Dato for udgivelse
10 aug 2004 13:04
SKM-nummer
SKM2004.341.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
59/04-4369-00005
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
7-månedersrenten
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2005 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningsloven er opgjort til 4,98 pct.
Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 2
Henvisning
Vejledning i beskatning af pensionsafkast for 2003 I.1

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. med senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2005 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

4,98 pct.