Dato for udgivelse
05 Feb 2004 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.55.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0176
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, lufthavn, selskab, udlandet
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7
Redaktionelle noter

P.g.a. fejl i resumé og tekst udgår denne kendelse og erstattes af SKM2004.69.LSR