Dato for udgivelse
27 okt 2004 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. oktober 2004
SKM-nummer
SKM2004.418.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-1-1907-1009
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Broafgift, brobizz, Storebælt
Resumé
Landsskatteretten ændrede Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 22. april 2003, offentliggjort i SKM2003.183.LR.
Reference(r)

Ligningsloven § 9 C

Redaktionelle noter

Bemærk: Landsskatteretten har genoptaget denne kendelse. Se SKM2005.298.LSR.

Tidligere instans: SKM2003.183.LR.

Landsskatteretten henviser til kendelse af 14. oktober 2004 i LSR 2-1-1904-0152 offentliggjort i SKM2004.417.LSR.