SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2011.868.SKATKursdata til skattemæssig indberetning23-12-11 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2011.867.SKATUdsendelse af skrivelser uden underskrift23-12-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.866.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælshensigt22-12-1108-12-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.865.SKATVærdiansættelse for 2012 af visse personalegoder22-12-11 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2011.864.SRSalg af nyopdelte ejerlejligheder ikke momspligtig22-12-1113-12-11Byggeri Bindende svar
SKM2011.863.SRTysk KGaA - skattemæssig transparent enhed22-12-1113-12-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.862.SRAndelsforenings salg af campinggrund21-12-1113-12-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.861.SRStøbning af fundament påbegyndt før 1. januar 201121-12-1113-12-11Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2011.860.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppe21-12-1113-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2011.859.SRSpeciallæge på privathospital21-12-1113-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.858.SROmkostninger til filmproduktion21-12-1113-12-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.857.SRSolcelleanlæg på erhvervsejendom21-12-1113-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.856.SRSolcelleanlæg og varmepumpe21-12-1113-12-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.855.SRHusstandsvindmølle og jordvarmeanlæg21-12-1113-12-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.854.SRSpeciallæge på privathospital21-12-1113-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.853.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi, Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi21-12-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.852.SRFast ejendom - overdragelse af varige middelbare rettigheder21-12-1113-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.851.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentligt ansat21-12-1113-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.850.SRGenanbringelse - erhvervsmæssig virksomhed - solceller21-12-1113-12-11Ejendomsskat Bindende svar
SKM2011.849.SRIndskud på livsforsikring, virksomhedsordning21-12-1113-12-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.848.SRPersonbeskatning - personalegoder21-12-1113-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.847.SRFradrag efter kursgevinstloven for tab ved forudbetaling21-12-1113-12-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.846.SRErstatning, ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning21-12-1113-12-11Ekspropriation Bindende svar
SKM2011.845.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ejendomsværdiskat - genopførsel efter brand21-12-11 Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.843.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse20-12-1113-12-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.842.SRAlmennyttig forening - fraflytning af hjemsted20-12-1113-12-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.841.SRErstatning for frivillig aftale - varig rådighedsindskrænkning skattefritagelse20-12-1113-12-11Ejendomsskat Bindende svar
SKM2011.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance - tilbagekøb af samme ejendom20-12-1113-12-11Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2011.839.SRFusion af udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark20-12-1113-12-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.838.SRFærdigstøbt fundament før 2011 - fremtidige leveringer er momsfritagne20-12-1113-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2011.837.SRHotellejlighed - lokalplan - ophør af udlejningsforpligtelse - skattefritagelse20-12-1113-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.836.SRTvangsauktion over en ideel andel af byggegrund med forsikringssum - moms19-12-1113-12-11Byggeri Bindende svar
SKM2011.835.SRUdenlandsk fond anset for skattemæssig transparent19-12-1113-12-11Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.834.SRFlyselskab - skattepligt - ansættelse af indkomst19-12-1113-12-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.833.SRSalg af stearinlys i momsfrie genbrugsbutikker19-12-1114-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.831.SREt selskab omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, kan indgå i skattefri fusion19-12-1113-12-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.830.SRMoms ved køb af vindmølle19-12-1113-12-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.828.SRUdenlandsk firma med onlinespil i Danmark ikke anset for at have fast driftssted19-12-1113-12-11Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.827.ØLROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand til sagsbehandling - efter medhold om genoptagelse19-12-1102-12-11Når man vil klage Dom
SKM2011.826.SRSalg af andelsbeviser i andelsboligforening samt opkrævning af boligafgift er momsfritaget som udlejning af fast fast ejendom19-12-1114-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.825.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201119-12-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.823.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201219-12-11 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2011.822.SKATAmortisationsrenten for 201219-12-11 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2011.821.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201219-12-11 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2011.820.SRHoldingsselskabs finansielle aktiviteter anses for passiv kapitalanbringelse, der ikke påvirker fradragsretten19-12-1114-12-11Fradrag Bindende svar
SKM2011.819.LSRAnmodning om refusion19-12-1103-11-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.818.LSRRefusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden19-12-1103-11-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.817.LSROpgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber19-12-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.816.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark19-12-1118-11-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2011.815.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning19-12-1125-11-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2011.814.SRElbil anvendt som taxa skal ikke frikøres19-12-1114-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2011.813.ØLRBegrænset skattepligt - aktievederlag - arbejde udført her i landet - udnyttelse af aktiekøberetter16-12-1125-10-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2011.812.BRErhvervsmæssig virksomhed - udøvende kunstner - underskud - undervisning -udgivelse af bog16-12-1115-11-11Virksomheder Dom
SKM2011.811.SROvertagelse af en eksisterende forsikringsordning15-12-1113-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.808.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201213-12-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.807.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201113-12-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.806.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201213-12-11 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2011.805.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - omvendt betalingspligt moms - hæftelse12-12-1115-11-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Momsgrundlag + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.804.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri12-12-1122-11-11Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag Dom
SKM2011.803.VLRStraffesag - momssvig - kildeskat - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - uregistreret virksomhed12-12-1127-09-11Straf Dom
SKM2011.802.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret bil - anvendt i Danmark12-12-1102-11-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2011.801.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport12-12-1106-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2011.800.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - overdragelsesaftale - ugyldig12-12-1125-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.799.BRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse09-12-1111-11-11Personlig indkomst + Når man vil klage Dom
SKM2011.798.ØLRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn09-12-1130-11-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.797.ØLRGoodwill - interesseforbundne parter - videreoverdragelse efter et år08-12-1129-11-11Virksomheder Dom
SKM2011.796.BRRette indkomstmodtager - personindkomst eller selskabsindkomst - servicering af tankstationer - fradragsberettigede omkostninger08-12-1109-11-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.795.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget køretøj - leasingbil med bagsæder - afgiftsberigtiget til godstransport - skærpelse08-12-1107-10-10Straf Dom
SKM2011.794.ØLRHæftelse for told - dobbeltfakturering - repræsentant eller klarerer - toldværdi06-12-1103-12-10Særlige procedurer + Forsendelse og transitering Dom
SKM2011.793.ØLRRestskat - procenttillæg og rentetillæg - renter af erstatningsbeløb - eftergivelse06-12-1108-11-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2011.792.LSRSpørgsmål om skattefrit salg af ejendom i forbindelse med ekspropriation06-12-1103-11-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.791.LSRSpørgsmål om indregistrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj06-12-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.790.ØLREjendomsvurdering - grundforbedring - fradrag for forbedringer - stianlæg - 24 beboelsesbygninger05-12-1114-10-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.789.ØLREkstraordinær genoptagelse - skattepligtige indtægter - retserhvervelse - ansættelsesfrist05-12-1117-11-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.788.VLRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed05-12-1117-11-11Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.787.LSRBindende svar (SKM2009.374.SR) - salg og køb af investeringsforeningsbeviser02-12-1119-10-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2011.786.LSRBeskatning af værdi af fri bil02-12-1114-10-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2011.785.LSRSpørgsmål om genplacering af en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en ejendom02-12-1126-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.784.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber02-12-1106-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.783.ØLRDriftsomkostninger - syn og skøn02-12-1101-11-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.782.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed02-12-1104-11-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.780.SRRetserhvervelse af warrants - overgangsregel i Ligningsloven 7H01-12-1125-10-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.779.VLREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning30-11-1108-11-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.778.VLRStraffesag - medvirken til momssvig og dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand30-11-1127-09-11Straf Dom
SKM2011.777.BRStraffesag - groft forsætlig momssvig - dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand30-11-1120-05-10Straf Dom
SKM2011.776.VLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - andelsboligforening29-11-1107-11-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.775.HRRette indkomstmodtager - udlejning reklameplads på facade - momspligt - interessefællesskab25-11-1102-11-11Momspligt + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.774.LSRGodkendelse af rejsefradrag og befordringsfradrag24-11-1101-09-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.773.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 200824-11-1106-10-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.772.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber24-11-1106-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.771.LSRSpørgsmål om skattefritagelse for opmagasineret bil24-11-1103-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.770.BRSpil - internet - poker - pyramidespil24-11-1101-11-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.769.HROmgørelse - køb og salg af aktier - lagt klart frem24-11-1109-11-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2011.768.LSRSpørgsmål om tilbagebetaling af udbetalt omkostningsgodtgørelse23-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.767.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien som følge af vurderingsskøn22-11-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.766.SRKlassifikation af amerikansk LLC og virksomhedsordningen22-11-1125-10-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.765.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien som følge af vurderingsskøn.22-11-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.764.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-1131-10-11Selskabsbeskatning + Fradrag + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.763.VLRStraffesag - momssvig - særlig grov karakter - fiktiv faktura - negativ moms ikke udbetalt - gerningsindhold realiseret18-11-1131-03-11Straf Dom
SKM2011.762.ØLROmkostningsgodtgørelse - modregning i overskydende skat - rette sagsøgte - begæring præjudiciel forelæggelse EU-domstolen18-11-1102-11-11Når man vil klage Dom
SKM2011.761.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig ansat på individuel løn17-11-1125-10-11Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.760.LSRForhøjelse af mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift17-11-1105-10-11Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2011.759.LSRAnmodning om omgørelse af skattefri virksomhedsdannelse17-11-1109-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.758.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering17-11-1105-10-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.757.LSRAfhændelse af aktier - ophævelse af opdeling i to aktieklasser17-11-11 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.756.ØLRToldskyld - importmoms - ekstern fællesskabsforsendelse - forsendelsesprocedure - bevis16-11-1117-10-11Forsendelse og transitering Dom
SKM2011.755.BRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler15-11-1124-10-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.754.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse14-11-1129-08-11Straf Dom
SKM2011.753.SRGrænseoverskridende fusion14-11-1125-10-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.752.SRLønmodtagerfradrag, rejseregler, dobbelt husførelse14-11-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.751.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201211-11-11 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2011.750.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom - bindende svar11-11-1116-08-11Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2011.749.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - grov uagtsomhed11-11-1106-09-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.748.LSRManglende betaling af registreringsafgift af mandskabsvogne ved privat anvendelse11-11-1103-10-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.747.LSRSpørgsmål om lempelse efter ligningslovens § 33A11-11-1120-09-11Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2011.746.BREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning11-11-1103-10-11Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.745.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter10-11-11 Arv og gaver SKAT-meddelelse
SKM2011.744.SRSkat og moms af rentefrit lån og tilbagebetaling af rentefrit lån09-11-1125-10-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om moms Bindende svar
SKM2011.743.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug08-11-1123-02-10Virksomheder Dom
SKM2011.742.SRTilbageskødning af byggegrund08-11-1125-10-11Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2011.741.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2001, 2002, 2003 og 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag08-11-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.740.SRDen skattemæssige kvalifikation af en i Liechtenstein beliggende Foundation08-11-1125-10-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.739.SRMidler fra amerikansk trust anset for arv08-11-1125-10-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.738.SRInvesteringsselskab omfattet af ABL § 1908-11-1125-10-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.737.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning07-11-1114-10-11Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.736.ØLRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse07-11-1130-06-11Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2011.735.BREkstraordinær ansættelse - manglende selvangivelse af renter - groft uagtsomt - reaktionsfrist - kort ligningsfrist07-11-1117-10-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.734.BRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav07-11-1111-10-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.733.LSRTilladelse til indgivelse af erklæringsskema i stedet for selvangivelse07-11-11 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2011.732.LSRFradrag for købsmoms af leverancer præsteret af underleverandør07-11-1120-09-11Fradrag Kendelse
SKM2011.731.LSROmkostningsgodtgørelse - rimeligheden af en advokats honorar i en ejendomsvurderingssag vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdien07-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.730.LSROmkostningsgodtgørelse - krav til bevis for at en udgift er godtgørelsesberettiget07-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.729.LSRMomsfradrag for udgifter af energibesparende foranstaltninger udført på tredjemands ejendom07-11-1129-09-11Fradrag Kendelse
SKM2011.728.SRGenerationsskifte - LL § 16I finder ikke anvendelse07-11-1125-10-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.727.SRPlacering af pensionsmidler i unoterede aktier, lystbåd, rådighedsbeskatning af fri båd04-11-1125-10-11Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2011.726.BRFradrag diverse driftsomkostninger - revisionsvirksomhed - skærpet dokumentationskrav - private eller erhvervsmæssige04-11-1128-09-11Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.725.SRVedtægtsændringer, gældskonvertering, kapitalindskud, datterselskabsaktier, mellemholding reglerne04-11-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.724.SRPersonalegoder - udleje af elbiler til virksomheder i arbejdstiden - udleje til medarbejdere i fritiden03-11-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.723.SRPersonalegoder - frivilliges egenbetaling for kost, logi og kurser03-11-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.722.SKATRetssagsvejledning03-11-11 Anden information vedrørende interne forhold + Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2011.721.SKATMoms - overdragelse af selskabsandele som led i en virksomhedsoverdragelse - genoptagelse - styresignal03-11-1103-11-11Fradrag Styresignal
SKM2011.720.SRPersonalegoder - ansatte omfattet af flere sundhedsordninger03-11-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.719.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig udsendt ansat03-11-1125-10-11Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.718.LSRSpørgsmål om selvstændig virksomhed - konsulent for privathospital03-11-1115-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.717.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF - Moms - moderselskabs overdragelse af kapitalandele i datterselskaber - fradragsret03-11-11 Fradrag + Momspligt Kommentar
SKM2011.716.SRDen skatte- og momsmæssig behandling af vederlag for konsulentydelser, bestyrelsesarbejde og direktionsarbejde03-11-1125-10-11Virksomheder + Momspligt Bindende svar
SKM2011.715.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - offentlig ansat02-11-1125-10-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.714.SRPræmiefritagelse ved arbejdsløshed medfører ikke omberegning02-11-1125-10-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2011.713.SRLempelse efter ligningslovens § 33 A - udsendt offentlig ansat02-11-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.712.SRPersonbeskatning - særlige bilordninger02-11-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.711.SRMoms af forsikringsselskabs køb af skadeshåndtering udenfor EU01-11-1125-10-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.710.SRSolcelle- og jordvarmeanlæg01-11-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.709.SRHusstandsvindmølle og jordvarmeanlæg01-11-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.708.SRSolcelleanlæg og varmepumpe01-11-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.707.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag01-11-1111-10-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Virksomheder Dom
SKM2011.706.SRForening med momspligtige og momsfritagne aktiviteter01-11-1125-10-11Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.705.SRSukkerkvote01-11-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.704.LSRInddragelse af registrering - opkrævningslovens § 11, stk. 1 - ugyldighed01-11-11 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2011.703.LSRSalg af biler til 0-sats01-11-1107-09-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2011.702.LSRTilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst01-11-11 Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.701.LSRAnmodning om bindende svar - indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar01-11-1109-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.700.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - stutteri31-10-1117-10-11Processuelle bestemmelser + Virksomheder Kendelse
SKM2011.699.BRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland31-10-1114-10-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.698.SRFuld skattepligt bevaret - forskningsophold i USA31-10-1125-10-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.697.SRMoms og lønsumsafgift af erhvervsskoles 10. klasseundervisning28-10-1120-09-11Fradrag Bindende svar
SKM2011.696.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning28-10-1125-10-11Ekspropriation Bindende svar
SKM2011.695.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning28-10-1125-10-11Ekspropriation Bindende svar
SKM2011.694.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning28-10-1125-10-11Ekspropriation Bindende svar
SKM2011.693.BRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde28-10-1114-10-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.692.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - uddannelse af østeuropæere28-10-1126-09-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.691.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - aktiviteter i Østeuropa28-10-1126-09-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.690.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - uddannelse af østeuropæere - beskatning skattefri rejsegodtgørelse28-10-1126-09-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.689.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - aktiviteter i Østeuropa28-10-1126-09-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.688.ØLREjendomsavance - næring - ejerlejligheder -udlejningsejendomme - bevisbyrde28-10-1104-10-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.687.SRReturvarereglers anvendelse ved byggegrunde - moms27-10-1125-10-11Fradrag Bindende svar
SKM2011.686.SRFrivillig momsregistrering for salg af el fra privat hustandsvindmølle27-10-1126-10-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.685.SRA-kassers samarbejde om udvikling og drift af et it-system momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.27-10-1126-10-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.684.SRKost og logi i forbindelse med henholdsvis momspligtige og momsfritagne kurser27-10-1126-10-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2011.683.SREkspropriationserstatning for byggegrund er momspligtig27-10-1125-10-11Byggeri Bindende svar
SKM2011.682.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation26-10-1125-10-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.681.SRDen skattemæssige behandling af biler påført reklamer26-10-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.680.SRVærdiansættelse af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år26-10-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.679.SRJulegave i form af hotelovernatning - ikke skattepligtigt for de ansatte26-10-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.678.SRJulegave i form af hotelophold for 2 personer - ikke skattepligtigt for de ansatte26-10-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.677.SRJulegave i form af Oplevelsesbevis/Hotelophold - ikke skattepligtigt for de ansatte26-10-1125-10-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.676.ØLRStraffesag - moms - særlig grov dokumentfalsk -sagsbehandlingstid - grov uagtsomhed - foreløbige fastsættelser21-10-1109-03-10Straf Dom
SKM2011.675.ØLREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring20-10-1105-10-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.674.VLRStraffesag - forsætlig momsunddragelse - tvangsafmeldt - fortsat drift af virksomhed18-10-1105-07-11Straf Dom
SKM2011.673.SKATSkattepligt som følge af bolig og arbejde i Danmark14-10-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.672.BREjendomsavance - sommerhusreglen - salg helårsbolig - benyttelse som fritidsbolig - naboejendom til fast bopæl14-10-1110-10-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.671.ØLRStraffesag - told - udførsel af valuta - ukendskab til reglerne12-10-1117-08-11Straf Dom
SKM2011.670.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk registreringsnummer12-10-1110-08-11Straf Dom
SKM2011.669.HRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser11-10-1110-10-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.667.SRAktielån - shortselling - praksisændring11-10-1120-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.666.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse - ikke påtalebegrænsning11-10-1106-09-11Straf Dom
SKM2011.665.LSROmkostningsgodtgørelse - omfanget af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 2.11-10-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.664.LSRAfregningsperiode moms - hvad skal medregnes til omsætning11-10-11 Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Afgørelse
SKM2011.663.LSRHenstand i forbindelse med klage11-10-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.662.LSRHenstand - klage over bindende svar11-10-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.661.LSROmkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2.11-10-11 Når man ønsker vejledning eller information Afgørelse
SKM2011.660.VLRBeskatning - vederlagsfrit tildelte mælkekvoter11-10-1121-09-11Virksomheder Dom
SKM2011.659.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - ophold 10 uger10-10-1128-09-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.658.ØLRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj07-10-1129-08-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.657.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-10-11 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2011.656.BROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse07-10-1127-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.655.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller entrepriseaftale - nedbrydning07-10-1123-09-11Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2011.654.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi07-10-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.653.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi07-10-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.652.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi07-10-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.651.SRPeriodisering af erstatning og procesrenter efter overdragelse af erstatningskrav, indtræden af skattepligt for spildevandsforsyningsvirksomheden06-10-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.650.SRKøberet til ægtefælles kapitalandele - konkursbo05-10-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.649.SRLønomlægning - pensionsordning - sundhedsforsikring05-10-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.648.HRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter05-10-1121-09-11Byggeri Dom
SKM2011.647.SRKoncernintern overdragelse af andelsbevis fra en andelsboligforening03-10-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.646.BRMaskeret udlodning - driftsomkostninger - receptionsudgifter - 50 års fødselsdag03-10-1119-09-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.645.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteunddragelse03-10-1101-09-11Straf Dom
SKM2011.644.SRAnpartsprojekt - fast ejendom - formidlingshonorar - afskrivningsgrundlag30-09-1121-06-11Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2011.643.SRVedtægtsændringer - tilskud og afståelse af aktier30-09-1120-09-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.642.LSRFritagelse for betaling af registreringsafgift af varebil30-09-1109-08-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2011.641.LSRAfvisning af bindende svar30-09-1109-09-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.640.LSRAfgiftslempelse i forbindelse med kollektivt fjernvarmenet30-09-1115-03-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.639.LSROmregning til helårsindkomst30-09-1112-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.638.LSRHæftelse for registreringsafgift - lån af bil30-09-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.637.BRErhvervsmæssig virksomhed - skønhedsklinik - fradrag for driftsunderskud29-09-1120-09-11Virksomheder Dom
SKM2011.636.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - rettergangsfuldmagt SKAT medarbejder29-09-1121-09-11Processuelle bestemmelser Dom
SKM2011.635.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - syn og skøn29-09-1112-09-11Virksomheder Dom
SKM2011.634.SRBeskatning af bilvask - fradrag for bilvask29-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.633.SRGenerationsskifte - spaltning - sambeskatning - ejeraftale28-09-1120-09-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.632.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - årsreguleringsår - praksisændring efter højesteretsdom28-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.631.SRMoms af formidling, rejsebureau, særordning28-09-1120-09-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.630.SRTonnageskatteordningen - Strategisk og forretningsmæssig drevet fra Danmark28-09-1120-09-11Tonnageskat Bindende svar
SKM2011.629.SRBestyrelseshonorar - personligt ejet virksomhed27-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.628.SRSammenlægning af 2 vandværker27-09-1120-09-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.627.SRKonkursbo - salg på tvangsauktion er ikke momsfritaget, hvis konkursboet er en afgiftspligtig person27-09-1120-09-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.626.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af forkert vurderingsskøn med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi27-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.625.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 og 2006 som følge af forkert vurderingsskøn med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi27-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.624.SRVejbyggelinier på en byggegrund bevirker ikke, at grunden ikke er en byggegrund i momslovens forstand27-09-1120-09-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.623.SRBestyrelseshonorar - ikke selvstændig erhvervsvirksomhed27-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.622.BROpkrævning af fejludbetaling - overskydende skat - transport til bank26-09-1114-07-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2011.621.SRSolcelleanlæg23-09-1120-09-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.620.SRSolcelleanlæg og varmepumpe23-09-1120-09-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.619.SRSolcelleanlæg samt sol- og jordvarmeanlæg23-09-1120-09-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.618.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi23-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.617.SRForskerskat - forskning anset for omfattet af gæsteundervisning eller lignende23-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.616.SRPrivatbane - moms - køb og udleje af driftsmidler - drifts- og anlægstilskud23-09-1120-09-11Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2011.615.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2011 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb23-09-11 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2011.614.SRRabat på billetter m.m. til svømmehaller - skattepligt22-09-1120-09-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.613.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse22-09-1108-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.612.SRPersonalegoder - konsulentbistand til sygemeldte22-09-1120-09-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.611.SRArbejdsudleje og rejseregler22-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.610.SRPersonalegoder, sundhedsordning, kostvejledning21-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.609.SRRutebilstationer momspligtige af tilskud fra trafikselskab21-09-1123-08-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.608.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag21-09-11 Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2011.607.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, iPad21-09-1120-09-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.606.SRRoyalty - skattepligt21-09-1120-09-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.605.BRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling21-09-1131-08-11Momsgrundlag Dom
SKM2011.604.SRForskerbeskatning - arbejdsgiver21-09-1120-09-11Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.603.VLRTold - tarifering - varekoder - sagsbehandlingstid som myndighedsfejl - erstatning21-09-1106-05-11Tarifering Dom
SKM2011.602.HROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud21-09-1112-09-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.601.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af udenlandsk køretøj20-09-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.600.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom20-09-1131-08-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.599.LSRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven - bindende svar (SKM2010.771.SR)20-09-1115-08-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.598.LSRFritagelse for betaling af afgift og renter - A-skat og AM-bidrag - moms20-09-11 Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2011.597.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske gartneriarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse19-09-1108-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.596.BRAfvisning - klage til Landsskatteretten19-09-1109-09-11Når man vil klage Dom
SKM2011.595.ØLRAktieavancebeskatning - indgangsværdier - tilflytning -19-09-1130-06-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.594.BRMoms - delvis fradragsret - godtgørelse elektricitetsafgift09-09-1117-08-11Fradrag + Energi og kuldioxid Dom
SKM2011.593.VLRStraffesag - særlig grov momssvig - manglende dokumentation - købsmoms - lang sagsbehandlingstid09-09-1108-06-11Straf Dom
SKM2011.592.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning - betalingsevnevurdering09-09-1107-09-11Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse Dom
SKM2011.591.LSRForening - momsfritagelse for kontingentbetalinger - bindende svar08-09-1106-06-11Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2011.590.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab08-09-1125-05-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2011.589.LSRHenstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet08-09-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.588.LSRFremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver - bindende svar08-09-1106-07-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.587.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - rådgivningshonorar - praksisskærpelse08-09-1102-09-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.585.BRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom05-09-1119-08-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.584.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig unddragelse05-09-1115-06-11Straf Dom
SKM2011.583.ØLRFradrag - renteudgifter - administrationsomkostninger - dokumentation af låneforhold - administrationsomkostninger05-09-1125-08-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.582.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi02-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.581.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi02-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.580.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2004 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi02-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.579.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien 2003, 2004 og 2005 som følge af en myndighedsfejl med konsekvens for den dæknings-afgiftspligtige forskelsværdi.02-09-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.578.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - spørgsmål om rådighed - betalt privatbenyttelsesafgift - to biler02-09-1115-08-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.577.LSRSkattepligt - godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer02-09-1117-06-11Indkomstarter Kendelse
SKM2011.576.LSRTinglysningsafgift - ejerpantebrev i skib02-09-1121-06-11Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2011.575.LSRForhøjelse af den skattepligtige indkomst02-09-1118-05-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.574.LSROmkostningsgodtgørelse - SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation02-09-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.573.SR5 Solcelleanlæg, selvstændige kommanditselskaber01-09-1123-08-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.572.SRFremførbare underskud, næringsvirksomhed ved finansiering.01-09-1123-08-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.571.SRGenerationsskifte - forlodsudbytteret - delvis indbetaling af selskabskapital01-09-1123-08-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.570.SRPersonalegoder - opladning af elbiler31-08-1123-08-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.569.SRPersonalegoder - arrangement/tur til Oslo for 55+ medarbejdere31-08-1123-08-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.568.SRFradrag for tab på en fordring31-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.567.SRItalienske S.a.S, skattemæssigt transparent, Solcelleanlæg i Italien, fælles finansiering, antallet af ejere31-08-1123-08-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.566.SRSolcelle- og jordvarmeanlæg31-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.565.SRSolcelleanlæg31-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.564.SRPersonalegoder - gebyr til Udlændingeservice - ikke skattepligtigt30-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.563.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv30-08-1123-08-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.562.SRFuld dansk skattepligt ikke anset for indtrådt29-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.561.SRPersonalegoder - medarbejderes brug af ferieportal udgør et skattepligtigt personalegode29-08-1123-08-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.560.SRSolcelleanlæg på en blandet privat/erhvervsmæssig ejendom29-08-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.559.SRSkattepligt af benyttelse af kommunens motionscenter og svømmehal29-08-1123-08-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.558.SRMoms af honorarer for udarbejdelse af pantebreve og gældsbreve29-08-1123-08-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.557.SRMoms ved fordeling af tilskud mellem tilskudsmodtagerne29-08-1123-08-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.556.SRBeskatning af måltider stammende fra forretningens sortiment29-08-1123-08-11Personlig indkomst + Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2011.555.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201226-08-11 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2011.554.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab26-08-1123-08-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.553.SRMomsfritagelse for formidling af finansielle ydelser i flere led26-08-1123-08-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.552.LSRGodtgørelse af afgift på flybrændstof25-08-1107-07-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.551.LSRFritagelse for betaling af lønsumafgift25-08-1115-06-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2011.550.LSREfteropkrævning af moms - ikke-godkendt fradrag for moms af rådgivningsydelser vedrørende salg af aktier25-08-1111-07-11Fradrag Kendelse
SKM2011.549.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks25-08-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.548.SRMuseum skal ikke betale moms af vederlag for udlån af kunstgenstande25-08-1123-08-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.547.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi25-08-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.546.SROphørsspaltning - selvangivelsesfrist - frist for betaling af restskat25-08-1123-08-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.545.ØLRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond25-08-1117-08-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.544.SRSamarbejde mellem efterskoler omfattet af momsfritagelsen om selvstændige grupper25-08-1123-08-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.543.SRSkole for handicappedes udlejning af lokaler til behandling og genoptræning momsfritaget som udlejning af fast ejendom. Vederlag alene for adgang til varmtvandsbassin dog momspligtigt.25-08-1123-08-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.542.ØLRBegrænset skattepligt - løn - opsigelsesperiode25-08-1127-06-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.541.SRBetinget købsaftale og udnyttelse af option på byggegrund i 2010 - anset for at været momsfritaget levering i 201025-08-1123-08-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.540.SRUdenlandsk trust og skattemæssig kvalifikation25-08-1123-08-11Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.539.SRMomspligt af OPS-leverandørs byggeydelser25-08-1123-08-11Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2011.538.SRDispensation fra CFC-beskatning24-08-11 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2011.537.ØLRVirksomhedsordningen - udlån - eget selskab - hævning24-08-1116-08-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2011.536.SRUdbetaling af bonus ved ophør af en gruppelivsforsikring23-08-1121-06-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.535.SRModtagelse af fripas til væddeløbsbaner23-08-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.534.BRTinglysningsafgift - beregningsgrundlag23-08-1112-08-11Tinglysningsafgift Dom
SKM2011.533.HRAftaleindgåelse - aktieoptionsaftaler - ansættelsesfrister19-08-1115-08-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.532.HRLogbog - pålæg - virksomhed udøvet fra markedsplads19-08-1116-08-11Arbejdsgiverkontrol Dom
SKM2011.531.VLRStraffesag - momssvig - byggevirksomhed - udlån af bankkonto - skønsmæssig fradrag18-08-1122-06-11Straf Dom
SKM2011.530.VLRStraffesag - rengøringsvirksomhed - delvis passiv momssvig - sandsynlighedsforsæt - lang sagsbehandlingstid18-08-1121-06-11Straf Dom
SKM2011.529.ØLRStraffesag - selvangivelse - skønsmæssig ansættelse18-08-1125-05-11Straf Dom
SKM2011.528.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger18-08-1113-05-11Straf Dom
SKM2011.527.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk registreringsnummer18-08-1113-05-11Straf Dom
SKM2011.526.BRStraffesag - revisoransvar - ejendomsavanceberegning18-08-1103-03-11Straf Dom
SKM2011.525.ØLRStraffesag - vandpibetobak - indsmugling af særlig grov karakter - skjult i container - medvirken18-08-1125-02-11Straf Dom
SKM2011.524.ØLRStraffesag - sort løn - fiktive fakturaer - momssvig - A-skat18-08-1112-02-10Straf Dom
SKM2011.523.ØLRStraffesag - valutabegrænsning - hvidvaskning - bødeniveau - international terrorbekæmpelse18-08-1125-08-10Straf Dom
SKM2011.522.ØLRStraffesag - valutabegrænsning - hvidvaskning - bødeniveau - international terrorbekæmpelse18-08-1125-08-10Straf Dom
SKM2011.521.SRPersonalegoder, slankeskole18-08-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.520.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift18-08-1129-07-11Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2011.519.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - DSV Miljø Holding A/S16-08-11 Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2011.518.BRMaskeret udlodning - landbrug - erhvervsmæssigt16-08-1108-07-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.517.SKATGodkendelsesordningen ophæves15-08-11 Transfer pricing Meddelelse
SKM2011.516.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt15-08-1107-07-11Virksomheder Dom
SKM2011.515.BREjendomsvurdering - forretningsejendom11-08-1129-07-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.514.BRFri bil - varebil - privat kørsel - hovedaktionær11-08-1105-07-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.513.BRHæftelse - manglende indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - forsømmelighed10-08-1121-07-11Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.512.ØLRLeasingbiler - forholdsmæssig registreringsafgift - omkostningsudligningstillæg - udenlandsk virksomhed10-08-1122-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.511.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger05-08-1120-06-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.510.HRAfvisning - anke til Højesteret - frist for indsendelse af ekstrakt m.v.05-08-1119-07-11Når man vil klage + Når man er part i en sag Dom
SKM2011.509.BRBeskatning af indestående - konti tilhørende engelsk selskab05-08-1116-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.508.VLREkstraordinær ændring af momstilsvar - grov uagtsomhed04-08-1130-06-11Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2011.507.BRRejseudgifter til Asien - direktør og hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn - beskatning af fri bil04-08-1110-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.506.ØLRSkattefri fusion - bortfald af kildeartsbegrænset tab03-08-1130-06-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.505.BRSkattearrangement - overførsel af underskud mellem ægtefæller02-08-1109-06-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.504.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 6 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl02-08-1112-07-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.503.VLRInddrivelse af skattekrav - udlæg - tvist om kravet - verserende retssag - underretningspligt02-08-1130-06-11Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Kendelse
SKM2011.502.BRSkattefri rejse og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat02-08-1130-06-11Ejendomsværdiskat + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.501.HRSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning - tilbagekaldelse af tilladelse01-08-1111-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.500.BRGulpladebil - privat anvendelse01-08-1114-06-11Motorkøretøjer Dom
SKM2011.499.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.471.BR01-08-11 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kommentar
SKM2011.498.ØLRMomsrefusion - turister - dobbeltsalgskoncept29-07-1117-03-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2011.497.VLRForrentning af tilbagebetalingskrav - universitet - energiafgifter29-07-1130-06-11Energi og kuldioxid + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2011.496.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anlæg af parkeringspladser29-07-1108-07-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.495.ØLRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt - kørselsgodtgørelse - fri jagtret - fri helårsbolig29-07-1106-07-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.494.ØLRFradrag - reklameudgift eller repræsentation - automobilforhandler - markedsføring luksus biler29-07-1130-06-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.493.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor27-07-1129-06-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst Dom
SKM2011.492.VLRKraftvarmeværk - elproduktion - brændselsforbrug - opgørelse27-07-1107-04-11Energi og kuldioxid Dom
SKM2011.491.VLRKraftvarmeværk - elproduktion - brændselsforbrug - opgørelse27-07-1107-04-11Energi og kuldioxid Dom
SKM2011.490.VLRKraftvarmeværk - tilbagebetalingskrav - modkrav27-07-1117-01-11Energi og kuldioxid + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Dom
SKM2011.489.HRMomsfritaget overskud - udlodning - ikke almennyttigt formål27-07-1121-01-11Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2011.488.ØLRUdlejning ejendom til søsterselskab - tilskud fra hovedaktionær - beskatning25-07-1115-06-11Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.487.VLRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning25-07-1112-07-11Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet Dom
SKM2011.486.ØLRSambeskatning - fradragsbegrænsningsreglen - forenelighed med EU-reglen18-07-1122-11-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.485.LSRIndeholdelse af kildeskat på renter - retmæssig ejer13-07-1125-05-11Virksomheder + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2011.484.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - lang sagsbehandlingstid13-07-1121-03-11Straf Dom
SKM2011.483.VLRStraffesag - skattesvig - udbyttekontrakter - olie og gasfelter i USA - udenlandske kontroloplysninger13-07-1110-02-11Straf Dom
SKM2011.482.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - uregistreret virksomhed - bindende påtalebegrænsning - ikke fradrag for udokumenterede udgifter13-07-1117-01-11Straf Dom
SKM2011.481.ØLRForelæggelse for EU-Domstolen13-07-1114-06-11Tarifering Dom
SKM2011.480.BRØlafgift og erhvervelsemoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem13-07-1101-06-11Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2011.479.ØLRLønsumsafgift - sprogcenter13-07-1126-05-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2011.478.ØLRStamcellebanks ydelser - ikke anset for momsfritaget13-07-1111-05-11Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2011.477.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - afskrivningsgrundlag07-07-1110-06-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.476.ØLRDriftsomkostninger - fradragstidspunkt hensættelser - flyvedligeholdelse07-07-1124-06-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.475.SRAfskrivning på en rørledning skulle ske efter de særlige regler i afskrivningsloven06-07-1121-06-11Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2011.474.SKATEnergiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning06-07-1106-07-11Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2011.473.SKATKapitalafkastsatsen for 201106-07-11 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2011.472.SKATAfgift af kvælstofoxider (NOx-afgift) - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder - styresignal05-07-1105-07-11Miljøafgifter Styresignal
SKM2011.471.SRPersonalegoder - brystundersøgelse, skattepligtig sundhedsydelse04-07-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.470.LSRFastsættelse af afdrag på offentlig gæld - afdragsordning betinget af rettidig betaling af nye udgifter04-07-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.469.LSRInddrivelse - gælden bestrides04-07-11 Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Afgørelse
SKM2011.468.LSRFritagelse for indsendelse af selvangivelse - bindende svar04-07-1111-04-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2011.467.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag - arbejde med fast driftssted i Kina04-07-1117-06-11Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Kendelse
SKM2011.466.HRFraflytningsbeskatning - aktieavance - EU-ret04-07-1123-06-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.465.SRInvesteringsselskab, investeringsbeviser i virksomhedsskatteordningen01-07-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.464.SRSkattefri rejsegodtgørelse - modregning01-07-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.463.SRGenerationsskifte ikke omfattet af ligningslovens § 16 I01-07-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.462.SRLeveringssted ved korttidsudlejning af transportmiddel01-07-1121-06-11Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2011.461.SREtablering af ejerlejligheder ved ombygning - momsfrit01-07-1121-06-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.460.SREtablering af ejerlejligheder ved ombygning - momspligtigt01-07-1121-06-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.459.ØLRSkønsmæssig ansættelse - manglende kasseafstemninger - ekstraordinær genoptagelse01-07-1115-06-11Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2011.458.VLRStatens modregning - krav opstået i forbindelse med anholdelse30-06-1110-06-11Modregning og transport Dom
SKM2011.457.BRGenoptagelse ved Landsskatteretten30-06-1107-06-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.456.BRRegistreringsafgift30-06-1109-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.455.ØLROmgørelse - købsaftale - ejendom30-06-1115-06-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.454.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kursfastsættelse - gældsbrev - forbedringsudgifter30-06-1120-06-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.453.SRJule- og lejlighedsgaver fra arbejdsgiver og personaleforening30-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.452.BRSkatteproces - realitetsbehandling ved Landsskatteretten - genoptagelse30-06-1108-06-11Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.451.SRPersonalegoder - beskatning af fri husbåd samt afskrivning og momsfradrag herpå30-06-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag SKAT-meddelelse
SKM2011.450.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - anerkendt kunstner - underskud - kunststøtte - nyt påkendelsespunkt30-06-1114-06-11Virksomheder Dom
SKM2011.449.LSRKlageberettiget - hovedanpartshaver i selskab, der er opløst efter konkurs28-06-1113-05-11Når man vil klage Kendelse
SKM2011.448.LSRGenoptagelse - betaling af kirkeskat - ikke medlem af folkekirken28-06-1105-05-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.447.LSRForrentning af tilbagebetalt beløb vedr. CO2-afgift28-06-11 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2011.446.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen som følge af for høj ansat grundværdi28-06-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.445.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering som følge af forkert vurderingsprincip ved ansættelsen af stuehusgrundværdien28-06-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.443.SREn fonds afståelse af koncernselskabsaktier, apportindskud og skattefri overkurs27-06-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.442.SRHUP/Office-licens omfattet af LL § 31, da medarbejderne får den som led i et konkret kursusforløb27-06-1122-06-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.441.SRRetmæssig ejer - kildebeskatning af udbytte fra dansk selskab til udenlandsk selskab27-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.440.SRGenerationsskifte i koncern ikke omfattet af kapitalfondsregler27-06-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.439.BRSkønsmæssig ansættelse - taxachauffør - oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale bortkommet - genoptagelse ved skatteankenævnet27-06-1125-05-11Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.438.BRMaskeret udbytte - fuld skattepligt - ekstraordinær genoptagelse - driftsomkostninger27-06-1119-05-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2011.437.SRPersonalegoder, personaleforening, idrætsaktiviteter, firmasport, motion23-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.436.SRBeskatning af fri bolig, hovedaktionær, ændret bopælspligt efter landbrugslovgivningen23-06-1121-06-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.435.SRPersonalegoder, personaleforening, kulturelle arrangementer23-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.434.SRTofamiliehus, fradrag ved udlejning og beskatning ved salg23-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.433.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, Officepakke, bagatelgrænse23-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.432.SRBeskatning af sammensat pensionsordning22-06-1117-05-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.431.SRNedslag for betalt udenlandsk skat22-06-1121-06-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2011.430.SRSundhedstjek af en nærmere afgrænset medarbejdergruppe - skattepligt22-06-1121-06-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.429.SRGebyrer vedrørende tilstandsrapporter og energimærkning kan betragtes som udlæg, således at der ikke skal afregnes moms af godtgørelsen22-06-1121-06-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.428.SREjendomsadministrator momspligtig af vederlag for opkrævning af rykkergebyrer22-06-1121-06-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.427.SRLeasingselskab leverer selvstændig forsikringsydelse til leasingtagere22-06-1122-06-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.426.SRLevering af fælles ventelistesystem til boligorganistationer er en momspligtig ydelse22-06-1121-06-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.425.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af børn og unge, der er visiteret til et aflastningstilbud hos non-profit-virksomhed22-06-1109-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.424.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på døgninstitution for behandling af stofmisbrugere22-06-1113-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.423.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på opholds- og behandlingsinstitution22-06-1113-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.422.SRFællesregistrering kunne anvende momslovens § 3022-06-1121-06-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.421.SRLeveringsstedet er i Danmark, da ydelsen er leveret til hovedaktionæren personligt22-06-1121-06-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.420.SRBeskatningsgrundlag for fri bil når den er leaset22-06-1121-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.419.BRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet21-06-1130-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.418.SRTV-programpakker ikke omfattet af bagatelgrænsen20-06-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.417.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - udlejningsejendomme i Danmark20-06-1106-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.416.ØLRMedarbejderaktier - opsagt stilling - erhvervelsestidspunkt20-06-1101-06-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2011.415.SKATBeskatning af aktiviteter i foreninger - med særligt fokus på personaleforeninger og udlodning af kunst - styresignal17-06-1117-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2011.414.BRVederlagskravet i forskerreglen - bonusordning17-06-1101-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.413.BRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers moder17-06-1124-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.412.BRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter17-06-1130-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.411.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-1117-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.410.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-1117-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.409.BRMaskeret udbytte - køb og salg af luksusbiler - skønsmæssig ansættelse - officialprincippet17-06-1116-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.408.ØLRTab på fordring - opgørelsesprincipper ved gældskonvertering16-06-1131-03-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.407.HRSalg rettighed lejede arealer - nedrivning af bygninger - fradrag i afståelsessum - driftsomkostninger16-06-1131-05-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.406.SKATVærdiansættelse ved overdragelser med succession - styresignal15-06-1115-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2011.405.VLRGolfbane - udlejning og vedligeholdelse15-06-1119-04-11Momsgrundlag Dom
SKM2011.403.LSRTilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse - renter14-06-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.402.BRDriftsomkostning - sponsorkontrakt - reklame repræsentation eller gave - fodboldbilletter08-06-1117-05-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.401.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidig arbejdsplads - afstand - arbejdsbetingelser08-06-1116-05-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.400.BR10-mandsprojekt - ejendomsret - rentefradragsret - konkret realitetsbedømmelse - partshøring08-06-1110-05-11Virksomheder Dom
SKM2011.399.BRTrust - skønsmæssigt afkast - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist08-06-1107-02-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.398.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, Ipad, flere multimedier, lønomlægning08-06-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.397.SRFormodningsreglen i ligningslovens § 9 B, stk. 308-06-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.396.BRTab på igangværende arbejder - dokumentation - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - udnyttelse af administrativ rekurs07-06-1123-03-11Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.395.SRInternational sambeskatning og genbeskatning07-06-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.394.LSROpsættende virkning - klage over afslag på henstand06-06-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.393.LSREftergivelse af renter af restskat06-06-11 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2011.392.LSRSkattepligt af gældseftergivelse06-06-1129-04-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.391.LSRRegistreringsafgift - hæftelse - afgiftssvig begået af importør06-06-1101-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.389.VLRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum06-06-1127-04-11Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.388.HRAfskrivning på bygning - garanti udlejning - lejers erhvervsmæssige benyttelse - bevisbyrde06-06-1131-05-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.387.SRPersonalegoder - internet tv-abonnement omfattet af bagatelgrænsen01-06-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.386.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser31-05-1109-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.385.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor -begrundelse - skøn under regel31-05-1127-04-11Virksomheder Dom
SKM2011.384.SRKunstværker udloddet af kunstforening31-05-1117-05-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.383.SRSkattefrihed ved salg af lejlighed uden bopælspligt31-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.382.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - erhvervsmæssig virksomhed - afskrivning driftsbygninger31-05-1128-03-11Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2011.381.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsberegning - størrelse af gældspost31-05-1129-03-11Virksomheder Dom
SKM2011.380.SRSolcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - rådgiverhonorar31-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.379.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse - forsømmelighed31-05-1117-03-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.378.ØLRMalekabiner - rumvarme30-05-1118-03-11Energi og kuldioxid Dom
SKM2011.377.LSRAfbrydelse af udbetalingsfristen for udbetaling af negativt momstilsvar30-05-11 Andet om moms Afgørelse
SKM2011.376.LSRFritagelse for betaling af renter - betaling med check30-05-11 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2011.375.LSROmkostningsgodtgørelse - sag vedr. genoptagelse30-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.374.LSRBeskatning af opsparet overskud i virksomhed - ophør af fuld skattepligt til Danmark - vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted30-05-1128-04-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.373.SRGældseftergivelse30-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.372.BRReaktionsfristen for ekstraordinær genoptagelse27-05-1101-03-11Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2011.371.ØLRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark27-05-1125-03-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.370.HRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse27-05-1115-04-11Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2011.369.VLRSpildevandsafgift - opgørelse - vandforbrug27-05-1115-03-11Miljøafgifter Dom
SKM2011.368.SRIndstationering - skattepligt i Danmark26-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.367.BRFri bil - specialindrettet køretøj - generel tilkaldevagt - hovedaktionær - parkeret ved bopæl26-05-1111-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.366.BREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter26-05-1110-03-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.365.SRPersonalegoder - sundhedsydelse i form af kinesiologi anset for skattepligtig for medarbejdere26-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.364.VLRErhvervsmæssig virksomhed - kunstner - fradrag for underskud - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond26-05-1118-05-11Virksomheder Dom
SKM2011.363.SRAnvendelse af midler fra etableringskonto26-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.362.BRUdlæg - forældelse - udsættelse26-05-1124-03-11Udlæg Kendelse
SKM2011.361.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT26-05-1110-03-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.360.SRGrænseoverskridende fusion og CFC-beskatning25-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.359.SRBestyrelsesmedlemmer - friholdelseserklæring25-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.357.SRSkatterådet kan bekræfte, at foreningens formål er fagforeningsmæssigt, således som EU-domstolen har defineret dette begreb24-05-1117-05-11Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.356.SRGenanbringelse af ejendomsavance - bestemmende indflydelse24-05-1117-05-11Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2011.355.SRVed brug af udlægsregler i momsloven, er der ikke fradrag for momsen24-05-1117-05-11Fradrag + Andet om moms Bindende svar
SKM2011.354.SRMomsforhold ved salg af værdikuponer over internettet24-05-1118-05-11Momsgrundlag + Fradrag + Momspligt Bindende svar
SKM2011.353.SRPersonalegoder, multimediebeskatning24-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.352.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, lønomlægning24-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.351.SRFast driftssted - filial - hjemmekontor23-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.350.SRAlmennyttig fond23-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.349.LSRToldtarifering - glasarbejder - unika- bindende svar23-05-1119-04-11Tarifering Kendelse
SKM2011.348.LSRToldtarifering - bronzearbejder - unika- bindende svar23-05-1127-04-11Tarifering Kendelse
SKM2011.347.LSRModregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance23-05-11 Modregning og transport Afgørelse
SKM2011.346.LSRHenstand - klage afvist23-05-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.345.LSRHenstand - betalingskorrektion23-05-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.344.SRVedvarende energianlæg - opgørelsesmetode23-05-1117-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.343.SREkspropriation - spildevandsplan23-05-1117-05-11Ekspropriation Bindende svar
SKM2011.342.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed23-05-1117-05-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.341.SROplagshaver under afgiftssuspensionsordningen kan ikke have et beskattet lager23-05-1118-05-11Tobak mv. Bindende svar
SKM2011.340.BRHæftelse - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde19-05-1109-03-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.339.BRSkønsmæssig ansættelse - autoværksted - maskeret udlodning19-05-1102-03-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Momsgrundlag Dom
SKM2011.338.SRRestricted Stock Units uden for LL § 7 H - kontantløn eller aktieløn19-05-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.337.SRÆndring af tegningsretsaftaler - tilføjelse af udnyttelsesperiode19-05-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.335.SRMedarbejderaktieordning - anciennitetskrav19-05-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.334.VLRGældssanering under konkurs - tilsidesat forpligtigelser - afregning - moms og A-skat18-05-1104-02-11Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2011.333.SRSkattepligtigt kursus for seniorer18-05-1117-05-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.332.BREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand18-05-1102-03-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.331.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201017-05-11 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2011.330.BREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale17-05-1103-05-11Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Salg + Køb Dom
SKM2011.329.HRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag17-05-1111-05-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.328.BRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver17-05-1129-04-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.327.BRTransferrettigheder - fradrag - maskeret udlodning16-05-1128-02-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.326.LSRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel16-05-1111-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.325.LSROmkostningsgodtgørelse - registreringsafgiftssag afgjort af motorankenævnet16-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.324.LSROmkostningsgodtgørelse - søgsmål afvist16-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.323.LSROmkostningsgodtgørelse - partsstatus16-05-11 Når man vil klage + Når man er part i en sag Afgørelse
SKM2011.322.BRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted12-05-1114-04-11Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.321.BROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab11-05-1114-04-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.320.SRIndsamling - offer for en forbrydelse - injurier11-05-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.319.BREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode11-05-1113-04-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.318.ØLRInddrivelse - udlægsforretning - nægtet afdragsordning11-05-1107-01-11Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2011.317.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - momsunddragelser - bedrageri11-05-1123-11-10Straf Dom
SKM2011.316.HROpgørelse af anskaffelsessum - kapitalansættelse - annullation af egne aktier10-05-1128-04-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.315.ØLRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse10-05-1115-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.314.HRForanstaltning under efterforskning - straffesag - ophævelse af kendelser - edition og beslaglæggelse - kreditkort - dommers habilitet10-05-1109-02-10Økonomisk kriminalitet + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Straf Kendelse
SKM2011.313.SKATBøde for uretmæssig brug af privatbenyttelsesmærke til køretøjer på ikke over 4 tons - styresignal10-05-1110-05-11Straf Styresignal
SKM2011.312.BRUdlejning hotelejerlejlighed - erhvervsmæssig eller ikke - rådighedsfraskrivning10-05-1125-02-11Udleje og bortforpagtning + Virksomheder Dom
SKM2011.311.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af både - internetside QXL - tvivl om antal - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - salg for tredjemand09-05-1122-02-11Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2011.310.BRMaskeret udlodning - forskelligartede udgiftsposter vedr. ejendom - relation selskabs interesse - fri bolig - ikke ubeboelig09-05-1111-02-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.309.BRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport09-05-1128-01-11Virksomheder + Andet om moms Dom
SKM2011.308.SRArbejdsudleje eller entreprise06-05-1126-04-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.307.SRKoncernforbindelse og sambeskatning06-05-1126-04-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.305.LSRSkattetillæg - studieophold i udlandet04-05-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2011.304.LSRRegistreringsafgift - registreret autoforhandlers hæftelse - god tro04-05-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.303.LSRHospitalsbehandling udført af specialsygehus - driftsoverenskomst - lønsumsafgift04-05-1121-12-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2011.302.LSRGrænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar04-05-1116-03-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.301.LSROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsummen - forældelse04-05-1102-11-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2011.300.SRSkattepligt - bopæl - ophold - arbejde03-05-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.298.SROmdannelse til selvstændig offentlig virksomhed - skattemæssig indgangsværdi02-05-1126-04-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.297.SRSærordning for rejsebureauer - formidling i fremmed navn02-05-1126-04-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.296.SRForening - momspligt02-05-1126-04-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.295.SRVedvarende energianlæg - opgørelsesmetode.02-05-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.294.SRSolcelleanlæg - afskrivning - to anlæg02-05-1126-04-11Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2011.293.SRPersonalegoder, multimediebeskatning02-05-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.292.BRStraffesag - mandskabsudleje - undladelse af indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - unddragelse af moms02-05-1109-02-11Straf Dom
SKM2011.291.VLRStraffesag - manglende sikkerhedsstillelse - ikke registreret - moms - A-skat - selskabsskat - ansvarsgennembrud - tillægsbøde ikke nedsat - dårlig betalingsevne02-05-1127-10-10Straf Dom
SKM2011.290.VLRStraffesag - groft momssvig - A-skat - AM-bidrag - uregistreret virksomhed - stråmandsvirksomhed - 0-angivelser - overtrædelse af opkrævningsloven02-05-1115-09-10Straf Dom
SKM2011.289.SRKursgevinst - variabel rente - struktureret fordring29-04-1126-04-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2011.288.SRArbejdsudleje - ikke fast driftssted29-04-1126-04-11Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.287.SRSkattefri omstrukturering af selskaber - mellemholdingreglen29-04-1116-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.285.SRBeskatning af kunstværker udloddet af kunstforening29-04-1126-04-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.284.SRBeskatning af kunstværker udloddet af kunstforening29-04-1126-04-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.283.SRRette indkomstmodtager - Bonus for arbejde som bestyrelsesformand - vederlag for personligt arbejde29-04-1126-04-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.281.SRDer skal ikke indbetales momsreguleringsforpligtelse, når det ligger i aftalen, at ejendommen skal nedrives28-04-1126-04-11Byggeri Bindende svar
SKM2011.280.SRAlmennyttig fond - efterbeskatning - ubenyttede hensættelser28-04-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.279.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved genleasing28-04-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.278.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved releasing28-04-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.277.SRPersonalegoder, multimediebeskatning28-04-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.276.SRIkke skattefrihed ved salg af bolig nr. 228-04-1126-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.275.SRKantineordning - skattefrit tilskud28-04-1126-04-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.274.SRKantineordning, hvor de ansatte betaler med beskattede midler28-04-1126-04-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.273.SRAfbrænding af animalsk fedt fra selvdøde dyr er omfattet af bilaget til NOx-afgiftsloven.28-04-1122-03-11Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2011.271.BRSkønsmæssig ansættelse - tandlægevirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist26-04-1126-01-11Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2011.270.VLRMaskeret udlodning - opførelse af huse26-04-1115-04-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.269.HRStraffesag - overtrædelse af toldloven - valutasag - deklarering af kontantbeløb26-04-1101-04-11Straf Dom
SKM2011.268.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste26-04-1123-02-11Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.267.VLRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedring19-04-1114-04-11Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.266.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse19-04-1112-04-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.265.BRGave - jordstykke betalt af fætter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist19-04-1111-04-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.264.ØLRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - begået af revisor - kontrolrutiner19-04-1115-04-11Virksomheder Dom
SKM2011.263.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - kørelærer - fejlagtigt grundlag19-04-1113-04-11Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2011.262.VLRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejet gennem bureau19-04-1117-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.261.VLRNulstilling - udbytteskatter - A-skat og AM-bidrag - hovedanpartshaver og ægtefælle - afvisningspåstand - korrektion af indkomstår18-04-1108-04-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Virksomheder + Når man vil klage Dom
SKM2011.260.ØLRSøgsmålsfrist - praksisændring - undskyldelige omstændigheder - ej afvisning15-04-1102-03-11Øl, vin og spiritus + Momsgrundlag Dom
SKM2011.259.SKATOpladning af batterier til el-biler - godtgørelse af elafgift - styresignal15-04-1115-04-11Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2011.258.BRIndeholdelsespligt A-skat og AM-bidrag - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - polske håndværkere - opførelse af minkhal - hæftelse15-04-1118-02-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.257.BROrdinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse15-04-1115-02-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.256.BRPersonalegode - fodboldrejse - modydelse i arbejdsgivers sponsoraftale15-04-1102-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.254.SKATBeskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster12-04-11 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2011.253.SRKooperationsbeskatning, omsætning med datterselskab ej medlemsomsætning12-04-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.252.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 201112-04-11 Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2011.251.BRSkønsmæssig ansættelse - selskab - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - maskeret udbytte12-04-1106-04-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.249.SRKapitalfond Carried Interest08-04-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.248.BRTab på debitorer - advokatvirksomhed - dokumentation08-04-1101-04-11Virksomheder Dom
SKM2011.247.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt indkomst - førte kolonnebog - en gang årligt - personlige forhold - lang sagsbehandlingstid08-04-1109-03-11Straf Dom
SKM2011.246.LSRUdlejning af husbåd - fradrag for underskud07-04-1118-03-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.245.LSRUdlodning - nedsættelse af anpartskapital07-04-11 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.244.LSRHenstand under klagebehandling - registreringsafgift - ikke-registrerede virksomheder m.v. - forrentning07-04-11 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2011.243.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst - royaltyindtægter07-04-1115-03-11Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.242.HRBeskatning - fri bolig - indflydelse egen aflønningsform - skatteproces - domstolene - myndighed inddrog nye spørgsmål07-04-1117-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.241.BRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed07-04-1114-02-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.239.SRStudierejse af generel karakter ej skattepligtig for deltagere06-04-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.238.SRAfslag på anmodning om fritagelse for CFC-beskatning06-04-11 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2011.237.SRIkke skattefrihed for støtte til forfulgt forfatter05-04-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.236.ØLRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - sagsbehandlingsfejl - væsentlighedsvurdering04-04-1101-03-11Transfer pricing Kendelse
SKM2011.235.SRAdministration af donationer til velgørende organisationer04-04-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.234.SRFritagelse for CFC-beskatning04-04-11 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2011.233.SRArbejdsudleje eller entreprise vedrørende polske tandlæger04-04-1122-03-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.232.SRFond - interne uddelinger - køb og byggeri af ejendom - almennyttigt01-04-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.231.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-03-11 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2011.230.SRErstatning til andelsboligforening - udlodning til andelshavere31-03-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.228.SRNaturprojekt - fradrag for driftsudgifter - Økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende30-03-1122-03-11Fradrag + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.227.SRAndelsbeskatning og etablering af driftskapital29-03-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.226.SROPP - parkeringsanlæg29-03-1122-03-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.225.SRGenanbringelse - erhvervsmæssig anvendelse på salgstidspunktet28-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.224.SRFri installation af fjernvarmeunit ikke skattepligtig for kunderne28-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.223.SRStrukturændring af Oplevelsescenter, finansieret aktiekøb, moms, reguleringsforpligtelse28-03-1124-03-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2011.222.SRPræmier i offentlig konkurrence ikke omfattet af gevinstafgiftsloven28-03-1122-03-11Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2011.221.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning28-03-11 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2011.220.SRVandværk - skattemæssig åbningsstatus28-03-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.219.LSRProjekt som én samlet ydelse - momsberegning - bindende svar28-03-1115-02-11Momsgrundlag Kendelse
SKM2011.218.LSRSkatteankenævnenes kompetence - pålagte morarenter m.v.28-03-1126-08-10Når man vil klage Kendelse
SKM2011.216.SRGrænsegænger fradrag for svensk lønforsikring25-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.215.SRLivsforsikring kan ikke indgå i virksomhedsordningen25-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.214.SRGenanbringelse i forbindelse med fusion25-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.213.SRKøberet ikke omfattet af kursgevinstlovens § 2925-03-1124-03-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2011.212.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl24-03-1111-02-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.211.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria24-03-1123-02-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2011.210.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria24-03-1123-02-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2011.209.HRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria24-03-1123-02-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2011.208.HRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån - dokumentation24-03-1107-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.207.SRGrænsehandelskoncept - salg af træpiller24-03-1124-03-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.206.SRGrænsehandelskoncept - Skatterådet skærper praksis24-03-1124-03-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.205.SRRidefysioterapi - moms ved leje af heste mv.24-03-1122-03-11Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.204.SRLønomlægning ikke anerkendt - lønnedgang skattepligtig24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.203.SRFri sommerbolig - arbejdsgiver24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.202.SRSkattemæssige forhold ved EU-praktikophold i Danmark24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.201.SRKøberet mellem søskende - interessefællesskab24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.200.SRUlempetillæg ikke omfattet af ligningslovens § 7, nr. 1524-03-1122-03-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.199.SRVærdiansættelse - erhvervsejendom24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.198.SRLedende medarbejderes beskatning af fri avis (aviser)24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.197.SRKøberet mellem søskende - interessefællesskab24-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.196.SRFonds erhvervelse af ejendom i udlandet er ikke en uddeling24-03-1122-03-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.195.SRMedlemskab af patientforening23-03-1122-03-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.194.SRSkattepligt ved deltagelse i motionshold, benyttelse af svømmehaller m.m.23-03-1122-03-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.193.SRBeskatning af kort, der giver adgang til Fitness World, Svømmehal, DHL stafetten m.m.23-03-1122-03-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.192.BRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt23-03-1103-02-11Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.191.SRPersonalegoder, motionsløb23-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.190.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen. For lav ejendomsværdi. Manglende dækningsafgiftspligtig forskelsværdi23-03-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.189.SRGenerel sundhedsordning23-03-1122-03-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.188.BRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse23-03-1107-01-11Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2011.187.SRSalg af landbrugsejendom - beboelse af stuehuse22-03-1122-03-11Salg Bindende svar
SKM2011.186.SKATMomsfritagelse af kostrådgivning - styresignal22-03-1122-03-11Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2011.185.SRSalg af landbrugsejendom - beboelse af stuehuse22-03-1122-03-11Salg Bindende svar
SKM2011.182.BRFisker - fradrag for rejseudgifter - flere faste arbejdssteder22-03-1110-02-11Virksomheder Dom
SKM2011.181.SKATDen momsmæssige behandling af salg- og tilpasning af briller og kontaktlinser - styresignal18-03-1118-03-11Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2011.180.LSRUgyldighed - formelle fejl18-03-1122-02-11Når man vil klage Kendelse
SKM2011.179.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-1117-11-10Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.178.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-1103-03-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.177.BRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - arbejdere lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat m.v. - momspligt18-03-1125-01-11Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt Dom
SKM2011.176.BRSkriftlige vidneerklæringer - bevisoptagelse i Letland16-03-1127-01-11Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2011.175.BRSalg varelager - tab - ikke fysisk optælling - frimærkehandel16-03-1119-01-11Virksomheder Dom
SKM2011.174.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af myndighedsfejl16-03-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.173.BRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse16-03-1128-02-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.172.SRRetserhvervelsestidspunktet af en syntetisk obligation og arbejdsmarkedsbidrag15-03-1122-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.171.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer15-03-1122-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.170.ØLRFactoringvirksomhed - momspligt - leveringssted - opgørelse delvis fradragsret15-03-1108-02-11Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Dom
SKM2011.169.SRVedtægtsændring - sammenlægning af aktieklasser med forskellige rettigheder15-03-1122-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.168.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer15-03-1122-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.167.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig15-03-1114-01-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.166.BRSkattetillæg - fritagelse - særlige omstændigheder - misforståelse - selskab og revisor - advisering15-03-1117-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Renter og gebyrer Dom
SKM2011.165.ØLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto15-03-1109-02-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.164.SRReklameudgifter - sponsorbidrag til museum15-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.163.ØLRRealkreditinstitut - aktier - ej næring14-03-1101-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.162.VLRHenvisning af skattesag til landsret14-03-1101-03-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.161.ØLRStraffesag - udeholdte indtægter - grov skattesvig - skyldnersvigunderslæb - bedrageri - strafnedsættelse - tidsforløb fra første overtrædelse14-03-1122-04-10Straf Dom
SKM2011.160.LSRPartsstatus - transport i krav på tilbagebetaling fra SKAT11-03-1122-12-10Når man er part i en sag Kendelse
SKM2011.159.LSRGrænseoverskridende fusion - bindende svar (SKM2010.772.SR)11-03-1111-02-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.158.LSRSwapaftale - virksomhedsordning - bindende svar (SKM2010.110.SR)11-03-1121-01-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2011.157.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser10-03-1101-03-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.156.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - håndværker - istandsættelse egen ejendom - ekstraordinær ansættelse10-03-1121-02-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.155.SRBeskatning af overskudsandel fra I/S eller P/S. Rette indkomstmodtager09-03-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.154.SRForening - vedtægtsændring og ophør09-03-1122-02-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.153.SRFuld skattepligt ved fraflytning til Spanien09-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.152.SRSolcelleanlæg i Italien, kommanditisters fradrag for underskud, opgørelse af fradragskonto09-03-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.151.SRSelvejende institutions skattepligt af gevinster på aktier eller obligationer09-03-1122-02-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.150.SRPersonalegoder - relocation ydelser delvist skattepligtige08-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.149.SRSalg af bolig nr. 208-03-1122-02-11Salg Bindende svar
SKM2011.148.SRSalg af bolig nr. 208-03-1122-02-11Salg Bindende svar
SKM2011.147.ØLRStraffesag - unddragelse skat og moms - overskud af virksomhed - vognmand - aviser07-03-1127-08-10Straf Dom
SKM2011.146.ØLRStraffesag - direktør og hovedaktionær - ansvarsgennembrud - momssvig - manglende angivelse og indbetaling - A-skatter og AM-bidrag - erstatning07-03-1110-08-10Straf Dom
SKM2011.145.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftssvig - prøveskilte - erhvervsmæssig kørsel - moms - fejlagtig rådgivning07-03-1126-04-10Straf Dom
SKM2011.144.SRSærordning for rejsebureauer - momsmæssigt leveringssted04-03-1122-02-11Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2011.143.BRMaskeret udlodning - indsættelser på bankkonti - ekstraordinær ansættelse - ikke forsæt eller grov uagtsomhed04-03-1112-01-11Når man ønsker en sag genoptaget + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.142.SRIndeholdelse af kildeskat på udbytter03-03-1122-02-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.141.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over 2 boliger03-03-1102-02-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.140.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist03-03-1101-02-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.139.SRBeskatning af gave givet i anledning af 10 års ansættelse03-03-1122-02-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.138.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn03-03-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.137.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn03-03-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.136.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn03-03-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.135.SRKøb og salg af valuta - håndtering mv.02-03-1125-01-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.134.SRPrivat person - salg af to storparceller02-03-1122-02-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.133.SREjendomsselskab - salg af aktier02-03-1122-02-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.132.SRSundhedsordning - massage på arbejdspladsen02-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.131.SRNyetableret ejerlejlighed på tørreloft - momspligt02-03-1122-02-11Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2011.130.SRArbejdsgiver ikke anset for at stille fri helårsbolig til rådighed02-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.128.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en islandsk registreret bil01-03-11 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2011.127.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil01-03-11 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2011.126.LSRAfgift af øl, vin og spiritus indført fra Tyskland til Danmark - eget forbrug01-03-1110-02-11Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2011.125.SRForening med det formål at yde medlemmerne ansættelsesretlig beskyttelse og vejledning kunne ikke anses for at have fagforeningsmæssigt formål01-03-1125-02-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.124.LSRGenanbringelse af ejendomsavance01-03-1127-01-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.123.LSROpgørelse af anskaffelsessum for et frasolgt jordtilliggende til en beboelsesejendom01-03-1111-01-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.122.LSRManglende indeholdelse af A-skat - hæftelse01-03-1119-01-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2011.121.LSRFastsættelse af eksportgodtgørelse af afgift for en KIA Carnival MPV Camper LX01-03-1114-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.120.LSRHenstand fraflytterbeskatning - skattefri spaltning - bindende svar (SKM2010.14.SR)01-03-1101-10-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2011.119.LSRTonnagebeskatning - fradrag nettofinansudgifter - afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler - straksafskrivning software01-03-1129-07-10Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.118.LSRBeskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab01-03-1122-12-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.117.SRRSU'er tildelt i udlandet og retserhvervet under dansk skattepligt01-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.116.SRMedarbejderes salg af aktier til udstedende selskab01-03-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.115.LSRIndretning af lastbil til transport af idrætsudstyr - bindende svar01-03-1117-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.114.SRGrænsehandelskoncept - handel med campingvogne01-03-1125-02-11Andet om moms Bindende svar
SKM2011.113.SROpen end certifikat - struktureret fordring01-03-1122-02-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.112.SRAfkald på indtægt01-03-1123-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.111.SRSalg af fast ejendom - sælger er ikke en afgiftspligtig person og bygningerne er gamle - ikke momspligt. Ikke skattepligt ved afståelse, da salget var omfattet af parcelhusreglen01-03-1122-02-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.110.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kapitalafkastordning anvendt28-02-1128-01-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.109.BRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - skattepligt - ekstraordinære ansættelser - frifindende straffesag - begrundelse28-02-1111-01-11Virksomheder + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.108.SRPeriodisering af betaling for IT-ydelser23-02-1122-02-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.106.SRSkattepligtige gaver23-02-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.105.SRSkattepligtige gaver23-02-1122-02-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.104.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn23-02-11 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2011.103.SRTilskud til en kantineordning - ikke skattepligtigt for de ansatte23-02-1122-02-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.101.SRLigningslovens § 7 H - koncernforbindelse21-02-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.100.SRMedarbejderaktieordning - ophævelse af båndlæggelse21-02-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.99.SRAfskrivningsgrundlag - forudbetaling - periodisering18-02-1125-08-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2011.98.BRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - beskatning fri bil - overskudsoverførsel til ægtefælle - afskrivning antikt tæppe - m.m.15-02-1105-01-11Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2011.97.HRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtelse - legat10-02-1101-02-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.96.SRSærordningen for rejsebureauer - formidling af udlejning af ferieboliger i et andet EU-land - fradrag for moms i Danmark10-02-1125-01-11Fradrag Bindende svar
SKM2011.95.SRGave til golfklub og til hospitalsklovne ikke maskeret udlodning09-02-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.94.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - momsfradrag08-02-1108-11-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft + Momspligt Dom
SKM2011.93.SROverdragelse af aktier og sammenlægning af aktieklasser ved en vedtægtsændring08-02-1116-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.92.SRBeskatning af dansk aktionærs udbytte fra selskab på Malta08-02-1125-01-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.91.SRSvensk pensionsordning omfattet af beløbsgrænse i pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 2.08-02-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.90.SRSkattefri spaltning - aktiebeholdning ikke en virksomhedsgren08-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.89.SKATÆndring af praksis for delregistrering - Tilfælde, hvor delregistrering vil medføre utilsigtede afgiftsfordele.08-02-1108-02-11Momsgrundlag + Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Styresignal
SKM2011.88.SRSkattefri omstrukturering og efterfølgende udlodning og salg08-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.87.BRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - spørgsmål om suspensive betingelser - flytning til Spanien08-02-1105-01-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.86.BRIndeholdelsespligt - A-skat mv - litauiske juletræsarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse07-02-1121-12-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.85.SRGave til velgørende formål fradragsberettiget som reklame07-02-1125-01-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.84.SRRette indkomstmodtager - bestyrelseshonorar07-02-1125-01-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.83.SRKommunal overdragelse af antenneforsynning til forening07-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.82.SRSambeskatning og koncernforbindelse04-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.81.BRSkattefrit lån - bankoverførsler - dokumentation03-02-1104-01-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.80.ØLRVærdiansættelse af gældsbrev - syn og skøn03-02-1121-01-11Virksomheder Dom
SKM2011.79.SRForlods udbytteret og generationsskifte03-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.78.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af vurderingsskøn.02-02-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.77.BRRegistreringspligt - tysk indregistreret køretøj - benyttet i Danmark02-02-1104-01-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2011.76.SRIndkomst fra trust beliggende i New Zealand02-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.75.SRTrust stiftet på Cypern anerkendt som et selvstændigt skattesubjekt02-02-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.74.SRMultimediebeskatning- printer02-02-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.73.SRSundhedsordning02-02-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.72.SRArbejdsudleje02-02-1131-01-11Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2011.71.SRArbejdsudleje/Entreprise31-01-1131-01-11Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2011.70.SRInvestering i unoterede anparter ved anvendelse af kapital- og ratepensionsmidler. Tidspunkt for realisering af ejendomsavance samt grundlag for opgørelse af avancen.31-01-1125-01-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2011.69.SRRette indkomstmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager31-01-1125-01-11Virksomheder Bindende svar
SKM2011.68.SRSkatterådet bekræfter, at spørgers køb af en byggeret ikke er momspligtigt, idet der er indgået en bindende købsaftale inden ikrafttrædelsen af de nye regler pr. 1. januar 2011.31-01-1125-01-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2011.67.SRSalg af ejerlejlighed, som et samlet projekt, er én leverance. Aftale om levering af en tinglig ret over en grund, er momspligtigt, hvis aftalen indgås efter 1. januar 201131-01-1125-01-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2011.66.SRFond - gave - almennyttig uddeling - momspligt31-01-1125-01-11Momspligt + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.65.SRGenanbringelse, fraflytterbeskatning, salg af ideel halvdel til ægtefælle31-01-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.64.SRGenoptagelse af spørgsmål 3 i bindende svar af 14. december 2010 (SKM2010.808.SR)28-01-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.63.SRPersonalegoder, motionsløb28-01-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.62.SRGenerel sundhedsordning28-01-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.61.SRBeskatning af biler: medarbejderleasingaftale og privatleasingaftale28-01-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.60.SRBidrag til politisk parti/vin ydet af partiet til bidragsyder28-01-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.59.LSRHæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter28-01-11 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2011.58.SRSundhedsordninger - pakker sammensat af diverse undersøgelser28-01-1125-01-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2011.57.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige - beneficial owner27-01-1122-12-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.56.SRAnkenævn er momspligtige af klagegebyrer og andre indbetalinger fra sagens parter samt virksomheder tilsluttet ankenævnet, mens generelle driftstilskud fra den overordnede brancheforening ikke er momspligtige27-01-1126-01-11Momspligt Bindende svar
SKM2011.55.SRSærordningen for rejsebureauer - momsmæssigt leveringssted - skattemæssigt fast driftssted27-01-1126-01-11Andet om moms + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.54.BRGenoptagelse - skatteankenævn27-01-1104-01-11Virksomheder Dom
SKM2011.53.BRBindende svar - afvisning - fornøden sikkerhed - tvivl om oplysninger - parcelhusreglen27-01-1122-12-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.52.SRSalg af "gamle" bygninger26-01-1125-01-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.51.SRSalg af byggerettigheder, byttehandel26-01-1125-01-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.50.SRSalg af byggegrund - Privatperson26-01-1125-01-11Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.49.SRSkift af ejerforhold til selskab vil ikke påvirke henstandssaldo og/eller fraflytter aktieavancen26-01-1125-01-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.48.SRHelbredskontrol af natarbejdere er fritaget for moms - generel helbredskontrol er momspligtig26-01-1126-01-11Momspligt Kendelse
SKM2011.47.SRFremførelsesberettigede underskud - beneficial owner - afvisning26-01-1121-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.46.SRSkattefrihed ved salg af bolig nr. 226-01-1125-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.45.SRGrund med carport er en byggegrund i momslovens forstand, når grunden ifølge lokalplan er udlagt til boligformål26-01-1126-01-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2011.44.BRVirksomhedsordningen - hævning - obligationer i virksomhed - obligationer privat - fælles depot26-01-1111-11-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2011.43.SRFusion - fusionsvederlag, ombytningsforhold, fusionsdato26-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.42.SRSambeskatning - koncernforbindelse - vetorettigheder26-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.41.SRAktieoverdragelse - ikke løbende ydelser25-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.40.SKATTillægsaftale til den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsaftale om visse investeringsforeninger25-01-11 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2011.39.SRSubjektivskattepligt, forening, fonde, Moms ved køb og salg af energisparetiltag.25-01-1114-12-10Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2011.38.BRLejeindtægter - periodisering - udlejning lokaler til selskab21-01-1121-12-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.37.BRErstatningsansvar uden for kontrakt21-01-1120-10-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2011.36.BREkstraordinær ansættelse - fristoverskridelse - administrativ rekurs - afvisning20-01-1113-12-10Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.35.BRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning20-01-1115-11-10Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse Dom
SKM2011.34.VLRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning19-01-1115-12-10Fradrag Dom
SKM2011.33.BRGoodwill - interesseforbundne parter19-01-1109-12-10Virksomheder Dom
SKM2011.32.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum18-01-1110-11-10Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.31.VLRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn14-01-1116-12-10Virksomheder + Erhvervsejendomme Dom
SKM2011.30.VLRErhvervsmæssig virksomhed - deltidslandbrug - omlægning - syn og skøn14-01-1115-12-10Virksomheder Dom
SKM2011.29.ØLROpretholdelse af udlæg - bevisbyrde og bevisvægt14-01-1118-11-10Udlæg Kendelse
SKM2011.28.BRFremlæggelse af politirapporter14-01-1124-11-10Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2011.27.SKATOm forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal13-01-1113-01-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal
SKM2011.26.HRPensionsafkastbeskatning - sambeskatning13-01-1121-12-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2011.25.SRRentedekort modregning i anden indkomst13-01-1114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.24.HRRette part - sagsbehandlingsfejl - maskeret udbytte12-01-1108-12-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.23.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold10-01-1122-11-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.22.VLRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse10-01-1126-11-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.21.ØLRByggevirksomhed - byggeri for egen regning - garantiarbejder10-01-1107-12-10Byggeri Dom
SKM2011.20.SRFinansielle instrumenter knyttet til et erhvervsmæssigt lån07-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.19.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag -privatforbrugsopgørelse - EDB tekniske forhold07-01-1116-11-10Virksomheder Dom
SKM2011.18.SRIkke skattefrihed ved salg af bolig nr. 207-01-1114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.17.SREjendomsoverdragelse til eget selskab, aftale om efterfølgende regulering af overdragelsessummen, yderligere vederlag, dekort07-01-1116-11-10Ejendomsskat + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.16.SROphørsbeskatning - henstandssaldo - likvidation af datterselskab07-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.15.HRTynd kapitalisering - værdiansættelse af aktier07-01-1121-12-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2011.14.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed06-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.13.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed og primær aktivitet06-01-1114-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2011.12.SRMellemholdingreglen, udenlandsk selskab06-01-1124-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2011.11.SREjendomsvurdering - ændring af grundværdi som følge af fejlagtig ansat byggeret04-01-11 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2011.10.HRAfskrivningsgrundlag - ejendomsinvesteringsprojekt - rådgivningshonorar04-01-1113-12-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.9.SRErhvervsmæssig befordring, befordringsgodtgørelse03-01-1114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.8.SRPersonalegoder, arbejdsgiverbetalt logi, kontantlønnedgang03-01-1114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.7.HRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet06-01-1118-11-10Tarifering Dom
SKM2011.6.SRPåbegyndelse af byggeri, støbning af fundament06-01-1114-12-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2011.5.SRVærdiansættelse af tegningsretter06-01-1114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2011.4.BREkstraordinær ændring af momstilsvar - grov uagtsomhed06-01-1101-11-10Momsgrundlag Dom
SKM2011.3.ØLRDriftsomkostninger - advokatvirksomhed - rejse til Italien - indkøb inventar - udlejning ejerlejlighed06-01-1115-11-10Fradrag og afskrivninger + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2011.2.BRFri bil - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden06-01-1115-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2011.1.HREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering06-01-1116-12-10Ejendomsvurdering Dom