Dato for udgivelse
16 Mar 2011 08:38
SKM-nummer
SKM2011.174.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-065025
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, myndighedsfejl
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel
Vurderingsloven § 13
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Reference(r)
Vurderingsloven § 13
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Henvisning
Vurderingsvejledning 2011-1 afsnit A.5.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 afsnit A.A.8.6

Landsskatteretten har under henvisning til særlige forhold på ejendommen pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Ejendommen er en feriekoloni (benyttelseskode 13), hvor der i 1996 er gennemført en fredning vedrørende  28.000 m² af ejendommens samlede grundareal.

Grundværdien blev pr. 1. oktober 2004 ordinært genoptaget og ændret fra 2,3 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Som konsekvens er ejendomsværdien ændret med samme beløb.

Under hensyntagen til den væsentlige nedsættelse af grundværdien ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, finder Landsskatteretten grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001 og 1. januar 2002 med konsekvens for reguleringen pr. 1. januar 2003 og årsreguleringen pr. 1. oktober 2003. "Der er herved henset til, at der må anses at foreligge en væsentlig afvigelse i forhold til de oprindelige ansættelser, samt at vurderingsmyndigheden burde have taget hensyn til fredningen"

Skatterådet har nedsat grundværdien pr. 1. januar 2001 fra 1,9 mio. kr. til 1,3 mio. kr. og pr. 1. januar 2002 fra 2,1 mio.kr. til 1,4 mio. kr. Som konsekvens er ejendomsværdien ændret med samme beløb.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning for betalte afgifter efter 19. februar 2004.