Dato for udgivelse
08 jan 2004 14:18
SKM-nummer
SKM2004.10.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-349-00399
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Standardpriser, mindstebeskatningspris, importøravance, forhandleravance
Resumé
Det er tidligere besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for domstolene. Dette har konsekvens for afgiftsberegningen af køretøjer 0-1 år gamle.
Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 12
Registreringsafgiftsloven § 8
Registreringsafgiftsloven § 9
TSS-cirkulære 2004-01

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.4.1

Det blev tidligere besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser af 28. november 2002 om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for domstolene.

Praksisændring

Kendelserne får betydning for beregningen af afgift for 0-1 år gamle køretøjer. Afgiftsberegningen skal ske med udgangspunkt i den registreringsafgift, der skulle have været opkrævet, såfremt køretøjerne var blevet registreret til almindeligt brug her i landet på det tidspunkt, hvor de rent faktisk blev taget i brug. Det vil sige, at afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris, køretøjet oprindeligt kunne være afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under standardprisen. Det er en betingelse, at der fremlægges dokumentation herfor - eksempelvis i form af købsfaktura.

Der henvises i øvrigt til det udsendte nyhedsbrev.

De regionale told- og skattemyndigheder vil automatisk genoptage de sager af den omhandlede art, der vedrører private personer.