Dato for udgivelse
12 Jul 2004 15:22
SKM-nummer
SKM2004.292.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-344-00380
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, motorkøretøjer, standardpris, afgiftsberigtigelse, parallelimport
Resumé
Det er besluttet ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse af 14. april 2004 for domstolene. Fabriksnye køretøjer med anmeldt standardpris, kan nu også afgiftsberigtiges på grundlag af den faktiske indkøbspris (og lavere pris end den anmeldte mindstebeskatningspris) tillagt minimum 9 pct. forhandleravance og moms.
Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 9, stk. 1, jf. § 8
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2004-2 E.1.5.1

Det er besluttet ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse af 14. april 2004 for domstolene, jf. SKM2004.180.LSR. Sagen drejer sig om, hvorvidt en allerede anmeldt standardpris for et køretøj skal benyttes, eller om en parallelimportør kan afgiftsberigtige på grundlag af en faktisk (og lavere pris end den anmeldte mindstebeskatningspris) indkøbspris tillagt 9 pct. avance og moms.

Told- og Skattestyrelsen vil inden for kort tid udsende retningslinier for anvendelse af den nye praksis samt cirkulære, der regulerer spørgsmålet om genoptagelse af tidligere foretagne afgiftsberigtigelser af fabriksnye køretøjer.