Dato for udgivelse
03 nov 2011 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2011 10:04
SKM-nummer
SKM2011.724.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-103489
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, fri bil
Resumé

Skatterådet bekræfter, at det ikke vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om udlejning af elbiler, hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og week-ends til normalpris.

Skatterådet bekræfter, at det under visse forudsætninger ikke vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om udlejning af elbiler, hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden og andre til privat brug i aftentimer og week-ends til en reduceret pris.

Skatterådet bekræfter, at det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om udlejning af elbiler, hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og week-ends til en reduceret pris.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4,
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 4

Reference(r)

Statsskatteloven § 4,
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.14.1.10

Spørgsmål

 1. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til normalpris?
 2.  Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomhederne til privat brug i aftentimer og weekender til normalpris?
 3. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 85 % - 100 % af normalpris?
 4. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 85% - 100 % af normalpris?
 5. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 70% - 85 % af normalpris?
 6. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 70% - 85 % af normalpris?
 7. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 50% - 70 % af normalpris?
 8. Vil det have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 50% - 70 % af normalpris?

Svar

 1. Nej
 2. Nej
 3. nej, se dog begrundelse
 4. ja
 5. nej, se dog begrundelse
 6. ja
 7. nej, se dog begrundelse
 8. ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en delebilsvirksomhed, som har haft aktiviteter i Skandinavien og Tyskland siden 2007. Spørgers selskab i Danmark tilbyder i dag bildeling med 12 elbiler fra i alt 4 stationer i København. Servicen tilbydes private og virksomheder fra offentlige parkeringspladser.

Spørger arbejder i dag udelukkende med elbiler, som deles via et IT-system, der sikrer optimal opladning og fordeling af biler i forhold til forventet kørelængde og ladningsnivaeu. IT-systemet har desuden et faktureringsmodul, som registrerer bookinger og tilskriver disse til brugernes faktura.

Tilgang til delebils-servicen sker gennem oprettelse af et medlemskab / abonnement hvor der skal registreres hhv. kørekort og en betalingsaftale med tilknytning af et dankort / kreditkort. Medlemskabet registreres af spørger og der udsendes et elektronisk nøglekort, som benyttes til at åbne og låse bilerne. Bilerne bookes via selskabets hjemmeside, hvorfra der kan vælges afhentningssted, tidsrum og forventet kørelængde.

Spørger tilbyder i dag følgende løsninger:

"Public Car Sharing":

12 elbiler lejes ud til alle medlemmer hos spørger. Både private og virksomheder kan benytte disse biler. Typisk anvender virksomhederne bilerne i dagtimerne og private anvender bilerne om aftenen og i weekenden. Bilerne står i det offentlige rum på parkeringspladser stillet gratis til rådighed af Københavns Kommune. Spørger har selv afholdt omkostninger for opstilling af ladestanderne.

Indtægter kommer fra henholdsvis reklamesalg på bilerne, lejeindtægter og månedsafgift fra private medlemmer. Alle med et gyldigt kørekort kan gratis blive medlem hos spørger. Kørselsforbruget afregnes i dag én gang månedligt, men forventes i fremtiden at blive afregnet efter hver enkelt tur. Private medlemmer trækkes automatisk via deres betalingsaftale, mens virksomheder modtager en faktura én gang per måned specificeret med bruger, antal km og tidsrum.

Priserne for privates brug inklusiv moms er:

 • 99 kr. pr. time,
 • 4 timers tilbud 299 kr.
 • 499 kr. for 24 timer
 • 799 kr. for en hel weekend
 • 99 kr. månedsafgift inkluderer 99 kr. kredit til kørsel

Priserne for virksomhedsforbrug er eksklusiv moms:

 • 80 kr. pr. time
 • 4 timers tilbud 240 kr.
 • 400 kr. for 24 timer
 • 640 kr. for en hel weekend
 • 0 kr. månedsafgift

"Exclusive Car Sharing":

I denne model er delebilerne dedikeret til en specifik virksomhed, som booker dem via internettet. Bilerne står på virksomhedens parkeringsplads og lader el. Installationsomkostninger til ladefaciliteter afholdes af virksomheden. Muligheden for opladning stilles dermed til rådighed for spørger af virksomheden, hvorimod forbruget af el betales af spørger. Bilerne kan efter ønske folieres med reklame.

Spørger leverer ovenstående som en komplet serviceløsning til virksomheden for et fast månedligt beløb. Indeholdt i aftalen er adgang til biler, bookingsystem, bruger/administrativsupport og alt service på bilerne inkl. ugentlig vask.

Spørger påtænker at udbyde to nye produkter, i det følgende kaldet "Exclusive - Nyt produkt 1" og Exclusive - nyt produkt 2"

"Exclusive - Nyt produkt 1":

Spørger påtænker at udvide "Exclusive" produktet med udlejning til virksomhedens ansatte og andre udenfor normal arbejdstid. Bilerne låses til virksomhedens brug i eksempelvis alle hverdage i tidsrummet kl. 08:00 - 17:00. Alt brug efter kl. 17:00 på hverdage og i weekender registreres som privat brug og afregnes i et leverandør- kundeforhold direkte mellem spørger og brugeren. Bilerne stilles tilgængelige for alle spørgers "public" brugere udenfor det specificerede tidsrum.

"Exclusive - Nyt produkt 2":

Spørger påtænker også at udvide og udbyde "Exclusive" produktet kun med udlejning til virksomheders ansatte udenfor normal arbejdstid. Bilerne låses til virksomhedens brug i eksempelvis alle hverdage i tidsrummet kl. 08:00 - 17:00. Alt brug efter kl. 17:00 på hverdage og i weekender registreres som privat brug og afregnes i et leverandør- kundeforhold direkte mellem spørger og brugeren.

Forskellen mellem "Exclusive - Nyt produkt 1" og "Exclusive - Nyt produkt 2" er således, at ved "Exclusive - Nyt produkt 2", stilles bilerne kun tilgængelige for virksomhedens ansatte udenfor det specificerede tidsrum. Andre vil således ikke kunne leje bilerne som under "Exclusive - Nyt produkt 1".

Normalpris defineres som den pris, spørger tager for udlejning til private og virksomheder under "Public Car Sharing".

Spørgers repræsentant har telefonisk forklaret, at prisen for medarbejdernes brug af bilerne ingen sammenhæng har med den pris, som virksomheden (arbejdsgiveren) betaler for brug af bilerne. Virksomhedens kontrakt med spørger indeholder således ikke vilkår om medarbejderes brug af bilerne. Uanset hvor mange medarbejdere, der benytter ordningen, har det ingen indflydelse på virksomhedens kontrakt.

Medarbejdere opretter sig selv hos spørger. Afregning sker direkte til spørger. Arbejdsgiver er ikke involveret i medarbejdernes aftale med spørger, og arbejdsgiveren har ingen forpligtelser i den henseende. Arbejdsgiver hæfter således ikke for en medarbejders betaling og er heller ikke involveret i administrationen. Der er på alle måder tale om et selvstændigt lejeforhold mellem spørger og medarbejderne.

Spørgers repræsentant har fremsendt udkast til den kontrakt, som spørger påtænker at indgå med en virksomhed (arbejdsgiver) i forbindelse med lancering af de nye produkter. Kontraktudkastet er på engelsk og de følgende uddrag er således Skatteministeriets oversættelse.

Af kontraktudkastet § 5 fremgår det blandt andet, at virksomhedens månedlige betaling inkluderer "Eneret til leje af bilerne alle arbejdsdage mellem xx:xx og xx:xx".

Af udkastet § 6 fremgår det blandt andet, at den månedlige betaling ikke inkluderer: “leje af biler udenfor det tidsrum, som er specificeret i § 5".

Medarbejdernes private leje af elbilerne er omtalt i § 16:

"Virksomhedens ansatte vil blive tilbudt mulighed for at leje bilerne udenfor almindelig arbejdstid som specificeret i § 5. Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af tilbuddet, vil den ansatte blive bedt om at registrere et gyldigt betalingskort og acceptere betingelserne for privat leje. Om nødvendigt udstedes der et særskilt elektronisk nøglekort.

Brugeren er forpligtet til at returnere bilen til virksomhedens ladestation senest xx:xx med mindst 70% opladning på batteriet. Hvis betingelserne ikke overholdes vil brugeren ifalde en bod."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Medarbejdere er som udgangspunkt skattepligtige af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet.

Det er repræsentantens vurdering, at der ikke er tale om noget gode for en ansat i en virksomhed som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1" eller "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender. Årsagen hertil er, at der ikke stilles noget gode til rådighed for den ansatte af arbejdsgiver, hvilket primært skyldes, at arbejdsgiver ikke påtager sig den ansattes forpligtelser overfor spørger, da der er tale om to separate aftaler, hvor den ansatte og arbejdsgiver ikke forpligter hinanden overfor spørger. Ligeledes muliggør spørgers IT-system, at bilerne kan låses udenfor det tidsrum, hvor arbejdsgiveren har rådighed over bilerne, samt at det personligt udstedte elektroniske nøglekort til bilerne gør, at det registreres hvem der låner de enkelte biler.

Endvidere betaler den ansatte i tilfælde af leje af en bil en pris, som tredjemand ville have betalt, og dette gælder hvad enten der er tale om "Exclusive - Nyt produkt 1" eller "Exclusive - Nyt produkt 2". Repræsentanten mener ikke det har nogen betydning, at det ved "Exclusive - Nyt produkt 2" kun er virksomhedens ansatte der udenfor det specificerede tidsrum kan leje bilerne, når de ansatte betaler en pris, som en tredjemand skulle have betalt ved leje af bilen.

Der spørges også i spørgsmål 3-8, om det vil have nogle skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1" eller "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomhederne til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris i forhold til normalprisen. Det skal bemærkes som nævnt ovenfor, at normalpris defineres som den pris, spørger tager for udlejning til private og virksomheder under "Public Car Sharing".

Grunden til at spørger også påtænker at udleje til en reduceret pris i forhold til normalprisen, skyldes at priserne under "Public Car Sharing" selvfølgelig er ansat ud fra, at de 4 afhentningssteder i København er centralt placeret og derfor også er nemme at komme til og fra med f.eks. offentlige transportmidler. Ved "Exclusive - Nyt produkt 1" eller "Exclusive - Nyt produkt 2" vil bilernes afhentnings- og afleveringssted være adressen for den virksomhed, som aftalen er indgået med. Disse adresser er nødvendigvis ikke centralt placeret eller nemme at komme til med offentlige transportmidler. Priserne for leje om aftenen og weekenden vil derfor blive reduceret i forhold til priserne under "Public Car Sharing", da udlejning ellers ikke vil være realistisk.

Det er repræsentantens vurdering, at der ikke er tale om noget gode for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1" eller "Exclusive - Nyt produkt 2", selvom spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til reduceret pris i forhold til priserne under "Public Car Sharing", da reduktionen alene er ansat under hensyntagen til virksomhedens beliggenhed.

De nye produkter, som spørger påtænker at udbyde, mener repræsentanten derfor ikke vil have nogen skattemæssige konsekvenser for de ansatte, såfremt de lejer en bil udenfor det af arbejdsgiver indgåede tidspunkt. Det er derfor repræsentantens vurdering, at svarene på spørgsmål 1-8 er "nej".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Statsskatteloven § 4

Den skattepligtiges samlede årsindtægt betragtes som skattepligtig indkomst, uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort undtagelser herfra.

Ligningsloven § 16, stk. 1

Indkomstopgørelsen efter statsskatteloven § 4 præciseres for så vidt angår personalegoder. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, der ydes som led i arbejdsaftaler.

Ligningsloven § 16, stk. 4

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den ansattes private benyttelse af en arbejdsgiver, ansættes til en årlig procentdel af bilens værdi, dog mindst 160.000 kr. Procentdelen udgør 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten.

Praksis

SKM2001.255.LR
Ligningsrådet fandt, at en nærmere beskrevet bilordning - hvor arbejdsgiveren og den ansatte indgår selvstændige leasingaftaler med leasingselskabet - ikke var omfattet af LL § 16, stk. 4, om beskatning af fri firmabil. Ligningsrådet lagde til grund, at der indgås skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskab og virksomhed og leasingselskab og den ansatte, at de samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning - alle indeholdt i leasingydelsen - fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte km fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel (leasingaftalerne forudsættes at være identiske), at leasingydelsen for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet, samt at hver af parterne alene hæfter for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet. Endvidere forudsatte Ligningsrådet, at der løbende føres et detaljeret kørselsregnskab for den stedfundne kørsel.

SKM2010.147.SR
Skatterådet kunne bekræfte, at en splitleasingordning, hvor arbejdsgiver og medarbejder leaser den samme bil, ikke medfører beskatning af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4, når ordningen er indrettet således, at arbejdsgiver ikke kommer til at betale for medarbejderens private kørsel i bilen.

SKM2001.420.LR
Ligningsrådet fandt, at en bilordning, der var baseret på deleleasing, medførte beskatning af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4. Ligningsrådet anså ikke ordningen for i tilstrækkelig grad at adskille sig fra tilfælde, hvor en arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for den ansattes private benyttelse, mod at den ansatte med beskattede midler foretager en egenbetaling, og hvor den skattepligtige værdi af den fri bil reduceres med egenbetalingen.

SKM2003.167.VLR
En skatteyder havde i en bindende forhåndsbesked spurgt Ligningsrådet om de skattemæssige konsekvenser ved, at et køretøj pga. påførte reklamer sælges til nedsat pris mod, at køberen forpligter sig til i en periode at bibeholde reklamerne uden at modtage betaling herfor. Landsretten lagde til grund, at brugen af køretøjet med reklamen udgør en reel modydelse for den reklamerende virksomheds betaling til bilproducenten. Retten tiltrådte Ligningsrådets afgørelse og fandt , at aftalen skattemæssigt måtte sidestilles med en reklameaftale, og køberen af køretøjet var herefter skattepligtig af prisreduktionen.

Begrundelse

Skatteministeriet bemærker, at vederlag i form af formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, der modtages som led i et ansættelsesforhold, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskatteloven § 4 og ligningsloven § 16, stk. 1.

En ansat beskattes af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4, når arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed for medarbejderens private kørsel. Også i tilfælde, hvor der ikke er aftalt en firmaordning mellem arbejdsgiver og den ansatte, skal den ansatte beskattes efter reglerne om fri bil, hvis den ansatte benytter virksomhedens bil (uanset om den er ejet, lejet eller leaset) til en kørsel der ikke udelukkende kan karakteriseres som erhvervsmæssig.

I sager vedrørende splitleasing har tidligere Ligningsrådet og nu Skatterådet accepteret, at en ansat under visse forudsætninger kan indgå en selvstændig leasingaftale med et leasingselskab, og dermed undgå beskatning af fri bil, selv om den ansatte benytter bilen til privat kørsel. Se SKM 2001.255 LR og SKM 2010.147 SR.

Der er i praksis vedrørende splitleasing lagt vægt på, at der er "vandtætte skotter" mellem aftalerne, jf. SKM 2001.420 LR. Det indebærer blandt andet følgende:

 • at der indgås skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskab og arbejdsgiver og leasingselskab og den ansatte
 • at de samlede ydelser til bilens drift, afskrivning og forrentning - alle indeholdt i leasingydelsen - fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel (leasingaftalerne forudsættes at være identiske)
 • at leasingydelsen for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet
 • at hver af parterne alene hæfter for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet
 • at der løbende føres et køreregnskab med en detaljeringsgrad svarende til kravene for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at netop fordi der er tale om en undtagelse til hovedreglen om beskatning af fri bil, stilles der relativt strenge krav for at kunne acceptere en ordning, hvor en ansat kan anvende virksomhedens bil til privat kørsel uden at blive beskattet af fri bil.

I splitleasing sagerne er de samlede udgifter til bilens drift fordelt proportionalt mellem parterne på grundlag af antal faktisk kørte kilometer. Virksomheden og den ansatte har således betalt samme pris pr. kørte kilometer. Virksomheden har derfor hverken direkte eller indirekte været med til at finansiere den ansattes brug af bilen til privat kørsel.

Det kan tilføjes, at den besparelse, som opnås ved at være to parter om at dele én bil, som udgangspunkt er indkomstopgørelsen uvedkommende, jf. statsskatteloven § 4.

I spørgers tilfælde er det - i modsætning til splitleasing ordningerne - vanskeligt at vurdere, om og i hvilket omfang virksomheden (arbejdsgiveren) er med til at finansiere den ansattes brug af bilen. Spørgsmålet er, om arbejdsgiveren betaler en højere pris for ydelsen end markedet tilsiger, mod at de ansatte kan få adgang til at leje bilerne til under normalpris.

Det er i kontraktudkastet mellem spørger og arbejdsgiver anført, at arbejdsgiver har ret til at lade bilen foliere med reklamer. På baggrund af SKM 2003.167 VLR skal det herefter vurderes, om det har skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, såfremt de modtager en rabat svarende til forskellen mellem den faktisk betalte leje og den leje som normalt betales for en tilsvarende bil uden reklamer.

Skatteministeriet har i den forbindelse vurderet, at medarbejderne alene vil have begrænset rådighed over bilen, da der er tale om kortvarige og sporadiske lejeforhold.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der i spørgers tilfælde ikke er tale om forhold, som er sammenlignelige med omstændighederne i SKM 2003.167 VLR, og at præjudikatsværdien af dommen ikke kan udstrækkes til at omfatte spørgers sag. Det forhold, at der er reklamer på bilen vil således ikke have skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.

Hvis arbejdsgiveren i øvrigt via sin lejeaftale indirekte er med til at betale for den ansattes brug af bilen, skal den ansatte beskattes af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4. Den ansattes betaling vil i så fald blive anset for egenbetaling, som kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Spørgsmål 1

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til normalpris.

Skatteministeriet bemærker, at såfremt den ansatte betaler samme pris (normalpris) som spørgers øvrige kunder, må det have formodningen imod sig, at arbejdsgiver har medvirket til at finansiere den ansattes brug af bilen til privat kørsel.

En lejekontrakt mellem spørger og en medarbejder på de beskrevne vilkår vil derfor ikke have skattemæssige konsekvenser for en medarbejder i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 1 besvares med et nej.

Spørgsmål 2

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomhederne til privat brug i aftentimer og weekender til normalpris.

Skatteministeriet henviser til indstillingen i spørgsmål 1.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 2 besvares med et nej.

Spørgsmål 3

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 85 % - 100 % af normalpris.

Skatteministeriet bemærker, at i ordningen "Exclusive - Nyt produkt 1", vil såvel de ansatte som andre brugere have adgang til at leje bilerne udenfor det tidsrum, hvor bilen er udlejet til virksomheden (arbejdsgiveren).

Når andre kan leje bilen på samme vilkår som de ansatte, er der en formodning for, at udlejningen sker til markedspris, således at arbejdsgiveren ikke har medvirket til finansiering af den ansattes brug af bilen til privat kørsel. Det er naturligvis i den forbindelse en forudsætning, at andre kan leje bilen på lige fod og på samme vilkår som de ansatte. For eksempel skal bilen holde parkeret på et sted, som er offentligt tilgængeligt, ligesom de ansatte ikke må have fortrinsret til at leje bilen. De ansatte skal betale samme pris for udlejningen som andre, og må ikke tilbydes fordelagtige vilkår, som andre ikke har adgang til.

Såfremt disse forudsætninger kan lægges til grund, er det Skatteministeriets opfattelse, at arbejdsgiveren ikke stiller bil til rådighed for medarbejderne til privat kørsel, og der skal derfor ikke ske beskatning af fri bil efter ligningsloven § 16, stk. 4.

En lejekontrakt mellem spørger og en medarbejder på de beskrevne vilkår vil derfor ikke have skattemæssige konsekvenser for en medarbejder i en virksomhed, som spørger har indgået aftale med.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 3 besvares med et nej, se dog begrundelse.

Spørgsmål 4

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 85% - 100 % af normalpris.

Skatteministeriet bemærker, at med den reducerede pris, som alene gælder virksomhedens ansatte og ikke andre brugere, vil der være formodning for, at arbejdsgiveren er med til at finansiere de ansattes brug af bilen til privat brug. Da ikke andre end de ansatte har adgang til at benytte bilen, vil formodningen ikke kunne afkræftes ved en sammenligning med normalpris for andre brugere.

Da arbejdsgiveren via sin lejeaftale indirekte er med til at betale for den ansattes brug af bilen, skal den ansatte beskattes af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4. Den ansattes betaling vil i så fald blive anset for egenbetaling, som kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med et ja.

Spørgsmål 5

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 70% - 85 % af normalpris.

Skatteministeriet henviser til indstillingen i spørgsmål 3.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 5 besvares med et nej, se dog begrundelse.

Spørgsmål 6

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 70% - 85 % af normalpris.

Skatteministeriet henviser til indstillingen i spørgsmål 4.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 6 besvares med et ja.

Spørgsmål 7

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 1", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 50% - 70 % af normalpris.

Skatteministeriet henviser til indstillingen i spørgsmålene 3 og 5.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 7 besvares med et nej, se dog begrundelse.

Spørgsmål 8

Der spørges, om det vil have skattemæssige konsekvenser for en ansat i en virksomhed, som spørger har indgået en aftale med om levering af "Exclusive - Nyt produkt 2", hvis spørger udlejer bilerne til ansatte i virksomheden til privat brug i aftentimer og weekender til en reduceret pris eks. 50% - 70 % af normalpris.

Skatteministeriet henviser til indstillingen i spørgsmålene 4 og 6.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 8 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.