Dato for udgivelse
07 Oct 2011 13:24
SKM-nummer
SKM2011.657.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
11-206629
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselksab, luftfartselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret med et selskab samt en navnepræcisering, og 17 selskaber er pt. godkendt for 2011. SKAT har anerkendt, at de 17 flyselskaber for 2011 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om at de opfylder betingelserne.

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 11
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 12
Momsbekendtgørelsen § 36a

Henvisning

Momsvejledning 2011-2 I.1.3

Henvisning

Momsvejledning 2011-2 I.1.1

Henvisning

Momsvejledning 2011-2 I.1.7

Momsvejledning 2011-2 I.1.9

Momsvejledning 2011-2 I.1.9

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, D.A.10.1.4.4
Redaktionelle noter

SKM2011.231.SKAT udgår med denne meddelelse

Ved lov nr. 524 fra 17. juni 2008, L32, § 1, stk. 1, nr. 4-6, der er gældende fra 1. januar 2010, blev momsdirektivets definition fra artikel 148, litra e), om luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, og litra f), der beskriver, at leveringer, der anvendes ved driften heraf implementeret.

Efter momslovens § 34 stk. 1 nr. 10-13 kan leverancer af forskellige slags leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bla. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

Desuden er omfattet ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt.

SKAT skal understrege at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om, om det konkrete selskab overvejende flyver i udenrigsfart mod betaling. Udenlandske flyselskaber der således udelukkende flyver i udenrigsfart, skal således ikke ansøge om optagelse på listen, når leverandørerne ikke er i tvivl om, at luftfartselskabet hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

Godkendelsen bortfalder ved årsskiftet. Flyselskaber der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindste en gang om året minimum bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og sende de relevante tal (omsætningsfordeling/kilometerfordeling).

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Sagscenter Erhverv pr. 1. januar 2010. Ansøgninger bedes sendt til Sagscenter Erhverv, Kontoret for moms og LSR sager, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Følgende flyselskaber er allerede anerkendte som flyselskaber, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart til og med 31. december 2011:

 • Air Alsie A/S
 • Bel Air Aviation A/S
 • Benair A/S
 • CHC Denmark ApS
 • Cimber Sterling A/S
 • Dancopter A/S
 • Danish Air Transport A/S
 • Execujet Europe A/S
 • Flexflight ApS
 • Jet-Time A/S
 • North Flying A/S
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Primera Air Scandinavia A/S
 • SAS Konsortiet
 • Star Air A/S
 • Sun-Air of Scandinavia A/S
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Godkendelsen af disse flyselskaber bortfalder i princippet pr. 31. december 2011. Disse tidligere godkendte flyselskaber skal derfor give meddelelse til SKAT primo 2012 om de fortsat opfylder betingelser. De gamle godkendelser fortsætter i den periode, hvor SKAT behandler deres anmodninger om godkendelse fra 1. januar 2012 - 31. december 2012.