Dato for udgivelse
19 Nov 2004 14:07
SKM-nummer
SKM2004.457.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-363-00008
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Ansvarsforsikringer, busser
Resumé
Det præciseres, at den "nedsatte" forsikringafgift for busser, udelukkende gælder for busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel.
Reference(r)
Lov om afgift af ansvarsforsikrnger for motorkøretøjer mv., jf lovbekendtgørelse nr. 853 af 16. oktober 2002.
Henvisning
Punktafgiftsvejledningem, afsnit H.1.2.

Ifølge § 3, stk. 1 i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. udgør forsikringsafgiften for busser med tillaldelse efter lov om buskørsel 34,4%.

På given foranledning præciseres, at den "nedsatte" afgift udelukkende gælder for busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel. Det tilføjes, at den ”nedsatte” afgift for turistbusser blev indført ved lov nr. 495 af 24. juni 1992.