Dato for udgivelse
13 sep 2004 09:55
SKM-nummer
SKM2004.363.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05/04-3851-23522
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Tinglysningsafgift, registrering, ejer- og panterettigheder
Resumé
ToldSkat har offentliggjort en ny vejledning vedrørende tinglysningsafgiftsloven.
Reference(r)
Tinglysningsafgiftsloven
Redaktionelle noter
Se også SKM2004.368.TSS

ToldSkat har den 10. september 2004 offentliggjort en ny vejledning vedrørende tinglysningsafgiftsloven, lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. som ændret ved lov nr. 944 af 20. december 1999, lov nr. 1100 af 29. december 1999, lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 1029 af 22. november 2000, lov nr. 485 af 7. juni 2001 og lov nr. 458 af 9. juni 2004.

Vejledningen erstatter Skatteministeriets cirkulære nr. 147 af 23. september 1999 om afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv., som bliver ophævet. Vejledningen erstatter desuden den tidligere vejledning vedrørende tinglysningsafgift.

Vejledningen kan findes på ToldSkats hjemmeside under juridiske vejledninger. Vejledningen opdateres hvert kvartal til den 15.1, 15.4, 15.7, 15.10.