Dato for udgivelse
27 Sep 2011 10:45
SKM-nummer
SKM2011.626.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-200260
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, forkert vurderingsskøn
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Efter anmodning fra ejer har SKAT forelagt sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien (med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi) for ejendom A pr. 1. oktober 2004 (og konsekvensændring af årsreguleringen 2005).

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B.3.1.3

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit C.4 
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit E.1.1.

Ejendommen har et grundareal på 36.835 m2 og en bygningsmasse på ca. 10.000 m2 fra 1920´erne, indrettet specielt til brug for vandforsyningsvirksomhed.

Efter klage er 2008-vurderingen nedsat fra 45.500.000 kr. til 18.300.000 kr., hvorefter 2006-vurderingen ved en ordinær genoptagelse er nedsat 40.000.000 kr. til 18.300.000 kr.

På baggrund af den væsentlige nedsættelse af 2006-vurderingen har SKAT indstillet til Skatterådet, at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 ændres fra 31.000.000 kr. til 16.600.000 kr. Da grundværdien er uændret 12.030.500 kr. nedsættes den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi samtidig fra 18.368.000 kr. til 3.968.000 kr.

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.