Dato for udgivelse
25 Aug 2011 11:42
SKM-nummer
SKM2011.547.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-127457
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ændret omberegningen af grundværdien i 2004-niveau fra 560.400 kr. til 248.900 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 er anvendt en for høj områdepris ved omberegningen af grundværdien.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 21 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel
Vurderingsloven § 33, stk. 18
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.
Reference(r)
Vurderingsloven § 33, stk. 18
Ejendomsbeskatningsloven § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit F.2
Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2011-2, afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en grund, der pr. 1.10.2005 blev vurderet 1. gang. SKAT har i forbindelse med vurderingen samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2004-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved denne omberegning anvendt en forkert områdepris, hvorved at grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere kommunal grundskyld for efterfølgende år. Den omberegnede grundværdi blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2007.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 21 ejendomme med samme forhold.