Dato for udgivelse
02 Sep 2004 14:48
SKM-nummer
SKM2004.361.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-356-138
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Spildevand, afgiftssatser, renseklasser, minirenseanlæg
Resumé
Spildevandsafgift - standardafgiftssatser for typegodkendte minirenseanlæg
Reference(r)
Spildevandsafgiftsloven, § 8, stk. 2
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2004-3 G.13.4.2.3

Spørgsmål om spildevandsafgiftssats for minirenseanlæg
Der har været rejst spørgsmål om afgiftssatsen (standardsatsen) for udledning af spildevand fra såkaldte "minirenseanlæg", jf. spildevandsafgiftslovens § 8, stk. 2.

Det er oplyst, at der for typegodkendte minirenseanlæg gælder nogle renseklasser, som ikke fuldt ud er dækket af de renseklasser, der er fastsat efter spildevandsafgiftsloven, jf. bilag 3 i BEK nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

Efter typegodkendelsen har minirenseanlæggene en eller flere af følgende renseklasser: 

Renseklasse for minianlæg
O Reduktion af organisk stof
OP Reduktion af organisk stof og fosfor
SO Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
SOP Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af fosfor

Told- og Skattestyrelsens stillingtagen
Efter indhentet udtalelse fra Miljøstyrelsen er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at de anførte renseklasser for minirenseanlæg skal henføres til spildevandsafgiftslovens renseklasser således:

Renseklasse for
minianlæg
Renseklasse efter spildevandsafgiftslovens § 8, stk. 2
O = nr. 7 både mekanisk og biologisk rensning (=nr. 10 i PAVL)
OP = nr. 7 både mekanisk og biologisk rensning (=nr. 10 i PAVL)
SO = nr. 6 både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation (=nr. 9 i PAVL)
SOP = nr. 5 både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning (=nr. 7 i PAVL)

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at kun renseanlæg med efterpoleringtrin i form af filtrering eller lagune, kan henregnes til en renseklasse efter spildevandsafgiftsloven, hvor der er forudsat filtrering.