Dato for udgivelse
20 Dec 2004 12:42
SKM-nummer
SKM2004.521.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-4742-00208
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed.
Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2005 er fastsat til 2,92 %.

Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 2 og 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.C.1.2.3.4
Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, kan en kontohaver før rateudbetaling påbegyndes vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2005 er fastsat til 2,92 %.