Dato for udgivelse
27 sep 2011 10:44
SKM-nummer
SKM2011.625.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-200264
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, forkert vurderingsskøn
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Efter anmodning fra ejer har SKAT forelagt sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien (med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi) for ejendom A pr. 1. oktober 2004 og 2006 (og konsekvensændring af årsreguleringen 2005).

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B.3.1.3

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit C.4

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit E.1.1.

Ejendommen har et grundareal på 8.613 m2 og en bygningsmasse på ca. 1.625 m2 fra 1966, indrettet specielt til brug for varmeforsyningsvirksomhed.

Efter klage er 2008-vurderingen nedsat fra 28.500.000 kr. til 11.300.000 kr., hvorefter 2007-omvurderingen ved en ordinær genoptagelse er nedsat 24.800.000 kr. til 9.800.000 kr.

På baggrund af de væsentlige nedsættelser af 2008- og 2007-vurderingerne har SKAT indstillet til Skatterådet, at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 ændres fra 16.000.000 kr. til 6.300.000 kr. Da grundværdien er uændret 9.474.300 kr., nedsættes den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi fra 6.525.700 kr. til 0 kr. SKAT har samtidig indstillet til Skatterådet, at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 ændres fra 24.800.000 kr. til 9.800.000 kr. Da grundværdien er uændret 22.738.300 kr. nedsættes den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi samtidig fra 2.061.700 kr. til 0 kr.

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.