SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2022.626.BRArbejdsudleje eller entreprise - Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - byggeopgaver30-12-2229-11-22Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2022.625.BRHævninger på selskabskonto – nulstilling af A-skatter og AM-bidrag30-12-2206-12-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.624.VLRRette afgiftssubjekt - udeholdt omsætning - maskeret udlodning - fradrag for sorte udgifter26-12-2208-12-22Personlig indkomst + Generelt om punktafgifter + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2022.623.ØLRKildeskattelovens § 33 C26-12-2201-12-22Virksomheder Dom
SKM2022.622.BRIndsætninger på bankkonto – synspunkt om videreformidling26-12-2216-11-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.621.BRIndsætninger på bankkonto – synspunkt om videreformidling23-12-2216-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.620.VLRSpørgsmål om en købers fradragsret for henholdsvis ret til tilbagebetaling af med urette faktureret moms23-12-2221-11-22Momspligt + Fradrag Dom
SKM2022.619.BROmkostningsgodtgørelse – medholdsvurdering – skønsmæssig vurdering23-12-2217-10-22Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2022.617.BRMaskeret udlodning – selvstændig erhvervsdrivende med reparation, køb og salg af biler21-12-2216-11-22Momspligt Dom
SKM2022.616.BRFradrag for udgifter til køb af valuta21-12-2210-11-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.615.ØLRForskerskatteordningen – skattepligt inden for de seneste 10 år – ekstraordinær genoptagelse21-12-2211-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.614.BRSyn og skøn - afvisning af supplerende spørgsmål20-12-2205-12-22Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2022.613.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 202320-12-2220-12-22Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger SKM-meddelelse
SKM2022.612.ØLRKunstnervirksomhed var ikke erhvervsmæssig i skattemæssig henseende15-12-2208-12-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.611.VLRAnsvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms15-12-2205-12-22Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.610.ØLRAnkestævning – ej møderet for landsretten – afvisning15-12-2230-11-22Når man er part i en sag Dom
SKM2022.609.HROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag14-12-2201-12-22Når man vil klage Dom
SKM2022.608.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 202309-12-2209-12-22Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2022.607.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 202209-12-2209-12-22Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2022.606.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 202312-12-2209-12-22Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2022.605.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 202209-12-2209-12-22Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2022.604.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 202312-12-2209-12-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKM-meddelelse
SKM2022.603.LSRAfslag på forelæggelse for Skatterådet af ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af fradrag for forbedringer i grundværdien ved vurderingerne 1998-2001 i henhold til dagældende § 33, stk. 3, i skatteforvaltningsloven12-12-2207-10-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.602.SRMoms, kryptokunst, valuta, kunstnermoms09-12-2222-11-22Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2022.601.LSRDokumentation for fradrag for købsmoms ved omvendt betalingspligt09-12-2211-10-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.600.LSRGrundværdi pr. 1. oktober 201709-12-2206-10-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.599.SRTreparts-aftale, fradrag for rabat09-12-2222-11-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.598.LSRRegistreringsafgift - Registreringspligt08-12-2231-10-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.597.LSRTilbagebetaling af vægtafgift – Forældelse af krav08-12-2226-10-22Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2022.596.LSRKrav om tilbagebetaling af for meget betalt privatbenyttelsesafgift - Genoptagelsesbestemmelser08-12-2231-10-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.595.BRMaskeret udlodning – skærpet beviskrav – mindreårig – udgifter til ejendom i Y1-land07-12-2231-10-22Ejendomme i udlandet Dom
SKM2022.594.BRSkattepligtig af indsætninger - grov uagtsomhed - Ekstraordinær genoptagelse07-12-2217-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.593.BRRette indkomstmodtager – overførsler fra selskabskonto – overdragelse af anparter07-12-2215-11-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.592.ØLRLigningslovens § 16 A – maskeret udbytte07-12-2214-11-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.591.VLRArbejdsudleje – videreudlejning – indeholdelsespligt – hæftelse – sagsoplysning07-12-2209-11-22Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2022.590.SRSuccessionsoverdragelse – pengetankreglen – udlejningsejendomme – udlejning til kontorceller og lagerceller – udlejning af landbrugsejendom – passiv eller aktiv kapitalanbringelse07-12-2222-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.589.ØLRMaskeret udbytte og gavebeskatning – ekstraordinær genoptagelse06-12-2223-11-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.588.SR”Affiliate Marketing” - selvstændigt erhvervsdrivende06-12-2222-11-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.587.ØLRFerrari Model 1 – eksportgodtgørelse05-12-2209-11-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.586.BRLigningslovens § 16 E – hævninger på mellemregningskonto02-12-2218-05-22Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2022.585.BRKlagefrist – særlige omstændigheder – sygdom02-12-2209-11-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.584.BRLønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende02-12-2227-10-22Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2022.583.SRSpekulationstab ej personlig indkomst02-12-2222-11-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.582.SRSkattefri rabatordning for privatkunder29-11-2225-10-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.581.BRStraf – prøvesag – løse pantetiketter – køb – besiddelse – udeblivelsesdom - sagsbehandlingstid29-11-2211-10-22Straf Dom
SKM2022.580.BRStraf– prøvesag – anden gangs overtrædelse – manglende mærkning af varebil29-11-2216-08-21Straf Dom
SKM2022.579.SRSelskab kunne fradrage endeligt underskud i fransk datterselskab efter SEL § 31 E, efter datterselskabets opløsning29-11-2227-09-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.578.LSRVærdi af aktier ved fraflytning29-11-2204-10-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.577.LSROpkrævning af yderligere beløb i dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven28-11-2207-10-22Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2022.576.LSRChokolade- og sukkervareafgift28-11-2205-09-22Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2022.575.SRGenerationsskifte - omstrukturering med tilbagevirkende kraft - succession28-11-2222-11-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.574.SRAfgift - engangsservice - mundskyllebæger28-11-2222-11-22Miljøafgifter Bindende svar
SKM2022.573.SRRenteudgifter skal fratrækkes af den ægtefælle, der hæfter for gælden, når den ene ægtefælle har DIS-indkomst, der er lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1.28-11-2222-11-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.572.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 202328-11-2222-11-22Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2022.571.LSRBestyrelsesansvar – Fradrag for udgifter til erstatningskrav28-11-2206-07-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.570.BRVærdiansættelse af brugt motorkøretøj – selvanmelder28-11-2204-11-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.569.LSRFritagelse for betaling af renter, gebyr og afgifter vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for dødsbo28-11-2217-10-22Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2022.568.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 202328-11-2222-11-22Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2022.567.SKTSTVejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 202228-11-2222-11-22Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2022.566.BRIndsætninger på bankkonti25-11-2227-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.565.BRHenstand – afvisning af påstand25-11-2212-10-22Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2022.564.ØLRDobbeltbeskatning – pilot i international trafik25-11-2228-10-22Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2022.563.BRHæftelse for registreringsafgift – ekstraordinær genoptagelse25-11-2202-11-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.562.VLRLL § 16 A – salg af ejendom til under kostpris24-11-2202-11-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.561.ØLRAktieavance og udbytte – rette indkomstmodtager – grov uagtsomhed24-11-2215-11-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.560.BRBeskatning af fri boliger og aktiver23-11-2216-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.559.SRAfgifter af spil - tilbagebetaling af indskud - annullerede spil – opgørelse af bruttospilleindtægt22-11-2225-10-22Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2022.558.BRMaskeret udbytte22-11-2207-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.557.SRVurdering af ledelsens sæde og fast driftssted for to norske selskaber - direktørs arbejde fra hjemmekontor i Danmark21-11-2225-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.556.SRSammenlægning af matrikler - salg af fast ejendom21-11-2225-10-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.555.SRReel ejer af modtaget udbytte fra dansk ejendomsselskab og af modtagne renter af aktionærlån18-11-2225-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.554.SRMoms – formidling og konvertering af realkreditlån samt garanstistillelse18-11-2230-08-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.552.SRSalg af udvidet garanti indgår i værdien ved beregning af registreringsafgift16-11-2225-10-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2022.551.SRBegrænset skattepligt – retmæssig ejer af udbytte og rentebetaling16-11-2225-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.550.LSRStedet for momspligtige transaktioner - Ydelser i forbindelse med fast ejendom14-11-2223-09-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.549.LSRForhøjet afgiftstilsvar - Ikke godkendt fradrag for indgående afgift af udgifter til køb af grund og opførelse af en række boliger14-11-2206-10-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.548.LSRVærdi af ejendom overdraget til datter14-11-2224-10-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.547.LSRAfslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af grundværdiansættelsen for 201314-11-2227-09-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.546.SKTSTManglende indbringelse af afgørelser fra Landsskatteretten14-11-2214-11-22Ejendomsavancebeskatning SKM-meddelelse
SKM2022.545.LSRGave givet til datter – Kautionsforhold – Meddebitor11-11-2219-10-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.544.LSRKøretøj anvendt til privat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse10-11-2214-09-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.543.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Pilot10-11-2213-10-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.542.SROmregistrering ved en vedtægtsændring af aktier fra A- til B-aktier medførte afståelse10-11-2225-10-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.541.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed - Udbetaling af skattekredit10-11-2231-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.540.BRFri bil – splitleasing (deleleasing) – ejendomsværdiskat10-11-2211-10-22Ejendomsværdiskat Dom
SKM2022.539.SRMoms - parkeringsafgifter - offentlig virksomhed10-11-2225-10-22Andet om moms Bindende svar
SKM2022.538.BRFuld skattepligt – tilflytning – skønsmæssig ansættelse – momspligtige ydelser17-10-2201-06-22Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2022.537.SRTransaktion ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2D07-11-2225-10-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.536.SRUdenlandsk kapitallivsforsikring - opdeling af policer - forsikrede liv - tilflytning - skift af depot-bank - skift af porteføljemanager07-11-2225-10-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.535.SRAnvendelse af pensionsmidler til investering i unoteret selskab - anvisningsret - ikke utidig ophævelse - ikke maskeret udbytte07-11-2225-10-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.534.SRMoms - synsprøveudstyr - afvisning07-11-2223-11-21Fradrag Bindende svar
SKM2022.533.SROverførsler til eneanpartshavers investeringskonto – Udbytte04-11-2225-10-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.532.SRAnfordringslån - ændring af vilkår - ingen gavebeskatning04-11-2225-10-22Arv og gaver Bindende svar
SKM2022.531.SKTSTRegistrering for indberetningspligt for platformsoperatører02-11-2202-11-22Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision SKM-meddelelse
SKM2022.530.GÆLDSTRegulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 202301-11-2201-11-22Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse SKM-meddelelse
SKM2022.529.SRKreditforsikringsaftale ikke omfattet af pensionsbeskatningsloven01-11-2225-10-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.528.ØLRForskerskatteordningen – skattepligt inden for de seneste 10 år31-10-2211-10-22Udenlandsk arbejdskraft + Personlig indkomst Dom
SKM2022.527.LSRProduktionsskole - Momsfradrag31-10-2230-09-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.526.SANSTOmkostningsgodtgørelse – Sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling i første instans – Ikke imødekommet31-10-2224-08-22Når man vil klage Afgørelse
SKM2022.525.LSRAfslag på eftergivelse af renter – Gældsstyrelsens afgørelse ophæves, da Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om samme forhold flere gange31-10-2205-09-22Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2022.524.LSRAfslag på eftergivelse af renter ved indkomstændring31-10-2205-09-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.523.SRKøberet - virksomhedssalg - succession - opsparet overskud - latent skat - bonus31-10-2225-10-22Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2022.522.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af fradragsansættelsen for vurderingsårene 1988-200128-10-2220-05-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.521.LSRFritagelse for renter og gebyr vedrørende efterangivelser af moms28-10-2209-09-22Andet om moms Afgørelse
SKM2022.520.LSRSkattepligt – Dobbeltdomicil - Grænsegængerreglerne28-10-2205-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.519.LSRForhøjelse af momstilsvar – Salg af ejendom anses som momspligtigt28-10-2223-09-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.518.VLRSkønsmæssig ansættelse – udgifter af privatlignende karakter – ekstraordinær genoptagelse27-10-2219-10-22Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst Dom
SKM2022.517.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – ejendomsudvikling – fradrag for underskud27-10-2227-09-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.516.SRMomsfritaget formidling af værdipapirer27-10-2227-09-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.515.BRDobbeltbeskatningsoverenskomsten – skønsmæssig ansættelse25-10-2229-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.514.SRTrust - ansat aktionær - udbytte - gave25-10-2227-09-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.513.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud – bogførings- og rådgivningsvirksomhed24-10-2205-10-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.512.ØLRBoafgiftslovens § 23 a24-10-2203-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.511.VURDSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 202324-10-2217-10-22Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2022.510.BRRetskraftig gæld24-10-2203-10-22Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2022.509.BRFuld skattepligt – fraflytning – skattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto24-10-2227-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.508.ØLREkstraordinær genoptagelse – ændring i det privatretlige grundlag for ansættelsen21-10-2221-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.507.HRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15 %’s-reglen – succession – forrentning21-10-2218-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.506.SRMoms - formidling af opsparingsprodukter, risiko- og tillægsprodukter21-10-2221-06-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.505.BRLønomlægning – lønmodtagerfradrag - bonuskontoordning19-10-2230-08-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.504.VLROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – no cure no pay – forældelse18-10-2213-10-22Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2022.503.BRSkønsmæssig ansættelse – indsætninger – lån – frist18-10-2222-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.502.BRVirksomhedsophør18-10-2212-09-22Ophør af virksomhed Dom
SKM2022.501.SKTSTAftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet18-10-2218-10-22Politikker og retningslinier SKM-meddelelse
SKM2022.500.ØLRIndsætninger – hævninger – skattepligtig indkomst17-10-2207-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.499.BRSpil – Vilkår tilknyttet salgsfremmende foranstaltninger17-10-2214-10-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.498.BRKøb af ejendom til underpris, periodisering og ekstraordinær genoptagelse17-10-2215-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.497.VLRGavebeskatning – 15 %-reglen - realkreditbelåning16-10-2210-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.496.SROverdragelse af aktier til fond - tilladelse - ikke udbyttebeskatning14-10-2227-09-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.495.SRUdlodning af fordring i forbindelse med likvidation af selskab omfattet af LL § 314-10-2230-08-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.494.SRStatusskifte for ejendomsselskaber medførte ikke beskatning af genvundne afskrivninger14-10-2227-09-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.493.VLRSkattefri rejsegodtgørelse – fri bil13-10-2212-09-22Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2022.492.BRMarkedsværdi af aktier - Ligningslovens § 2 – udbytte, jf. ligningslovens § 16 A13-10-2229-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.491.BREkstraordinær genoptagelse – manglende selvangivelse af aktiegevinster12-10-2208-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.490.BRLigningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionær11-10-2222-08-22Virksomheder Dom
SKM2022.489.SRMomsfradragsret almennyttig forening11-10-2230-08-22Fradrag Bindende svar
SKM2022.488.ØLRMaskeret udlodning11-10-2206-10-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.487.BRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af momstilsvaret10-10-2226-09-22Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.486.BRIndsætninger på bankkonti10-10-2224-08-22Virksomheder Dom
SKM2022.485.LSRFradrag for betalt skat i udlandet - Dobbeltbeskatning07-10-2212-05-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.484.BRIndsætninger – skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed07-10-2227-09-22Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2022.483.BRIndsætninger på bankkonti – pengeindsamlinger07-10-2208-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.482.LSRÆndring og efteropkrævning af registreringsafgift07-10-2213-09-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.481.LSRAktieprogram for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer – anvendelse af styresignalet i SKM2020.351.SKTST07-10-2225-08-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.480.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for skattemæssigt underskud i et kommanditselskab06-10-2227-09-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.479.LSRPligt til indberetning af A-indkomst og indeholdelsespligt i relation til løn06-10-2219-05-22Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2022.478.BRIndsætninger på bankkonti – ugyldighed06-10-2219-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.477.LSRDirektørkontrakt - Direktør og hovedanpartshaver anset for berettiget til løn i henhold til kontrakt - Beskatningstidspunkt06-10-2219-05-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.476.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse - TSA-ydelser06-10-2230-08-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.475.SRUdlån fra fond - fradragsberettiget uddeling06-10-2227-09-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.474.SRCO2- kvoter periodisering05-10-2227-09-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.473.SRSkattemæssig transparens - Family trust05-10-2227-09-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.472.BRFuld skattepligt – fraflytning – partshøring05-10-2210-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.471.SRBegrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner04-10-2230-08-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.470.ØLRAfvisning af ankesag - ej behørigt udformet ekstrakt03-10-2226-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.469.ØLRKildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster03-10-2231-03-22Virksomheder Dom
SKM2022.468.BREj krænkelse af menneskerettigheder ved gældsinddrivelse03-10-2215-08-22Når man vil klage Dom
SKM2022.467.BRIkke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over grundværdien pr. 1. oktober 201229-09-2204-07-22Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.466.LSRUenighed om opgørelse af fradragskonto28-09-2229-08-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.465.SRSICAV RAIF - beskatning28-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.462.LSRAcontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klagesag ved Landsskatteretten27-09-2214-09-22Omkostningsgodtgørelse Afgørelse
SKM2022.460.BRLigningslovens § 16 E – aktionærlån – fejlpostering – udlodning af fordring26-09-2219-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2022.459.ØLRStraf – overskud af virksomhed – sandsynlighedsforsæt - inddraget registrering – fortsat drift – lang sagsbehandlingstid26-09-2225-08-21Straf Dom
SKM2022.458.LSRFritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 226-09-2209-09-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.457.VLRSalær i en administrativ straffesag – salærstørrelse – tiltalte skal endeligt betale salæret26-09-2214-09-22Straf Kendelse
SKM2022.456.BRStraf – rådgiver – advokat - dødsbo-selvangivelse - aktieavance26-09-2205-01-22Straf Dom
SKM2022.455.BRStraf – prøvesag – løse pantetiketter – salg26-09-2229-08-22Straf Dom
SKM2022.454.LSRVurderingsstyrelsens genoptagelse og ændring af egen drift af ejendoms- og grundværdi samt benyttelseskode26-09-2205-09-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.453.SKTSTLandsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af ferielejlighed - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse23-09-2223-09-22Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2022.452.LSRSikkerhedsstillelse for registreringsafgift - Selvanmeldelser23-09-2208-06-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.451.LSRModregning af tinglysningsafgift i gaveafgiftsberegning – Ejendomsoverdragelse til kommanditselskab23-09-2203-06-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.450.SRGenerationsskifte - parkering og succession - værdiansættelse23-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.449.SRMoms - ladestandere - prisafslag23-09-2230-08-22Momsgrundlag Bindende svar
SKM2022.448.ØLRRegistreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c – afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer23-09-2208-07-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.447.BRHævninger og overførsler i selskab foretaget af nærtstående til anpartshaver anset for maskeret udlodning22-09-2229-08-22Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.446.LSRMoms – Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom22-09-2224-05-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.445.LSRMuseums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger22-09-2207-06-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.444.LSRAnpartshaverlån – Overdragelse af fordring til selskab22-09-2218-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.443.VLRLandsskatteretten var berettiget og forpligtet til at annullere en ugyldig ”afgørelse” - Fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser – SKATs afgørelse over for indehaver af enkeltmandsvirksomhed var gyldig22-09-2222-08-22Når man er part i en sag + Momsgrundlag Dom
SKM2022.442.BREkstraordinær genoptagelse af grundværdiansættelser for 2008 - 201222-09-2222-06-22Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsskat Dom
SKM2022.441.ØLREkstraordinær genoptagelse – skattepligt - forskerskatteordningen19-09-2208-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.440.VLRRette indkomstmodtager, indsætninger på konti, skønsmæssigt fradrag og maskeret udlodning19-09-2208-09-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.439.SRAfgift af naturgas - Afgiftsgodtgørelse af renseprocesser - Rensning af processpildevand19-09-2231-05-22Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2022.438.SRBlanding af gas - biogas - naturgas19-09-2230-08-22Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2022.437.SRFradrag for bonus15-09-2230-08-22Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2022.436.BRRegistreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 – værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj14-09-2218-08-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.435.BRMineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18 – spørgsmål om afgiftspligt af produkter, der ikke indeholdt mineralolie14-09-2223-08-22Energi og kuldioxid Dom
SKM2022.434.SRServicefradrag for udgift til service af varmepumper13-09-2230-08-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.433.SRUdenlandsk trust - selvstændigt skattesubjekt - båndlagt kapital13-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.432.SRKan et selskab tilbyde medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres el-biler uden skatte-, afgifts- og momsmæssige konsekvenser13-09-2230-08-22Personlig indkomst + Energi og kuldioxid + Fradrag Bindende svar
SKM2022.431.HRLigningslovens § 16 E - aktionærlån12-09-2230-08-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.430.SRTrust - båndlagt kapital med flere kapitalejere - arv12-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.429.SRMoms - Leveringsstedet for fjernsalg - henvisning til transportører og fragtmænd09-09-2230-08-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.428.BRLedelsens sæde – fuld skattepligt – oprindelig varslingsfrist - genoptagelse09-09-2207-06-22Virksomheder Dom
SKM2022.427.SRInfluencer - vareprøver og rejseanmeldelser08-09-2230-08-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.426.SROverførselsreglen - skattefri fusion - almennyttig fond08-09-2230-08-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.425.SRMinkfarm - ophør - bortforpagtning - virksomhedsordningen08-09-2230-08-22Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2022.424.SRADR-beviser - ADS’er - aktieombytning07-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.423.SRBegrænset skattepligt af udbytter og renter - SICAV-RAIF - Den luxembourgske slutprotokol07-09-2230-08-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.422.BRRegistreringsafgift – mandskabsvogn – privat personbefordring07-09-2230-06-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2022.421.SRMoms - forudbetaling for adgang til chatforum/platform - Ej elektronisk ydelse06-09-2230-08-22Andet om moms Bindende svar
SKM2022.420.SRLLP, selvstændigt skattesubjekt, opgørelse af indgangsværdi ved tilflytning05-09-2230-08-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.419.SRSkattepligt ved tilflytning, skattemæssigt hjemsted samt beskatningsret til arbejde udført i DK02-09-2230-08-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.418.LSROmkvalificering af skattepligtig udbytteudlodning til et likvidationsprovenu – anskaffelsessummen kunne fratrækkes ved opgørelse af gevinst på anparterne – omfattet af LL § 3 - afvisning01-09-2216-06-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.417.BRSkatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 1 – Virksomhedsomdannelse31-08-2217-08-22Virksomheder Dom
SKM2022.416.VLRKildeskat – beneficial owner – misbrug – gennemstrømningsselskaber – rente-/royaltydirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster31-08-2219-05-22Udenlandsk indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.415.LSRMaskeret udbytte – Underskud af hestestutteri – Fikseret leje af heste, hestestald, ridebane, lade og hestetrailer31-08-2202-06-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2022.414.LSRNedsættelse af indgående afgift – Delvis fradragsprocent – Forhøjelse af lønsumsafgift30-08-2229-03-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.413.LSRIT-systemet Én skattekonto - Suspension af rentetilskrivningen på Skattekontoen - Fritagelse for betaling af renter30-08-2230-06-22Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2022.412.LSRAfgiftspligtige gaver30-08-2204-05-22Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.411.LSRFradrag for indskud på iværksætterkonto29-08-2210-05-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.410.LSRFortjeneste ved afståelse af fast ejendom – Skattefritagelse – Opgørelse af ejendomsavance29-08-2203-06-22Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2022.409.LSRAnvendelse af overførselsreglen29-08-2225-05-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.408.LSRFradrag for underskud af stutterivirksomhed29-08-2223-06-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.407.LSRAfslag på anmodning om ordinær genoptagelse af årsomvurderingen pr. 1. oktober 201729-08-2204-01-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.406.SRIkke fast driftssted ved direktørs arbejde fra hjemmet i Danmark29-08-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.405.LSRAnmodning om tilbageførelse af beregnede og opkrævede renter – Overskridelse af frist for indgivelse af gaveanmeldelse – Gaveafgift er betalt rettidigt26-08-2222-04-22Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2022.404.LSRGrundlag for ekstraordinær genoptagelse – Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager26-08-2217-05-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.403.LSRÅrsomvurdering pr. 1. oktober 2014 – Om- eller tilbygning – Nedsættelse af grundværdien og den omberegnede grundværdi26-08-2223-05-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.402.LSRAdgang til omkostningsgodtgørelse for renter af pålagte sagsomkostninger25-08-2202-06-22Når man vil klage Afgørelse
SKM2022.401.LSRMomspligt – Betalinger fra ikke indløste gavekort25-08-2224-05-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.400.LSRFond – Ikke godkendt fradrag – Udgifter vedrørende køb, istandsættelse og udlejning af ejendomme til brug for daginstitutioner25-08-2205-05-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.399.BRIndsætninger på bankkonto25-08-2217-08-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.397.SRTilladelse - skattefri overdragelse af alle kapitalandele19-08-2221-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.396.SRFamiliefonde - ophævelse af udbyttebegrænsning - skattemæssig behandling19-08-2221-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.395.SROpretholdelse af varelager i kombination med medarbejderes arbejde i Danmark, udgjorde fast driftssted18-08-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.394.ØLRLøn i opsigelsesperiode - fratrædelsesgodtgørelse - lempelse - ligningslovens § 33 A - dobbeltbeskatningsoverenskomst17-08-2230-05-22Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2022.393.SRSelvstændigt skattesubjekt - udenlandsk SICAV17-08-2221-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.391.SRModerselskab var ikke begrænset skattepligtig af udbytteudlodning fra datterselskab16-08-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.390.SROverliggende selskaber ikke begrænset skattepligtige af udbytter eller renter16-08-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.389.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 202211-08-2211-08-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2022.388.BRAnvendelse af toldkurs – opgørelse af skattepligtig indkomst15-08-2213-06-22Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2022.387.BRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og om hjemvisning af skønsmæssig ansættelse12-08-2201-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.386.BRMaskeret udbytte – aktionærlån12-08-2212-07-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.385.BRFri bil - Opgørelse af beskatningsgrundlaget – ”nyvognsprisen”, jf. ligningslovens § 16, stk. 410-08-2219-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.384.ØLRForslagsstiller til syn- og skønsmand09-08-2217-03-22Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Kendelse
SKM2022.383.BRAktindsigt – genoptagelse – særlige omstændigheder – inhabilitet – berettiget forventning03-08-2214-06-22Virksomheder + Når man ønsker aktindsigt Dom
SKM2022.382.BROmgørelse – ligningslovens § 16 E03-08-2201-07-22Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2022.381.BRHævninger i selskab – mellemregningskonto – lån eller skattepligtig indkomst02-08-2214-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.380.BREkstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 829-07-2203-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.379.BROverførsler til bankkonto – lån, grov uagtsomhed, retsbeskyttet forventning28-07-2205-07-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.378.BRLigningslovens § 16 E – anpartshaverlån – udlæg – løn eller udbytte28-07-2212-07-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.377.BRKursgevinstlovens § 23 – tvangsindløsning af kommanditanparter25-07-2207-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.376.BRLigningslovens § 16 E – aktionærlån – overførsel af fordring som løn22-07-2227-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.375.BRFri bil – splitleasing (deleleasing) – værdien af fri bolig med bopælspligt22-07-2227-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.374.BRFratrædelsesgodtgørelse – forskelsbehandlingsloven – tort – substitution – administrativ praksis20-07-2228-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.373.BRVirksomhedsordningen – betingelser for anvendelse – beskatning af opsparet overskud19-07-2213-06-22Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2022.372.BRErstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj - forældelse18-07-2223-05-22Processuelle bestemmelser Dom
SKM2022.371.BRIndsætninger på bankkonto – overførsler til udlandet18-07-2218-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.370.BRIndsætninger på bankkonto18-07-2215-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.369.ØLRBeskatning af værditilvækst - skønsmæssig ansættelse – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – kundskabstidspunkt15-07-2221-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.368.ØLRLigningslovens § 16 E – aktionærlån – nærtstående – kæreste14-07-2213-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.367.ØLRParcelhusreglen - skilsmisse14-07-2216-06-22Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2022.365.BRIkke grundlag for at tilsidesætte afgørelser om modregning med overskydende skat13-07-2228-06-22Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2022.364.BRIndsætninger – refusion af udlæg – deleleasing – manglende kørselsregnskab12-07-2214-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.363.VLRTilbagebetalingskrav for afdrag på skattegæld var forældet – ikke suspension12-07-2201-07-22Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2022.362.VLRIndsætninger på bankkonti – skattefrie lån og gevinster ved spil – negativt privatforbrug08-07-2214-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.361.VLRTilskudsbeskatning – værdiansættelse af en aktiepost i et børsnoteret selskab i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne parter - ikke grundlag for at fravige børskursen pga. særlige omstændigheder – kursmanipulation06-07-2214-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.360.BRKontante indsætninger på bankkonti og ekstraordinær genoptagelse06-07-2206-06-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.359.VLRUnderskud kunne ikke fratrækkes, da billedkunstnervirksomhed ikke blev anset for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende.06-07-2222-06-22Virksomheder Dom
SKM2022.358.BRRegistreringsafgift – hæftelse – viden/burde viden om ibrugtagning - § 20, stk. 106-07-2217-06-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.357.SRAnsættelse af dansk medarbejder medførte ikke fast driftssted06-07-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.356.SREndelige underskud i svensk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst05-07-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.355.SRHandel med bitcoins anset for spekulation. Afvisning af spørgsmål om den skattemæssige behandling af bitcoin modtaget som vederlag05-07-2221-06-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.354.ØLRSkatteankestyrelsen skulle ikke realitetsbehandle en for sent indgivet klage over SKAT04-07-2220-06-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.353.BRStraf – prøvesag – løse pantetiketter – markedsført uden korrekt pantmærkning – salg og køb04-07-2201-06-22Straf Dom
SKM2022.352.SRNordisk ejendomsinvesteringsfond eller dets holdingselskab var ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytte fra et dansk datterselskab01-07-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.351.SRMomsfritagelse af forvaltningsydelser01-07-2221-06-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.350.SRMomsfritaget formidling af investeringsforeninger01-07-2221-06-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.349.SRSammenlægning af matrikler i forbindelse med salg af fast ejendom01-07-2226-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.348.VLRUdmeldelse af skønsmand - hjemvist til fornyet behandling i byretten, da retsplejelovens § 198, stk. 3 og § 201 ikke var iagttaget30-06-2229-06-22Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2022.347.SRMedarbejderes køb af kapitalandele til indre værdi uden indregning af ikke-tilkøbt goodwill30-06-2221-06-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.345.LSRVurderingsstyrelsens ekstraordinære genoptagelse af benyttelseskode og ejerboligværdi – Vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag29-06-2228-03-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.344.LSRPrivat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse som mandskabsvogn29-06-2206-05-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.343.SRVandværk fortsat skattefritaget efter opkøb af ejendomme i forbindelse med etablering af boringsnære beskyttelsesområder29-06-2221-06-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.342.LSRBeskatning af aktieoptioner29-06-2228-04-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.341.BRForsøgs- og forskningsudgifter – erhvervsmæssig virksomhed29-06-2217-05-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.340.BRStraf – prøvesag – emballageafgift – vinafgift - unddragelsessag begået efter 1. januar 2020 – hævet bødeniveau29-06-2202-05-22Straf Dom
SKM2022.339.LSRMomspligt - kuratorsalær29-06-2221-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2022.338.LSRAfslag på godtgørelse af afgift af glødelamper mv.28-06-2224-03-22Glødelamper og elek. sikringer Afgørelse
SKM2022.337.BRRette indkomstmodtager af indtægter i enkeltmandsvirksomhed – fradrag for driftsudgifter28-06-2217-05-22Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.336.SRCFC-dispensation28-06-2221-06-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.335.LSRLigningslovens § 4 - deltagelse i interessentskab - lønmodtager - selvstændig virksomhed28-06-2224-09-21Virksomheder Afgørelse
SKM2022.334.SRADR-beviser, ADS’er, tilbagesalg til udstedende selskab28-06-2221-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.333.SRADR-beviser, ADS’er, tilbagesalg til udstedende selskab28-06-2221-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.332.LSRVærdifastsættelse af køretøj med henblik på beregning af eksportgodtgørelse28-06-2205-04-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.331.LSRGenoptagelse - Lempelse for skat betalt til Norge28-06-2206-04-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.330.SRMoms - Forsikringsmæglervirksomhed momsfritaget27-06-2221-06-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.329.SRAfgift- engangsservice - flergangsbrug27-06-2221-06-22Miljøafgifter Bindende svar
SKM2022.328.BRLønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4 – dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4 – opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for virksomhed med blandede aktiviteter24-06-2206-05-22Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2022.326.ØLRFradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, litra a – fradrag for repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8 – rette omkostningsbærer – koncernforbundne selskaber23-06-2226-05-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.325.SKTSTStyresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse.23-06-2223-06-22Personlig indkomst Styresignal
SKM2022.324.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i Reponex Pharmaceuticals A/S med kapitalandele i Blue Vision A/S22-06-2222-06-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.323.SRKryptostaking - rebase rewards22-06-2221-06-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.321.SRMomsfradrag salg af kapitalandele21-06-2231-05-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.320.VURDSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 202121-06-2221-06-22Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2022.319.SROPP-selskab - ombygning og renovering af ejerlejlighed21-06-2231-05-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.317.SRMoms - Donation til opførelse af stadion17-06-2231-05-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.316.SRMoms - forudfakturering af opstartshonorar, brændstof mv.17-06-2231-05-22Momsgrundlag Bindende svar
SKM2022.315.BRKurstabsfradrag – værdiløs fordring – ophævelse – omveksling – syn og skøn17-06-2203-05-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.314.BRSkønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen16-06-2213-04-22Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2022.313.SRBeskatning af amerikanske pensionsordninger - tilflytning til Danmark - dobbeltbeskatning - lempelse16-06-2231-05-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.312.LSRTarifering af slagterivarer - ben/knogler fra okse16-06-2206-01-22Tarifering Afgørelse
SKM2022.311.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5116-06-2224-01-22Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2022.310.LSRKlage - Opsættende virkning16-06-2227-04-22Når man vil klage Afgørelse
SKM2022.309.SRPensionsformidlere - selvstændigt erhvervsdrivende - udskillelse af aktivitet i driftsselskab - goodwill16-06-2231-05-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.308.SRPadeltennisbaner kan afskrives som driftsmidler16-06-2231-05-22Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2022.307.SKTSTOpkrævningslovens § 5, stk. 1, - opkrævning af renter når der i visse situationer afgives en positiv angivelse eller indberetning efter indberetnings- eller angivelsesfristens udløb - ændring af praksis og tilbagebetaling - styresignal16-06-2216-06-22Renter og gebyrer Styresignal
SKM2022.306.SRMoms - udførsel af varer - kædehandel - alene momsfritagelse i sidste led16-06-2231-05-22Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.305.BRMomsfritaget personbefordring15-06-2217-05-22Fradrag Dom
SKM2022.304.VLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – salær – betaling - udlægsgodtgørelse14-06-2222-04-22Straf Kendelse
SKM2022.303.SRInhouse bank, formidling af betalinger, land på EU's sortliste13-06-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.302.SRSkattefrit salg af to stuehuse13-06-2231-05-22Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2022.301.SRMoms - fællesregistrering - fast ejendom - misbrug09-06-2223-11-21Momspligt Bindende svar
SKM2022.300.SRSelskab - investering i kryptovaluta - spekulation - stablecoins - finansiel kontrakt09-06-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.299.SRPengegave, bankoverførsel, gavegiver Holland, gavemodtager Danmark, gaveafgift, lempelse09-06-2231-05-22Arv og gaver Bindende svar
SKM2022.298.SRDødsbos udlodning af aktier med skattemæssig succession - pengetankreglen - udlejningsejendomme - projektejendomme09-06-2231-05-22Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2022.297.SROverdragelse til erhvervsdrivende fond - Afslag på anmodning om skattefrihed09-06-2231-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.296.SRAnpartshaverlån - Udlodning af fordring08-06-2231-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.295.SROphørspension - ophør med minkavl08-06-2231-05-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.294.SRAlmennyttig forening - skov08-06-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.293.SREt tysk selskab, der påtænkte at udlicitere en opgave med onsite IT-support i Danmark, ville få fast driftssted her i landet08-06-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.292.SRIndtræden af fuld skattepligt samt skattemæssigt hjemmehørende i USA og ophør af fuld skattepligt ved salg af bolig08-06-2231-05-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.291.SRKreditforsikringsaftale mellem forsikringsselskab og pengeinstitut med pengeinstituttets kunder som forsikrede.08-06-2231-05-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.290.SRInvesteringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor.07-06-2215-12-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.289.LSRKlageberettigelse – Udbetaling af skattekredit03-06-2210-02-22Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.288.LSRFri bil – Én leasingkontrakt eller tre separate leasingkontrakter03-06-2223-02-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.287.ØLRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist03-06-2204-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.286.BRMomslovens § 37, stk. 1 – ikke fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom, da ejendomshandlen var uden realitet03-06-2206-04-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.285.LSRAktieindkomst - Ikke godkendt fradrag for tab på aktier – Fransk depot03-06-2207-04-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2022.284.SRForening - hensættelser til senere uddelinger - almennyttigt03-06-2231-05-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.283.LSRVurderingsstyrelsens genoptagelse af egen drift – Fastsættelse af manglende ejerboligværdi – Skattemæssig virkning02-06-2228-03-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.282.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen – Dokumentation for obligatorisk social sikring i Norge02-06-2215-03-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.281.SRMoms goodwillgodtgørelse efter handelsagentloven - ML § 4, stk. 1.31-05-2226-04-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.280.SRNon-recourse finance - momspligtig inddrivelse af fordringer25-05-2226-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.279.SRSupply Chain Finance - momspligtig inddrivelse af fordringer24-05-2226-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.278.BRSpiludbyders udbud af væddemål på ungdomssport23-05-2225-05-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.277.BRSpil – udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater efter tilbagekaldelse af tilladelse23-05-2229-04-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.276.BRSpilsted karakteriseret som værende en spillebutik23-05-2231-03-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.275.BRSpil – udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse.23-05-2212-03-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.274.BRIndbetalinger til bankkonto – refusion af udlæg23-05-2203-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.273.BRSpil – udbud på spil på pokerautomat samt fortolkning af begrebet gevinstgivende - straf23-05-2208-12-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2022.272.ØLREkstraordinær genoptagelse og retsbeskyttet forventning20-05-2202-05-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.271.BRFri bil – rådighed – bopæl – skærpet formodning – lavt kilometertal – kommission20-05-2228-04-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.270.BRGodtgørelse af elektricitetsafgift – proces- eller komfortkøling i butikslokale18-05-2226-04-22Generelt om punktafgifter Dom
SKM2022.269.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i Norva24 Holding AS med kapitalandele i Norva24 Group AB18-05-2210-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.268.SRBeskatning af carried interest18-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.267.SRSkattepligtig aktieombytning - vederlag i aktier og kontanter - strukturtilpasning - omgåelse18-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.266.LSRRefusion af udbytteskat – Udenlandsk investeringsinstitut18-05-2210-05-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.265.LSROmberegnet grundværdi 201917-05-2215-10-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.264.LSRMomspligt – Udlejning af ferielejlighed17-05-2225-03-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.263.BRIkke fradrags- eller afskrivningsret for udgift til opsigelse af service provider aftale16-05-2222-04-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.262.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgiftssvig – erstatning16-05-2212-04-22Straf Dom
SKM2022.261.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter – markedsført uden korrekt pantmærkning16-05-2228-04-22Straf Dom
SKM2022.260.ØLRUdlån fra virksomhedsordning – erhvervsmæssig tilknytning - hævning16-05-2222-04-22Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2022.259.LSRSAFE – Konvertibel obligation16-05-2207-02-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.258.LSRVurderingsstyrelsens ekstraordinære genoptagelse af ejendomsvurdering - Virkningstidspunktet for ejendomsvurdering16-05-2215-03-22Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.257.LSRAktieindkomst – Fradrag for tab på unoterede aktier16-05-2229-03-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2022.256.BRSkønsmæssig forhøjelse – uantageligt lavt privatforbrug16-05-2219-04-22Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2022.255.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse - udlejningsejendomme og byggegrunde16-05-2226-04-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.254.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2006 i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 416-05-2206-12-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.253.ØLRBitcoin – mining – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – hobbyvirksomhed – vederlagsnæring16-05-2208-04-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.252.VLRMoms – Omvendt betalingspligt – Momslovens § 46, stk. 1, nr. 2 – EU-erhvervelser – Levering og installering af udenlandske varer i Danmark – Listeindberetning12-05-2220-04-22Momspligt Dom
SKM2022.251.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2 - handel med virtuel valuta12-05-2209-05-22Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2022.250.SRHjemmekontor i Danmark udgjorde fast driftssted12-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.249.SRAktieombytning efterfulgt af likvidation af selskab11-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.248.SRBeskatning af amerikanske pensionsordninger - dobbeltbeskatning - lempelse10-05-2226-04-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.247.VLRFradrag driftstab – interesseforbundne parter – sædvanlig driftsrisiko10-05-2212-04-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.246.SRDispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for kabinepersonale og piloter10-05-2226-04-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2022.245.SRMinkfarm - erstatning - virksomhedsordningen - hævning09-05-2226-04-22Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2022.244.SRMinkfarm - erstatning - ægtefæller09-05-2226-04-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.243.SREjendomsavance - genanbringelse - ægtefæller09-05-2226-04-22Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2022.242.SRHybrid kernekapital - vedhængende renter09-05-2222-03-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2022.241.HRSalg af underskudsselskab – afskæring af underskudsfremførsel09-05-2204-05-22Selskabsbeskatning Dom
SKM2022.240.ØLRIndkomstskattepligtig af arveforskud09-05-2211-04-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.239.BRMellemregningskonto – efterpostering ikke godtgjort – skønsmæssig fastsættelse af løn – hovedanpartshaver06-05-2204-04-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.238.SRMoms - foreningsejet skib - momsfritagelse06-05-2226-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.237.SRMoms - Bygning af skibe - Momsfritagelse - Historiske skibe06-05-2226-04-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.236.SRSkattemæssig transparens for fransk værdipapirfond06-05-2226-04-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.235.ØLRHovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samlever05-05-2203-05-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.234.SRSkattemæssig transparent - udenlandsk trust - pensionsordning - båndlagt kapital05-05-2226-04-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.232.SRTidspunktet for underskuddets endelighed05-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.231.VLROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag04-05-2201-04-22Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2022.230.ØLRSagsomkostninger – særlige grunde04-05-2230-03-22Når man vil klage Kendelse
SKM2022.229.SRAndele i solcelle- og vindmølleanlæg - skematiske regler04-05-2226-04-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.228.HRArbejdsudleje – håndværksopgaver03-05-2221-04-22Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2022.227.HRHøjesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse om, at sagen skulle hjemvises til behandling i byretten som 1. instans03-05-2224-03-22Virksomheder Kendelse
SKM2022.226.SREndelige underskud i tysk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst03-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.225.SRUdbyttebeskatning - Overdragelse af kapitalandele til nystiftet selskab - selskabsskattelovens § 2 D03-05-2226-04-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.224.SRMomspligtig levering af lægemiddel03-05-2222-03-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.223.SRForskerskatteordningen - 10-års reglen - kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 103-05-2226-04-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.222.LSRSkattepligtig værdi af netværks-/salgsarrangementer (rejser) i udlandet03-05-2228-10-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.221.LSRVærdiansættelse af anparter ved overdragelse til ansat fra hovedanpartshaver02-05-2208-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.220.LSRLeasing, reel kontrakt - Krav på førstegangsydelse transporteret til tredjemand02-05-2221-03-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.219.LSRObjektiv udlejningsværdi02-05-2221-02-22Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2022.217.SRAktieløn - Beskatning af medarbejdere ved deltagelse i medarbejderaktieprogram.02-05-2226-04-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.216.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt delvist fradrag vedr. køb af synsprøveudstyr02-05-2202-02-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.215.LSREjendomsværdiskat af to boliger - Sammenhæng mellem køb, flytning og salg02-05-2228-02-22Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2022.214.LSREjendomsværdiskat af to boliger - Sammenhæng mellem køb, flytning og salg02-05-2228-02-22Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2022.213.LSRAnmodning om registrering for A-skat og AM-bidrag ikke imødekommet29-04-2217-03-22Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2022.212.LSRNulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag29-04-2223-02-22Forældelse Afgørelse
SKM2022.211.LSRMaskeret udlodning angående værdi af fri bolig (med bopælspligt) og angående værdi af fri forbrugsudgifter29-04-2217-03-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.210.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefrie grenspaltninger29-04-2203-01-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.209.LSREkstraordinær genoptagelse - Nedsættelse af lønindkomst29-04-2210-02-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.208.SRBeskatning af hæderslegat efter LL § 7, nr. 19, 2. pkt.29-04-2226-04-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.206.DEPBeskatning af aktionærlån - ligningslovens § 16 E28-04-2228-04-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKM-meddelelse
SKM2022.205.HRMomslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. – momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c - begrebet levering ”mod vederlag” – momspligt af kontrolgebyrer27-04-2207-04-22Momspligt Dom
SKM2022.204.BRStraf – momskompensation - dokumentfalsk27-04-2218-02-22Straf Dom
SKM2022.203.SRMomspligtig virksomhedsoverdragelse27-04-2222-03-22Momspligt Bindende svar
SKM2022.202.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc.26-04-2205-04-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.201.VLRErhvervsmæssig virksomhed – betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms25-04-2231-03-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.200.SRSpørgsmål om omstruktureringer afvist grundet verserende sag25-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.199.BRIkke grundlag for at tilsidesætte vurderingsmyndighedernes skøn vedrørende grundværdiansættelse22-04-2207-02-22Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.198.ØLRStraf – skat – Tast Selv – objektive bevisdata20-04-2201-03-22Straf Dom
SKM2022.197.ØLRStraf – momssvig – afgiftssvig – medvirken – omfattende system med foregivne transporter og leveringer20-04-2213-12-21Straf Dom
SKM2022.196.BRUdlejning af gravemaskine – kapitalindkomst – lønindkomst eller indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed – anvendelse af virksomhedsordningen19-04-2209-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.195.ØLRTransfer pricing – kontrollerede transaktioner – transfer pricing dokumentation – hjemvisning19-04-2228-03-22Transfer pricing Dom
SKM2022.194.BRSpil – udbud af lotteri og væddemål på beværtning uden tilladelse19-04-2227-12-21Straf Dom
SKM2022.193.ØLROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering12-04-2228-03-22Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2022.192.SRDansk indregistreret anpartsselskab var skattepligtig til Danmark - skattepligt for eneanpartshaver af udbytter12-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.191.BRAfvisning – sag anlagt for sent12-04-2229-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.190.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug12-04-2222-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.189.ØLRBonusudlodninger – Almindelige skattepligtig indkomst eller kapitalindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirer12-04-2218-03-22Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2022.188.BRDagældende ligningslovs § 16, stk. 4 - beskatningsværdi af leaset firmabil11-04-2223-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.187.BREt køretøj af typen ”pick-up” var ikke afgiftsfritaget – ikke utvivlsomt konstrueret til godstransport – kunne ikke afgiftsfritages som mandskabsvogn efter ibrugtagning på færdselslovens område08-04-2207-03-22Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2022.186.LSRForhøjelse af gaveafgift for kapitalandele08-04-2216-12-21Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.185.SRStrukturerede obligationer - beskatning som finansiel kontrakt07-04-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.184.LSROpgørelse af den delvise momsfradragsprocent, pro rata-sats, for så vidt angår omsætning fra selskabets kantineleverancer07-04-2211-02-22Fradrag Afgørelse
SKM2022.183.LSREkstraordinær genoptagelse – Indsættelse af manglende grundværdi – Ændret ejendomsværdi07-04-2207-01-22Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.182.LSRTonnageskatteordningen07-04-2213-02-22Tonnageskat Afgørelse
SKM2022.181.LSRKlageberettigelse for anpartshaver – Konkursboet ønsker ikke at opretholde klagen07-04-2221-01-22Når man vil klage Afgørelse
SKM2022.180.LSRAfslag på anmodning om henstand med betaling af registreringsafgift07-04-2221-03-22Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2022.179.LSRÆndring af indskudskontoen i virksomhedsordningen07-04-2206-12-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2022.178.BRDagældende ligningslovs § 16, stk. 4 - beskatningsværdi af leaset firmabil06-04-2219-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.177.BRBeskatning af forligsbeløb06-04-2214-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.176.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter – markedsført uden korrekt pantmærkning06-04-2214-03-22Straf Dom
SKM2022.175.SRInvesteringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor06-04-2215-12-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.174.SRAnpartshaverlån - Fejlekspedition - Investeringskonto05-04-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.173.SROverførsel af forsikringspolicer til et søsterselskab05-04-2222-03-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.172.SRAktieombytning - skattefrit koncerntilskud04-04-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.171.SRKapitalnedsættelse uden udbetaling, udbytte, beneficial owner, ej omgåelse04-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.170.SRHollandsk Coop - Selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret04-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.169.SRProvenu fra salg af aktier ikke omkvalificeret til udbytte for investorer der var skattepligtige i Danmark04-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.168.SRDeponering af porteføljeaktiver til forvaltning hos ekstern porteføljemanager04-04-2222-03-22Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2022.167.SRFast driftssted, hjemmekontor01-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.166.SRFast driftssted, hjemmekontor, direktionsmedlem01-04-2222-03-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.165.SRStrukturerede obligationer - virksomhedsordningen01-04-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.164.BRDemobiler – registreringsafgift – moms – ekstraordinær genoptagelse01-04-2210-02-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.163.BRFradragsberettigede udgifter – maskeret udlodning31-03-2208-03-22Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2022.162.BROverførsler til udlandet - bevis31-03-2202-03-22Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2022.161.BRFradrag for driftsomkostninger – aftale mellem interesseforbundne parter – skærpet bevisbyrde løftet30-03-2214-03-22Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2022.160.SRAfkastnydelsesret - rette indkomstmodtager udbytte - gaveafgift30-03-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.158.LSRKapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn29-03-2209-12-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.157.LSRVærdiansættelsescirkulæret – Nedsat gaveafgift29-03-2216-12-21Arv og gaver Afgørelse
SKM2022.156.SRVil den af foreningerne indstiftede hæderspris være skattefri - LL § 7, stk. 1, nr. 1929-03-2222-03-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.155.SRBeskatning af hovedaktionær/direktør goder - Autocamper29-03-2222-03-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.154.SRIkke fuld skattepligt og bolig i DK i periode med ophold i landet29-03-2222-03-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.153.LSRFritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.29-03-2209-12-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2022.152.LSRNedsættelse af virksomhedens købsmoms - Kunstopgave29-03-2218-12-21Fradrag Afgørelse
SKM2022.151.SRAnpartshaverlån - Fejlekspedition - Salgssum29-03-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.150.LSRUdleje af feriebolig - Momspligt29-03-2211-01-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.149.SRTrustkapital - kapitalejer - ikke ledelsens sæde29-03-2222-03-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.148.LSRUdlejning af garage - Værelsesudlejning efter LL § 15P eller erhvervsmæssig udlejning28-03-2221-01-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.147.BRBetingelserne for ekstraordinær genoptagelse opfyldt og varslingsfristen iagttaget28-03-2204-03-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.146.LSRUdlejning af anneks anset for at være udlejning fra ejendom med mere end en selvstændig beboelse28-03-2221-01-22Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2022.145.LSRKapitalinstrument – Hybrid kernekapital28-03-2210-01-22Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.144.LSRMomspligt af ture på Segway – Køretøj, der manøvreres af kunden selv28-03-2208-02-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2022.143.SRArbejde i Tyskland - forskel i beskatning af dansk pensionsordning - opgørelse af lempelse28-03-2222-03-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.142.LSRModregning i tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse25-03-2204-01-22Modregning og transport Afgørelse
SKM2022.141.SRFlytning af skattemæssigt hjemsted, likvidationsudlodning, beneficial owner, ej omgåelse25-03-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.140.SRFlytning af skattemæssigt hjemsted, likvidationsudlodning, beneficial owner, ej omgåelse25-03-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.139.SRFlytning af skattemæssigt hjemsted, likvidationsudlodning, beneficial owner, ej omgåelse25-03-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.138.BRSikkerhedsstillelse for sagsomkostninger – processuel udlænding23-03-2222-02-22Tobak mv. Kendelse
SKM2022.137.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for tab – K/S23-03-2203-03-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.135.SRMoms - Momsfritagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - risikospredning22-03-2223-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.134.SRAffaldsafgift - Fritagelse for registreringspligt - Afgiftsfri deponering af affald21-03-2225-01-22Miljøafgifter Bindende svar
SKM2022.133.SRAktieløn - Tilbageholdelse af aktier til betaling af kildeskat - Retserhvervelse - Beskatningstidspunkt21-03-2222-02-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.132.BRIndsætninger på bankkonto – låneforhold18-03-2209-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.131.SKTSTStyresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven18-03-2218-03-22Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2022.130.ØLREj grundlag for genoptagelse af ejendomsvurdering17-03-2218-01-22Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.129.ØLRAfgørelse truffet på et fejlagtigt grundlag - hjemvisning17-03-2205-01-22Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.128.SRAfvisning - manglende dokumentation - tilsyn - investeringsforeninger i tredjelande17-03-2225-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.127.LSRPanama Papers – Skattepligt til Danmark15-03-2224-11-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.126.BRMomslovens § 37, stk. 1, og § 51, stk. 1 – udlejning af fast ejendom til boligformål – skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 – ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar14-03-2228-02-22Fradrag Dom
SKM2022.125.SKTSTKorttidsudlejning af tofamilieshus - praksisændring - genoptagelse - styresignal14-03-2214-03-22Udleje og bortforpagtning Styresignal
SKM2022.124.SRUdbetalinger fra andelshaverkonti mv. - periodisering - moms - konkurs14-03-2225-01-22Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2022.123.LSRPanama Papers - Maskeret udbytte14-03-2224-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2022.122.BRFikseret løn, krediteringer på mellemregningskonto, fri bil og ligningslovens § 16 E11-03-2228-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.121.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen – Særlige omstændigheder11-03-2220-12-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2022.120.LSROmkostningsgodtgørelse11-03-2218-12-21Når man vil klage Afgørelse
SKM2022.119.SRFast driftssted via datacenter11-03-2222-02-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.118.LSRSalg af fast ejendom uden moms11-03-2228-01-22Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2022.117.LSRForsøgs- og forskningsudgifter – Produktudvikling - Driftsomkostninger11-03-2206-12-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.116.BRMaskeret udbytte og fri telefon – identitetstyveri11-03-2228-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.115.BRAnsvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms11-03-2215-02-22Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2022.114.LSRVærdi af fri bil10-03-2204-02-22Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.113.LSRSalg af ejendom - Momspligtigt salg10-03-2203-02-22Momspligt Afgørelse
SKM2022.112.LSRSplitleasing – Kørsel for flere selskaber i en koncern – Erhvervsmæssig kørsel10-03-2216-12-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.111.BRIndsætninger på bankkonto – overførsler til udlandet09-03-2210-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.110.ØLRSkatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og 8, samt stk. 2 – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser i forbindelse med ikke-selvangivne gevinster og tab på udenlandske investeringer09-03-2210-02-22Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2022.109.SRSkærm til arbejdscomputer - skattepligtig for medarbejderen? - hvilke skærmstørrelser anses som sædvanligt tilbehør?08-03-2225-01-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.108.SRIkke fradragsret for løbende ydelse til fond. Forpligtelsen kunne ensidigt bringes til ophør af den forpligtede. Sambeskatning08-03-2222-02-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.107.VLRNegativt privatforbrug – skiftende forklaring07-03-2209-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.106.ØLRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e – Tabsfradrag – Nye spørgsmål – Skatteforvaltningslovens § 4807-03-2225-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.105.VLRIndsætninger på bankkonto07-03-2211-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.104.SRForskellige støtte- og servicefunktioner omfattet af tonnageskatte- og DIS-ordningen07-03-2222-02-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.103.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk – bedrageri - energiafgifter07-03-2230-11-21Straf Dom
SKM2022.102.ØLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – først få salær ved sagens afslutning07-03-2208-09-21Straf Kendelse
SKM2022.101.SRHandel med kryptokunst (non-fungible tokens) anset for sket som led i næring07-03-2222-02-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.100.SRForsøg og forskning - Udviklingsprojekt - Skattekredit - udviklingsomkostninger03-03-2222-02-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.99.SRSalg af aktier efterfulgt af likvidation, ej omgåelse03-03-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.98.SRTrust - gave - arv03-03-2222-02-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.97.SRTysk alternativ investeringsfond ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytter og renter02-03-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.96.ØLRRegistreringsafgift – bopæl i Danmark01-03-2225-01-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.95.SRBegrænset skattepligt - udbytteudlodning - retmæssig ejer01-03-2222-02-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.94.BRMomslovens § 3, stk. 1, og § 37, stk. 1 – konsulentvirksomhed havde ikke fradragsret for en med urette tilfaktureret moms fra en ”interim manager”, der ikke var en afgiftspligtig person28-02-2208-02-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.93.SRLivforsikringspolicer - Dødsfald - Boafgiftsloven - Indtrædelse af anmeldelsespligt - Boafgiftsmæssigt beregningsgrundlag - Skifterettens kompetence - Afvisning28-02-2222-02-22Arv og gaver Bindende svar
SKM2022.92.SRFinansielle kontrakter - perpetual og quarterly futures - kryptovaluta25-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.90.LSRUdbetaling af skattekredit24-02-2213-10-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.89.SRNedsættelse af grundkapital i fond - aktieavance24-02-2222-02-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.88.LSRUdlejning af ejendom til forældre – Objektiv udlejningsværdi24-02-2215-12-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.87.LSRMaskeret udbytte – Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte24-02-2209-12-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2022.86.LSRFradrag for befordring og kost24-02-2211-08-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2022.85.VLRSyn og skøn - valg af skønsmænd22-02-2226-01-22Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2022.84.BRKontante indsætninger på bankkonto – familielån22-02-2227-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.83.BRIndsætninger på konto – skærpet bevisbyrde22-02-2207-02-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.82.VLRKoncerntilskud – selskabsskattelovens § 31 D, stk. 522-02-2228-01-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.81.BRMedarbejder hos Skattestyrelsen ikke inhabil – indsætninger på konto – hævninger på selskabs konto18-02-2204-01-22Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.80.SRAIF-værdipapirfond - Investering i helejede ejendomsselskaber16-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.79.SRMoms og lønsumsafgift - almennyttig forening16-02-2227-04-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.78.SRSkattemæssige konsekvenser ved overdragelse til fond16-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.77.SROverdragelse af aktier til fond - tilladelse - ikke udbyttebeskatning16-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.76.BRStraf– prøvesag – tilståelsessag – dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner15-02-2219-01-22Straf Dom
SKM2022.75.BRStraf– prøvesag – udeblivelsesdom – dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner15-02-2204-01-22Straf Dom
SKM2022.74.VLRStraf – registreringsafgift – selskab – kundekørsel – kørsel med faste prøveskilte15-02-2220-12-21Straf Dom
SKM2022.73.BRFradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse15-02-2220-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.72.SRMoms - periodisering - leje - fradrag - konkurs15-02-2225-01-22Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2022.71.BRFri bil - hovedanpartshaver14-02-2204-01-22Virksomheder Dom
SKM2022.70.BRStraf – revisorer – ubetinget fængselsstraf – rettighedsfrakendelse – flere selskaber – selvanmeldelse – medvirken – erstatningspligt – fiktive fakturaer14-02-2222-12-21Straf Dom
SKM2022.69.SRMomsfritagelse - forhandlinger vedrørende salg af anparter i selskaber14-02-2225-01-22Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2022.68.SKTSTAfslag tilladelse til skattefri aktieombytning - dispensation ejertidsforhold (Sporskifte)14-02-2221-12-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2022.67.LSRAktieavance ved salg af medarbejderaktier - Udnyttelse af aktieoptioner - Differenceafregning11-02-2217-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.66.LSRFællesregistrering - Påbudt sektoropdeling11-02-2208-11-21Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2022.65.SRRentetilpasningslån, renteloft, finansiel kontrakt11-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.64.LSRAdgang til fællesregistrering10-02-2213-12-21Andet om moms Afgørelse
SKM2022.63.SRSkattepligtig fusion mellem sparekasse og bank - overtagelse af bunden sparekassereserve ikke skattepligtig10-02-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.62.SRSkattepligtig fusion mellem banker, negativ goodwill / badwill, handelsværdi10-02-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.61.LSRFremstilling af foderstof omfattet af kuldioxidafgiftslovens bilag 1, pkt. 4 (tung proces) – produktionsproces anvendt til fremstilling af foderstof og andre varer10-02-2224-11-21Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2022.60.LSREfteropkrævning af chokolade- og sukkervareafgift10-02-2208-12-21Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2022.59.LSROverskud af virksomhed10-02-2230-11-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.58.SRFast driftssted - Hjemmekontor09-02-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.57.VLRGrundforbedringsfradrag – overgangsregler i lov nr. 925 af 18. september 2012.08-02-2224-01-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.56.SRFradrag - løbende leverancer - husleje - forældelse08-02-2225-01-22Fradrag Bindende svar
SKM2022.55.SRSkattefritagelse - vandværker - sideordnet aktivitet08-02-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.54.ØLRFradrag for og udbyttebeskatning af udgifter til datters motorsportskarriere07-02-2212-01-22Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2022.53.VLRMaskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse07-02-2213-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.52.ØLRTransfer pricing – afregningspris vedrørende genforsikring – fremlæggelse af bilag indhentet efter sagens anlæg – retsplejelovens § 209 a og § 341 a07-02-2212-01-22Transfer pricing Kendelse
SKM2022.51.BREjendomsvurdering07-02-2210-01-22Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.50.ØLRGældseftergivelse – singulær akkord – småkrav07-02-2211-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.49.SRElafgift - Afgiftsgodtgørelse - Udlejning af lokaler04-02-2225-01-22Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2022.48.SRMoms og lønsumsafgift - tandreguleringsydelser fra klinik i Tyskland04-02-2225-01-22Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2022.47.SROverdragelse af anparter til fond - Tilladelse - Ikke udbyttebeskatning03-02-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2022.46.SROverdragelse af anparter til en almennyttig fond – værdiansættelse - omsættelighedsbegrænsning03-02-2225-01-22Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.45.SRVurdering af om B-aktier er en særlig aktieklasse - LL § 7 P, stk. 2, nr. 503-02-2225-01-22Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.44.SRDefinition af arbejdssted i relation til LL § 9 B03-02-2214-12-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.43.BRErhvervsmæssig virksomhed – deltidslandbrug – stutteri01-02-2222-12-21Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2022.42.SRRette indkomstmodtager af resultatandel - partnerselskab01-02-2225-01-22Virksomheder Bindende svar
SKM2022.41.LSRSkattepligtig af fikseret lejeindtægt31-01-2212-11-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.40.SRSuccessionsoverdragelse - pengetankreglen - investering i kryptovaluta og guldbarrer - passiv kapitalanbringelse - værdiansættelse B-anparter uden ret til udbytte og likvidationsprovenu31-01-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.39.SROphævelse af sameje aktier i fælles depot31-01-2225-01-22Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.38.LSRSkattepligtig af fikseret lejeindtægt31-01-2212-11-21Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2022.37.LSREfteropkrævning af udtagningsmoms - Udlevering af varer mod point som led i loyalitetsprogram31-01-2217-11-21Momspligt Afgørelse
SKM2022.36.SRAffaldsafgift - Afgiftsfritagelse - Midlertidig oplagring af affald i under ét år27-01-2226-10-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2022.35.ØLRSkattepligt – bopæl – dobbeltbeskatningsoverenskomst – centrum for livsinteresser20-01-2211-01-22Personlig indkomst Dom
SKM2022.34.SKTSTÆndring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland20-01-2220-01-22Internationale relationer SKM-meddelelse
SKM2022.33.ØLRForskerskatteordningen – vederlagskrav – kontraktændring20-01-2222-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2022.32.BRVærdiansættelse – selvanmelderordning20-01-2205-01-22Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2022.29.ØLRIndtægter ved strafbar handling – narkotikasalg – kokain17-01-2230-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2022.28.LSRBeskatning af EU-tilskud17-01-2225-10-21Tonnageskat Afgørelse
SKM2022.27.LSRAnmodning om tilbagebetaling af chokolade- og sukkervareafgift på glasur17-01-2204-11-21Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2022.26.LSRTarifering af legetøjssæt14-01-2212-11-21Tarifering Afgørelse
SKM2022.25.BRVirksomhedsomdannelse var skattepligtig - ikke dispensation for negativ anskaffelsessum og fristoverskridelse – betingelserne for omgørelse ikke opfyldt14-01-2222-12-21Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2022.24.LSRForskerskatteordningen - Vederlagskravet13-01-2201-10-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2022.23.LSRAfslag på indregistrering af køretøjer på gule plader efter gældende regler før 3. oktober 201713-01-2223-09-21Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2022.22.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse ved fusion af hovedkontorer13-01-2214-12-21Momspligt Bindende svar
SKM2022.21.LSRErhvervsejendom - Afvisning af klage - Ingen vurdering i det pågældende år13-01-2206-12-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2022.19.BRGrundværdi - Moms13-01-2230-11-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2022.18.ØLRMoms – nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig – partshøring – om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl11-01-2206-01-22Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2022.17.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende11-01-2205-01-22Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2022.16.SRGenanvendelse af brusevand - minirensningsanlæg fradragsberettiget efter BoligJobordningen10-01-2214-12-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.15.ØLRRegistreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 – genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/201507-01-2210-12-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2022.14.DEPSkatteministeriets kommentar til SKM2021.705.ØLR07-01-2220-10-21Transfer pricing SKM-meddelelse
SKM2022.13.SROvergang til fra formuebeskatning (andelsbeskatning) til indkomstbeskatning07-01-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.12.SRSelskab ikke begrænset skattepligtigt af udbytter - videreudlodning06-01-2214-12-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.11.SRTransparente enheder, omkvalificering, investering06-01-2226-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.10.SRSkattemæssige transparente enheder - opfyldelse af betingelserne i DBO06-01-2214-12-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2022.9.SRGodtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse06-01-2214-12-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2022.8.ØLREn fond kunne ikke afgiftsfritages, da den ikke udelukkende havde almenvelgørende eller almennyttige formål06-01-2222-12-21Arv og gaver Dom
SKM2022.7.SRIkke fast driftssted for tyske kunder som følge af køb af salgsydelse06-01-2223-11-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2022.6.BRLandsskatterettens annullation af en ugyldig ”afgørelse” var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser – SKATs afgørelse var gyldig06-01-2224-11-21Momspligt Dom
SKM2022.5.ØLRFri bolig – lejefiksering – fri bil – koncernintern overdragelse05-01-2222-12-21Ejendomsskat Dom
SKM2022.4.BRArbejdsudleje – videreudlejning – indeholdelsespligt – hæftelse - sagsoplysning04-01-2223-12-21Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2022.3.ØLRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15%’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder – retsbeskyttet forventning04-01-2229-11-21Arv og gaver Dom
SKM2022.1.ØLRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-ret04-01-2213-12-21Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom