Dato for udgivelse
22 apr 2004 15:29
SKM-nummer
SKM2004.188.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4061-00902
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattepligt, Spanien, dokumentation
Resumé
Proceduren for dokumentation af skattepligt beskrives.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 1
Kildeskatteloven § 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 D.E., Spanien

Bemyndigelsen til at underskrive blanketten "Bopæls- og skatteforhold (Situación de domicilio y situación fiscal)", blanket nr. 02.037, for danskere bosat i Spanien, tilkommer Agencia Tributaria, som har territorialkontorer i alle dele af Spanien. Der tilkommer det territorialkontor, hvor skatteyderen har sin skattemæssige bopæl, at underskrive den pågældende blanket. En dansker bosat i f.eks. Torremolinos skal således have blanketten underskrevet af Administración de la Agencia Tributaria de Torremolinos. Alle territorialkontorer under Agencia Tributaria har et stempel til stempling af blanketterne.

Det er således ikke Ministerio de Hacienda, der er rette myndighed til denne opgave.

Det anførte gælder dog ikke større virksomheder, hvor det kompente kontor er den enhed, virksomheden hører under: Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas (Den centrale enhed for behandling af større virksomheder) eller Unidades Regionales de Gestión de Grandes Empresas (Regionale enheder for behandling af større virksomheder).