Dato for offentliggørelse
31 Jul 2023 07:57
Resumé

-

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2023-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.