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.252.LSRUgyldighedspåstand - udenlandsk selskab uberettiget medtaget i dansk sambeskatningsindkomst14-06-0428-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.251.LSRUdbetaling af livsforsikring tegnet for hovedanpartshaver og direktør - driftstab - skattepligt14-06-0427-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.250.LSRTilbagebetaling af ulovligt opkrævet kloakbidrag14-06-0429-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.249.LSRStudierejselegater - ikke anvendt i tildelingsåret14-06-0429-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.248.LSRCFC-beskatning - flere datterselskaber - aktieafståelse - bindende forhåndsbesked SKM2002.628.LR14-06-0412-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.247.LSRObjektiv udlejningsværdi ved udlejning af ejerlejlighed til datter14-06-0409-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.246.LSRVedligeholdelsesudgifter mv. ved lejers fraflytning af lejemål - Anpartsregler - overskud ved udlejning af lejlighed i ejersammenslutning, der også har moteldrift14-06-0401-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.245.LSRVærdi af fri bolig/ejerboligværdi - beliggende i industrikvarter - direktør - bopælspligt14-06-0411-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.244.LSRHobbyvirksomhed/erhvervsmæssig virksomhed - fradrag og afskrivning14-06-0414-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.243.LSRAfskrivning bygninger - 2 bygninger med indre gennemgang, hvoraf den ene blev nedrevet efter erhvervelsen14-06-0425-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.242.LSRAfskrivningsgrundlag for blandet benyttet bygninger anskaffet før 1. januar 199914-06-0420-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.241.LSRAfskrivning - skærmtag over benzinstandere - driftsmiddel eller særskilt bygning14-06-0419-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.240.LSRBortfald af tilladelse til skattefri aktieombytning14-06-0410-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.238.LSROmregning til helårsindkomst - fraflytning til USA - lønindkomst og orlovsydelse14-06-0403-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.238.ØLRAktieavancebeskatning - næringsdrivende - handel med aktier - fradragsret for tab - professionel tilknytning til finansielle marked14-06-0426-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.237.LSRIndeholdelse af A-skat - arbejdsudlejede udenlandske arbejdere - brgrænset skattepligt14-06-0406-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.236.LSRMoms af rådgivningsudgifter afholdt i forbindelse med overdragelse af frivillig registreret ejendom14-06-0403-06-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.235.LSRMomsafgiftsgrundlag - salg af demobiler mv.14-06-0412-05-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.234.LSRForhøjelse af momstilsvar - leverancer til Sverige uden moms14-06-0427-05-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.233.HRAffaldsafgift - støbesand anvendt som membranlag - etablering af vækstlag14-06-0417-05-04Afgifter Dom
SKM2004.232.ØLRUdeholdte provisionsindtægter - maskeret udlodning - gældseftergivelse - rejseudgifter14-06-0412-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.231.LSRIslændingefradrag - reservelæge i turnus-, introduktions- og uddannelsesstillinger14-06-0418-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.230.TSSErhvervsskoler - kursusvirksomhed - gevinst for øje11-06-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.229.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver10-06-0414-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.228.LRBygningsbestanddel/driftsmiddel - overdækning af gyllebeholdere03-06-04 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.227.ØLRSkønsmæssig ansættelse - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed - grov uagtsomhed - maskeret udlodning02-06-0410-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.226.VLRTilbagebetaling af elafgift - badeland - integreret i hotelaktivitet - forlystelse01-06-0412-05-04Afgifter Dom
SKM2004.225.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – anden erhvervsvirksomhed - morskabsautomater - konfiskation01-06-0425-03-04Straf Dom
SKM2004.224.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse -manglende opkobling til kontrolsystemet – konfiskation01-06-0425-02-04Straf Dom
SKM2004.223.ØLRGenoptagelse af indkomstansættelse - nye oplysninger28-05-0414-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.222.VLRSkønsmæssig ansættelse - regnskabstilsidesættelse- pizzeria - indirekte opgørelse28-05-0420-04-04Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.221.VLRAfståelse af fast ejendom - ejendomsavance - parcelhusreglen28-05-0415-04-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2004.220.ØLRFogedret - kravets forfaldstidspunkt - udlægstidpunkt - grundlaget28-05-0405-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2004.219.ØLRSuspension af ansættelsesfrist - ekstraordinært skattekrav - fremmed kørselshjælp28-05-0419-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.218.LRCFC-beskatning – aktieombytning/fusion/spaltning/koncernintern fordring som vederlag for koncernintern erhvervelse af aktier26-05-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.217.LRArbejdsgiverbetalt sundhedsordning – behandling af arbejdsrelaterede skader og kostrådgivning25-05-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.216.VLREjendomsavance - kursfastsættelse af sælgerpantebreve - syn og skøn24-05-0428-04-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning + Salg + Erhvervsejendomme Dom
SKM2004.215.VLRTinglysningsafgift - kassation af stempelmærke - overgangsreglen24-05-0423-04-04Afgifter Dom
SKM2004.214.ØLRFristoverskridelse ved klage - særlige omstændigheder - forventning19-05-0422-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.213.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-Domstolen - præjudicielt spørgsmål - beregningsgrundlaget19-05-0422-04-04Afgifter Kendelse
SKM2004.212.DEPKommentar – Folketingets Ombudsmand - formalitetskendelse17-05-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.211.TSSMoms ved skrotning af biler17-05-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.210.HRTab på fordring - fremmed valuta13-05-0427-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.209.ØLRFri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde13-05-0426-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.208.ØLRVærdi af fri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde13-05-0426-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.207.ØLRHovedaktionær - fri bil - befordringsfradrag - kørselsgodtgørelse - erhvervsmæssig virksomhed - salg af aktier - maskeret udlodning13-05-0419-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.206.TSSDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering06-05-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.205.ØLRRentefradrag - SU-lån - forventningsprincippet - bopæl i udlandet - skattepligt til Danmark06-05-0416-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.204.ØLRErhvervelsesmoms - rejsebureau - forældelse af momskrav - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed06-05-0416-04-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.203.ØLRSkønsmæssig ansættelse - forpagtningsafgift - forventningsprincippet06-05-0415-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.202.VLRChokoladeafgift - afgiftsfritagelse for dyrefoder06-05-0414-04-04Afgifter Dom
SKM2004.201.VLRDIS-indkomst - sømand - lempelse - fratrædelsesgodtgørelse - ansættelsesforhold - skib i udenrigsfart06-05-0405-04-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.200.LRMedarbejderobligationer - Bruttotrækordning04-05-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.199.VLRGenoptagelse af skatteansættelse - realitetsbehandling04-05-0413-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.198.VLRVindmøller - køb eller leje af jord - afskrivning - tilbagekøbspligt04-05-0426-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.197.LRAktiekursen den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning - nyt grundlag for skønnet26-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.196.LRAnmodning om ændring af valg i selvangivelsen23-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.195.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - urigtige momsangivelser - uregistreret momsvirksomhed - ikke rettidig indbetalt indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag23-04-0430-09-03Straf Dom
SKM2004.194.ØLRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtige selvangivelser – urigtige momsangivelser23-04-0422-09-03Straf Dom
SKM2004.193.VLRStraffesag – forsøg på indsmugling af særlig grov beskaffenhed og medvirken til salg af indsmuglet spiritus23-04-0416-09-03Straf Dom
SKM2004.192.VLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser23-04-0409-09-03Straf Dom
SKM2004.191.VLRStraffesag – skattesvig – moms-, told- og punktafgiftssvig – uregistreret momsvirksomhed23-04-0426-08-03Straf Dom
SKM2004.190.VLRStraffesag – momssvig – uregistreret momsvirksomhed23-04-0411-08-03Straf Dom
SKM2004.189.ØLRStraffesag - cigaretsmugleri23-04-0405-08-03Straf Dom
SKM2004.188.TSSDokumentation af skattepligt til Spanien22-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.187.VLRFradrag - forskning - udvikling af elmåler - etableringsudgifter21-04-0431-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.186.ØLRRegistreringsafgift - vurdering - brugt motorkøretøj21-04-0422-03-04Afgifter Dom
SKM2004.185.LSRSalg af vindmølleparcel - beregning af avance - værdi af løbende ydelse. - Salg af stamparcel fra landbrugsejendom - opgørelse af anskaffelsessum20-04-0403-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.184.LSRFradrag for moms af rådgiverudgifter ved virksomhedsomdannelse - kommanditselskab til aktieselskab20-04-0423-03-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.183.LSR Virksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - tidspunkt for fradrag20-04-0412-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.182.LSR Investor i ejendomskommanditselskab - udgifter til "Finders Fee" og rådgiverassistance - fradrag20-04-0419-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.181.LSRFradrag for dagplejere under orlov (med løn) til efteruddannelse20-04-0426-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.180.LSRParallelimport af biler - afgiftsberigtigelse20-04-0414-04-04Afgifter Kendelse
SKM2004.179.VLRErhvervelsesmoms - taxa - brugt bil - Tyskland20-04-0426-03-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2004.178.ØLRNaturgasafgift - forudfakturering20-04-0418-03-04Afgifter Dom
SKM2004.177.VLRFri bil - virksomhedsskatteordningen - kørselsregnskab - betingelser - bevisbyrde20-04-0427-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.176.LRSkattemæssig succession19-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.175.LRVærdiansættelse af unoteret selskab19-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.174.LRVærdiansættelse af goodwill i unoteret selskab19-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.173.LRVærdiansættelse af unoteret selskab19-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.172.LRTysk investeringsforening/selskab - skattemæssig kvalifikation14-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.171.DEPVirksomhedsskatteordningen - konto for opsparet overskud13-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2004.170.HRNæring - salg af ejendom - fradrag for tab - ikke afsmitning fra selskabet05-04-0422-03-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.169.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag - rekonstruktionsaftale05-04-0415-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.168.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag05-04-0415-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.167.VLRGodtgørelse af elafgift - opgørelse af elforbrug - procesenergi - udstillingshuse05-04-0408-03-04Afgifter Dom
SKM2004.166.ØLRGodtgørelse af el- og kuldioxidafgift - grillforretning - skønsmæssig fordeling05-04-0418-02-04Afgifter Dom
SKM2004.165.TSSProgressionsforbehold og dobbeltbeskatningsoverenskomster02-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.164.TSSSkattefri spaltning – vederlæggelse ved opløsning af sameje02-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.163.LRAktier – handelsværdi – medarbejder - interessesammenfald01-04-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.162.HRBefordringsfradrag - ekstraordinært lange afstande - bevisbyrde30-03-0419-03-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.161.LRFor sent indgivet selvangivelse – dispensation for nægtet sambeskatning26-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.160.TSSMomspligt og fradragsret ved indbrud i toldoplag, afgiftsoplag mv.26-03-04 Moms og lønsumsafgift + Told Meddelelse
SKM2004.159.ØLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftunderskud26-03-0417-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.158.BRInddrivelse af restance - omstødelse - denunciation af transportaftale26-03-0422-12-03Inddrivelse Dom
SKM2004.157.VLRKonkurs - nedsættelse af kuratorsalær - bobehandling26-03-0418-12-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2004.156.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra moder26-03-0405-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.155.LRAnmodning om ændring af dato for overdragelse af bil24-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.154.VLRTab på medinteressent - bevis for tab24-03-0410-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.153.VLRVærdi af fri båd - maskeret udlodning24-03-0409-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.152.ØLRFogedret - udlæg i indbo - interesseforbundne parter24-03-0414-01-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2004.151.ØLRTilbagebetaling af told - suspension - forældelsesfrister24-03-0430-01-04Told Dom
SKM2004.150.ØLRFogedret - udlæg - konnekse krav24-03-0422-12-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2004.149.ØLRFogedret - udlægsgenstand - trediemand24-03-0410-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2004.148.TSSSkattefri spaltning i forlængelse af skattefri aktieombytning - Tilladelse med vilkår for at imødegå omgåelse af aktieavancebeskatningslovens § 1123-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.147.TSSSkattefri spaltning af et holdingselskab med efterfølgende successionsoverdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 – Tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår23-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.146.LRGarantbeviser - sparekasse - virksomhedsordningen23-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.145.LRAndelsboligforening - udstedelse af køberet - beskatningstidspunkt - ejendomsavance - afståelsestidspunkt23-03-04 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.144.HRKulafgift - centrale kraftvarmeværker - fordeling af kraftvarmefordelen22-03-0419-02-04Afgifter Dom
SKM2004.143.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - spørgsmål om beboelse i ejerperiode22-03-0402-03-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.142.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst22-03-0419-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.141.LRGoodwill, grossistselskab, eneforhandling, ejendomsret til kundekredsen19-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.140.VLREjendomsvurdering militære flyvestationer - befæstningsanlæg - undtaget fra vurdering19-03-0402-03-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.139.VLRSelskabstømning - erstatning - tab på regresfordring19-03-0427-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.138.ØLRTab på debitorer - konstateringstidspunkt19-03-0418-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.137.TSSUdstedelse af skattefritagelseserklæringer ved flytning af bopæl til udlandet18-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.136.LSRAfmeldelse fra momsregistrering - kunstnerisk virksomhed - video/DVD/lysbilledeinstallationer - fotokunst - udstillingsvederlag - lysskuplturer/lyssætning16-03-0404-02-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.135.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - grund over 1400 m2 - spørgsmål om værdiforringelse16-03-0425-02-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.134.LSRPræferencetoldbehandling af tun indført fra Ghana - efteropkrævning af told og moms - EU Kommissionen15-03-0428-01-04Told Kendelse
SKM2004.133.LSRMomspligt/-fritagelse ved udlejning af standpladser i forbindelse med udstillinger, modemesser mv. og ydelser i tilknytning hertil15-03-0424-02-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.132.LSRGodtgørelse af energiafgifter - Mejerier - rengøring af lukkede presseanlæg samt osteforme mv. i vaskemaskine15-03-0417-11-03Afgifter Kendelse
SKM2004.131.LSRGodtgørelse af energiafgifter - rengøring af osteforme i mejerier15-03-0409-12-03Afgifter Kendelse
SKM2004.130.LSRUgyldighed - regulering af renter vedr. gældseftergivelse af studiegæld - ikke varslet ansættelsesændringer uden ugrundet ophold15-03-0428-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.129.LSRGenoptagelse af landsskatteretsafgørelser efter frifindelse i straffesag - Skønsmæssige forhøjelser vedr. omsætning og avance i pizzarier15-03-0409-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.128.LSRLandbrugsejendom - Objektiv udlejningsværdi ved aftægtsydelse15-03-0417-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.127.LSRVærdi af fri bil (Mercedes V 230) indregistreret som autocamper15-03-0424-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.126.LSRRentefradrag - ejendom ejet i sameje - hæfter alene over for kreditforening15-03-0418-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.125.LSRHovedaktionær - fikseret leje af ejerlejlighed udlejet af selskabet til hovedaktionærens søn - maskeret udlodning15-03-0413-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.124.LSRFradrag for tab ved salg af aktier i konkursramt selskab - solgt til hovedaktionær for 1 kr.15-03-0413-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.123.LSRGlødelampeafgift - lejede lyskæder til julemarked15-03-0413-02-04Afgifter Kendelse
SKM2004.122.ØLRHenstand betinget af sikkerhedsstillelse - skyldner insolvent15-03-0427-02-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.121.DEPGevinster vundet i spil og lotterier fra andre medlemslande15-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.120.ØLRModregning i prækluderet krav - konneksitet - kompetencespørgsmål12-03-0420-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.119.ØLRDokumentation af udgifter - bortkommet regnskabsmateriale12-03-0420-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.118.VLRFri bil - tilkaldevagter - ladvogn - betalt moms - parkeret ved bopæl11-03-0410-02-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.117.ØLRDobbeltbeskatning - transparent selskab - fiskefartøj i USA - bopæl i Danmark - lempelse11-03-0419-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.116.HRDobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland - fast driftssted - repræsentant11-03-0405-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.115.VLRBeskatning af fri bil - eneanpartshaver - selskab og bopæl samme adresse - udvidet bevisbyrde - kørselsregnskab11-03-0418-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.114.LRUdgifter til arkitektkonkurrence m.v. om anvendelsen af et grundareal og udgifter til oprensning af det forurenede grundareal10-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.113.LRNedrivning af en gammel fabriksbygning blev anset for at være en forbedringsudgift10-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.112.TSSArbejdsmarkedsbidrag – udvidelse af EU med 10 nye medlemslande pr. 1. maj 200410-03-04 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.111.TSSMomspligt for freelance journalister, fotografer m.fl.09-03-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.110.HRVarelagernedskrivning - primo regulering - ingen regulering tidligere år - formalia.09-03-0422-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.109.VLRElafgift - godtgørelse for kommunal gadebelysning - serviceselskab09-03-0418-02-04Afgifter Dom
SKM2004.108.HRTab på debitorer - konstateringstidspunkt - formalitetsindsigelse09-03-0422-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.107.ØLRMaskeret udlodning - salg af båd - driftsudgifter08-03-0411-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.106.HRMaskeret udlodning - krydsende betalinger - trippelbeskatning08-03-0409-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.105.TSSMoms af hjemmehjælpsydelser, ikrafttræden af SKM2003.460.TSS05-03-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.104.LRVærdiansættelse af unoteret selskab05-03-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.103.HRTarifering likør - spiritus - vin01-03-0405-02-04Afgifter Dom
SKM2004.102.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - begrebet husstand - mindreårige børn01-03-0415-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.101.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse af spilleautomater - manglende opkobling til kontrolcomputer - rockerklubhus - konfiskation - Procesbevillingsnævnet27-02-0418-11-03Straf Dom
SKM2004.100.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - unddragelse af lønsumsafgift - uregistreret virksomhed27-02-0403-06-03Straf Dom
SKM2004.99.VLRStraffesag - momssvig - urigtig momsangivelse27-02-0404-06-03Straf Dom
SKM2004.98.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdte indtægter27-02-0423-06-03Straf Dom
SKM2004.97.ØLRStraffesag - grov toldsvig - indsmuglede cigaretter27-02-0424-06-03Straf Dom
SKM2004.96.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - uregistereret momspligtig virksomhed27-02-0430-07-03Straf Dom
SKM2004.95.VLRStraffesag - momssvig - afregningsbilag med moms - straffelovsovertrædelser - frifindelse for momsforholdet27-02-0408-07-03Straf Dom
SKM2004.94.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - urigtig selvangivelse og momsangivelse - mangelfuld regnskabsaflæggelse27-02-0410-06-03Straf Dom
SKM2004.93.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse af spilleautomater - manglende opkobling til kontrolsystemet - konfiskation27-02-0408-12-03Straf Dom
SKM2004.92.ØLRAdministrativ bøde - forsvarersalær - regres27-02-0413-01-04Straf Kendelse
SKM2004.91.LRBeskatning ved afståelse af byggeret til opførelse af ejerlejligheder i ny tagetage på ejerlejlighedsejendom26-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.90.LRBestyrelseshonorarer - rette indkomstmodtager - substitution25-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.89.LRLivrente - ændring af beregningsgrundlag - fradragsfordeling - én eller flere ordninger25-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.88.ØLRTilskud - interessefællesskab - bevisbyrde24-02-0429-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.87.HRErhvervsindkomst - udlån - bevis24-02-0405-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.86.ØLREfterfølgende ændring af afskrivninger - goodwill - skattemæssig effekt - revisorfejl24-02-0411-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.85.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - efterfølgende kørselsregnskab og erklæring - bevisbyrde - transport af varer m.v.24-02-0428-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.84.ØLRSkønsmæssige forhøjelser - regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug24-02-0428-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.83.VLRVærdi af egen bolig - udlejningsejendom - vedligeholdelse mod forbedring - skattestyrelsesloven § 2324-02-0423-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.82.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt24-02-0430-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.81.TSSFortolkning af genoptagelsescirkulære 2003-2624-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.80.TSSIndskærpelse af praksis vedrørende momsfritagelse af aviser i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.23-02-04 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2004.79.LRAnmodning om ændring af et valg i selvangivelsen20-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.78.DEPMedarbejderaktier - tvangsindløsning19-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.77.LRCavling-prisen – ikke fritaget for skattepligt19-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.76.LRFastsættelse af tidspunkt for ophør og indtræden af skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven18-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.75.TSSSkattefri ombytning af aktierne i Amersham plc., England med aktier i General Electric Co., USA.17-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.74.TSSUdenlandsk aktieombytning – afslag på skattefri aktieombytning af to engelske selskaber17-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.73.TSSSkattefri ophørsspaltning af et holdingselskab, efterfulgt af det modtagende selskabs salg af de i forbindelse med spaltningen overdragne datterselskabsaktier17-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.72.LRFondes fradrag for interne uddelinger17-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.71.HRFradrag for bod - overtrædelse af konkurrenceklausul12-02-0426-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.70.VLRSyn og skøn - Landsskatteretssag - nye syns- og skønsmænd12-02-0419-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.69.LSRArbejdsmarkedsbidrag - ansat af udenlandsk selskab i dansk lufthavn (Erstatter SKM2004.55.LSR)10-02-0423-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.68.LRGenbehandling af sag om omgørelse - rette indkomstmodtager09-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.67.HRRette indkomstmodtager - forpagtningsaftale - landbrug - pro forma09-02-0429-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.66.HROphør virksomhed - beholdt enkelte aktiver - negativ driftsmiddelsaldo09-02-0416-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.65.ØLRSkatteleasingarrangement - konkret realitetsbedømmelse09-02-0415-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.64.LRLægers og sygeplejerskers arbejde på norske/svenske sygehuse05-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.63.LSRArbejdsmarkedsbidrag - montør udstationeret i Japan i japansk datterselskab05-02-0410-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.62.LSRUdskiftning af dele af edb-anlæg - fradrag05-02-0423-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.61.LSRForsikringsselskaber - opgørelse af sambeskatningsindkomst - underskud henhørende fra før 1998 - fremførelse til sambeskattede selskaber05-02-0417-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.60.LSRGenbeskatning af underskud fra sambeskattet udenlandsk datterselskab. Påstand om manglende lovhjemmel05-02-0421-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.59.LSRBygning på lejet grund - afskrivning og straksfradrag - udgift afholdt eller ombygning færdig og taget i brug05-02-0422-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.58.LSRAnmodning om genoptagelse - Afskrivning på udlejet, ubenyttet, bygning05-02-0415-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.57.LSRIndeholdelse af A-skat m.m. af værdi af fri bil på gule plader - fradrag for købsmoms05-02-0417-12-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.56.LSRFradrag for moms - skole, der tillige drev landbrug mv.05-02-0415-12-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2004.55.LSRArbejdsmarkedsbidrag - ansat af udenlandsk selskab i dansk lufthavn (Udgået og erstattet af SKM2004.69.LSR)05-02-0423-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.54.LSRArbejdsmarkedsbidrag - fritagelse - dansk eller svensk arbejdsgiver05-02-0404-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.53.LSRFraflyttet til England i opsigelsesperiode med fritstilling - løn i perioden - dobbeltbeskatningsoverenskomst05-02-0408-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.52.LSRNedrivningsfradrag - ikke afskrevet på driftsbygninger05-02-0407-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.51.LSRAktielåneaftaler - udbyttekompensation og vederlag for låntager hhv. næringsdrivende og andre - Bindende forhåndsbesked04-02-0419-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.50.LSRTilbagebetaling af told for tekstilvarer importeret fra Bangladesh - anmodning for sent indgivet04-02-0422-12-03Told Kendelse
SKM2004.49.LSRAfskrivning - blandet benyttet bygninger - storcenter - ombygning af restaurant, indgangsparti mm. - etablering af toiletter ved nyt spisested - parkeringskælder mv.04-02-0414-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.48.LSRFikseret rente af mellemregningskonto - beregningsgrundlag og forrentningsprocent04-02-0423-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.47.LSRGodtgørelse ved elforbrug i transformerstation04-02-0408-10-03Afgifter Kendelse
SKM2004.46.LSRArbejdsgivers betaling af 50 pct. af udgifterne til et MBA-studium - løn/provision reduceret i uddannelsestiden - Bindende forhåndsbesked04-02-0428-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.45.LSRKørselsgodtgørelse - beskatning - hvilken bil er benyttet04-02-0416-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.44.LSRVærdiansættelse af goodwill ved overdragelse af virksomhed04-02-0419-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.43.LSRSkatteforvaltningen nægtet genoptagelse af skatteansættelse - anmodning efter 3-års fristen - grundlag for fordeling af fællesudgifter i andelsboligforening04-02-0411-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.42.LSREjendomssalg - pristalsregulering af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter04-02-0410-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.41.LRAnmodning om ændring af et valg i selvangivelsen02-02-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.40.LRGenbeskatning af underskud - afståelse af en del af en virksomhed30-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.39.ØLRForbrug af egne varer - kontant køb - bevisbyrde30-01-0416-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.38.HRRentepåkrav - for meget indbetalt B-skat30-01-0408-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2004.37.TSSSkattefri ombytning af aktier i NEG Micon A/S med aktier i Vestas Wind Systems A/S28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.36.LRUdenlandsk datterselskab ikke anset for lavtbeskattet i relation til SEL § 32 trods mulighed for overførsel af underskud inden for koncernen28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.35.LRAfslag på anmodning om sambeskatning - udstrækningen af succession i relation til sambeskatningsbetingelserne28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.34.LRAfslag på anmodning om sambeskatning - fusion kunne ikke sidestilles med likvidation28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.33.TSSOmgørelse - fusion - aktieudstedelse28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.32.LROmgørelse- skattefri virksomhedsomdannelse28-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2004.31.ØLRFremførsel af underskud - finansiel virksomhed27-01-0414-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.30.VLREjendomssalg - interesseforbundne parter - handelsværdi - lejekontrakt og handelsomkostningers indflydelse27-01-0412-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.29.ØLRKommanditselskab - komplementarens fradragsret - fordring - afskrivning27-01-0409-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.28.LRMedarbejderbredbånd - bruttotrækordning27-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.27.ØLRGenoptagelse - Landsskatteretten - nye oplysninger23-01-0407-01-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.26.ØLRGenoptagelse - Skatteankenævnet - egen sag - Landsskatteretten - afvisning - manglende udnyttelse af klagemulighed23-01-0406-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.25.LRAfskrivningsgrundlag - ejendomsmæglerudgift22-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.24.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer20-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.23.VLREjendomsvurdering - almen jernbanedrift - undtaget fra vurdering - fabriks og lagerbygning20-01-0415-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.22.HRFradrag nægtet - tab på løntilgodehavende - renteudgifter - rejseudgifter20-01-0414-01-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.21.ØLREjendomsværdi - grundværdi - forurening - lokalplan19-01-0413-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.20.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativ privatforbrug - manglende formueoplysninger19-01-0409-01-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.19.ØLRFordringer og gæld - fremmed valuta - lagerprincippet15-01-0412-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.18.VLRFri bil - indeholdelse af A-skat - opgørelse af værdi af fri bil - sikkerhedsudstyr15-01-0408-01-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.17.VLRGenoptagelse - nye oplysninger15-01-0418-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.16.VLRAktiekursen pr. 19. maj 1993 - omsætningsbegrænsning - grundlaget for skønnet13-01-0416-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.15.TSSLønindkomst i udlandet - 42-dages reglen12-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.13.TSSForeninger - Konsolideringsfradraget for indkomståret 200409-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2004.12.VLRFri bil - hovedanpartshaver - bopæl og selskab på samme adresse - kørselsregnskab - bevisbyrde08-01-0419-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.11.VLRStraksfradrag - udbygning af gårdsplads - accessorisk anlæg08-01-0417-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.10.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer 0-1 år08-01-04 Afgifter Meddelelse
SKM2004.9.LROphævelse af dobbeltfradrag (Dobbelt Dip)08-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.8.LRNytegning af aktier - overkurs07-01-04 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2004.7.ØLRBefordringsfradrag - fordeling - erhvervsmæssig og privat kørsel07-01-0423-12-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.6.ØLRRegnskab tilsidesat - konkrete ændringer - løn - omsætning07-01-0405-12-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.5.VLRSkønsmæssig ansættelse - moms - restaurant07-01-0410-12-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.4.ØLR10-mandsprojekt - skib06-01-0410-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.3.ØLRStrafferetlig forfølgning - erstatning06-01-0405-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2004.2.LSRBefordringsfradrag - bopæl på Fyn og arbejdssted i København05-01-0406-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2004.1.ØLRMoms - salg af investeringsgoder05-01-0416-12-03Moms og lønsumsafgift Dom