Dato for udgivelse
13 Oct 2004 09:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. august 2004
SKM-nummer
SKM2004.398.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1606-0022
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Energiprodukter, chokoladebarer, salg til sportsfolk
Resumé

Energiprodukter til sportsfolk m.v. var afgiftspligtige efter chokoladeafgiftsloven. 

Reference(r)
Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 10
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2004-3  D.1.1.1
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2004-3  D.1 Bilag

Klagen skyldes, at ToldSkat har anset energiprodukter til sportsfolk for omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Landsskatterettens afgørelse

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet importerer og sælger en lang række produkter rettet mod sportsfolk og seriøse motionister. Selskabet er stiftet af A og B. Selskabet ejes af stifterne og C ApS v/B og A.

Selskabet er ikke registreret for afgift af chokolade- og sukkervarer.

Selskabet importerer bl.a. 3 former for energibarer, E Energy Bar, E Recovery Bar og E Protein Bar. Disse produkter forhandles i forskellige smagsvarianter og i 3 forskellige typer: mælkechokoladeovertræk, yoghurtovertræk og uden overtræk.

Barer med chokoladeovertræk fremtræder som en almindelig chokoladebar med fuldstændigt chokoladeovertræk. De indeholder bl.a. glukosesirup, havregryn, tørrede frugter, sprøde ris, maltodextrin, honning og smagsstoffer.

Barer med yoghurtovertræk fremtræder som en almindelige chokoladebar med fuldstændigt yoghurtovertræk. De indeholder bl.a. glukosesirup, havregryn, tørrede frugter, sprøde ris, maltodextrin, honning og smagsstoffer.

Barer uden overtræk fremtræder som frugtmasse i en brunlig nuance. De indeholder bl.a. glukosesirup, havregryn, tørrede abrikoser, sprøde ris, rosiner, maltodextrin, honning og smagsstoffer.

De fleste barer har en størrelse på ca. 36-42 x 116 x 11 mm og en vægt på ca. 55 gram. E Protein Bar har dog en størrelse på 30 x 95 x 12 mm og en vægt på 35 gram. Det fremgår af en produkterklæring fra E Europe, at overtrækket udgør 20% af produkternes indhold, mens indholdet af frugt, nødder og kornprodukter udgør mellem 45,2% og 60,5%.

De to typer barer med overtræk har været forelagt D Instituttet, der foreslår dem henført til toldposition 1806.90, og fastslår, at de fremtræder som chokoladevarer, der skal svares chokolade- og sukkervareafgift af.

Selskabet distribuerer udelukkende produkterne til sportsforretninger, motionscentre, helsekostforretninger og tilsvarende. Der sker ikke salg af produkterne i den almindelige detailhandel. Produkterne sælges også via selskabets hjemmeside. Her sker der også salg til private. Produkterne sælges kun i hele æsker á 36 stk. fra hjemmesiden.

Produkterne sælges for 14 kr. pr. stk.

ToldSkat’s afgørelse

ToldSkat har pålagt selskabet at afregne chokoladeafgift af de importerede E energibarer med virkning fra den 1. oktober 2002.

De tre typer energibarer anses for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, subsidiært stk. 10.

De overtrukne barer er fuldstændigt dækket med chokolade/yoghurt og fremstår som chokoladebarer af gængs type. For at produkterne kan være omfattet af undtagelsen for helseprodukter kræves det, at produkterne hovedsagligt består af frugt, nødder og kornprodukter, samt at de er overtrukket af en blanding af mel og kartoffelstivelse, jf. punktafgiftsvejledningens afs. D.1.1.2. Dette er ikke tilfældet for de pågældende produkter.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at de importerede energibarer ikke er omfattet af chokoladeafgiftslovens anvendelsesområde.

Der er subsidiært nedlagt påstand om, at de importerede produkter er omfattet af dækningsafgiften i chokoladeafgiftslovens § 22.

Det er til støtte for den principale påstand anført, at produkterne ikke henvender sig til et publikum som almindeligvis køber chokoladevarer. Produkterne henvender sig derimod til sportsfolk og seriøse motionister, som har behov for en hurtig restitution efter træning, og som i det hele taget ønsker at leve sundt.

Produkterne markedsføres på selskabets hjemmeside under følgende tekst:

”Brug E energibar som et sundt mellemmåltid, eller som den sunde erstatning for chokolade og fedtholdige snacks. E energibar holder energiniveauet oppe og er det perfekte brændstof før, under og efter træning for hurtig restitution.”

Lignende tekster anvendes i brochurer og andet markedsføringsmateriale, og selskabet lægger stor vægt på at differentiere produkterne fra de almindelige chokoladevarer. Produkterne har et højt indhold af kulhydrater og et yderst begrænset indhold af fedt. Almindelige chokoladebarer indeholder 57% kulhydrater mod E Energy Bar´s 70%. De almindelige chokoladebarer indeholder 29% fedt mod E Energy Bar´s 9%. Herudover indeholder E-produkterne – afhængigt af variant – en mængde kostfibre, som ikke findes i almindelige chokoladeprodukter. Produkterne indeholder også en stor mængde naturlige vitaminer og mineraler.

Distributionen af produkterne sker kun til sportsforretninger, motionscentre, helsekostforretninger og tilsvarende, mens der ikke sker salg af produkterne i den almindelige detailhandel. Selskabet sælger også produkterne via selskabets hjemmeside, og dermed kan private godt købe produkterne. Disse sælges imidlertid kun i pakker á 36 stk., hvilket klart adskiller dem fra almindelige chokoladevarer. Det må siges at være et brud på det almindelige forbrugsmønster, når en forbruger, som efterspørger en chokoladevare til almindeligt forbrug, er tvunget til at købe store mængder ad gangen eller henvende sig i en sportsforretning eller et helseinstitut.

Prisen på 14 kr. pr. stk. inkl. moms gør produktet dobbelt så dyrt som en almindelig chokoladebar, og dermed er produkterne kun attraktive for forbrugere, som er villige til at betale ekstra for de gavnlige virkninger af produkterne. Barernes størrelse svarer til den mængde nyttige ingredienser, som en forbruger føler at have behov for efter hård træning.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, at der skal betales afgift af følgende varer: Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

Det fremgår endvidere af lovens § 1, stk. 1, nr. 10, at der skal betales afgift af andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under nr. 1-8.

Det fremgår af chokoladeafgiftslovens § 22, at der skal betales dækningsafgift af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele.

For så vidt angår de chokoladeovertrukne energibarer finder Landsskatteretten efter en samlet vurdering af produkternes karakter, at disse må anses for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Der er herved lagt vægt på, at barerne er overtrukket med chokolade, som efter det oplyste udgør 20% af varens indhold, samt barernes form og størrelse. Det forhold, at produkterne alene sælges via motions- og helsecentre kan ikke tillægges afgørende betydning.

For så vidt angår de yoghurtovertrukne og de uovertrukne energibarer finder Landsskatteretten, at disse må anses for omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10. Der er herved lagt vægt på barernes form og størrelse, og at disse netop markedsføres som et sundt alternativ til bl.a. chokoladebarer. Henset til produkternes høje indhold af sukker m.v. kan produkterne ikke anses for at være egentlige helseprodukter.

Der skal bemærkes, at der ikke ses at være grundlag for, ved vurderingen af afgiftspligten, at tillægge det vægt om en vare evt. måtte være sundere end andre tilsvarende produkter.

Da de pågældende produkter anses for omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1 kan repræsentantens subsidiære påstand ikke tages til følge, jf. chokoladeafgiftslovens § 22.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.