TSS-cirkulærer fra 2001
DatoNummerOverskriftEmne
21-12-012001-522001-52: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2002Personlig indkomst
21-12-012001-512001-51: Genoptagelse af skatteansættelse for begrænset skattepligtige omfattet af kildeskattelovens §§ 5 A-D, der opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 APersonlig indkomst
20-12-012001-502001-50: Grundværdiprocenten for skove ved 2002-vurderingenEjendomsvurdering
20-12-012001-492001-49: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2002Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
19-12-012001-482001-48: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2002Fradrag og afskrivninger
19-12-012001-472001-47: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
19-12-012001-462001-46: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2001. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2002Personlig indkomst
19-12-012001-452001-45: Værdiansættelse for 2002 af visse personalegoderPersonlig indkomst
18-12-012001-442001-44: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2001 til 30/6 2002Personlig indkomst
18-12-012001-432001-43: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2002Personlig indkomst
18-12-012001-422001-42: Rentesats efter opkrævningslovenPersonlig indkomst + Generelt om punktafgifter
17-12-012001-412001-41: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
14-12-012001-402001-40: Ligningsrådets satser 2002 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
29-11-012001-392001-39: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerPersonlig indkomst
19-11-012001-382001-38: Mindsterenten for perioden 23. november - 31. december 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-11-012001-372001-37: Retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser)Selskabsbeskatning
05-11-012001-362001-36: Ophævelse af cirkulære om kontrolsamarbejde med Direktoratet for ArbejdsløshedsforsikringenPersonlig indkomst
31-10-012001-352001-35: Moms - Opgørelse af delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk.1, i forbindelse med byggeri for egen regning med henblik på salg af fast ejendomByggeri
04-10-012001-342001-34: Fradragsret for moms af omkostninger i forbindelse med overdragelse af fast ejendomByggeri
01-10-012001-332001-33: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
28-09-012001-322001-32: Genoptagelse af 2001-vurderingen af visse ejendomme, der har fået ansat ejerboligfordeling efter vurderingslovens § 33, stk. 8Ejendomsvurdering
12-09-012001-312001-31: Retningslinier for opkrævning af afgift ved mellemdeponering af affald samt om tilbagebetaling af afgift efter lov om afgift af affald og råstofferMiljøafgifter
05-09-012001-302001-30: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
03-09-012001-292001-29: Landbrugsmæssige grundværdier ved 2002-vurderingenPersonlig indkomst
29-08-012001-282001-28: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002 (2002-vurderingen)Ejendomsvurdering
22-08-012001-272001-27: Tilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i form af udlejning af bowlingbaner og salg af andre sportsaktiviteterOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
15-08-012001-262001-26: Rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2Personlig indkomst
09-08-012001-252001-25: Kapitalafkastsatsen for 2001Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
19-07-012001-242001-24: Genoptagelse af ejendomsvurderinger i anledning af et skyldråds eller Landsskatterettens kendelseEjendomsvurdering
29-06-012001-232001-23: Fradrag ved anskaffelse og drift af rustvogneFradrag og afskrivninger
29-06-012001-222001-22: Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2001Ejendomsværdiskat
27-06-012001-212001-21: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
26-06-012001-202001-20: Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 31. december 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
25-06-012001-192001-19: Momsmæssig succession ved virksomhedsoverdragelse - BrugtmomsordningenMomsgrundlag
06-06-012001-182001-18: Genoptagelse af sager om godtgørelse af kvælstofafgift for afsluttede planperioderEnergi og kuldioxid
22-05-012001-172001-17: Dekoncentreret sagsudlægning, afgift af aktieaflønningsordningenAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
22-05-012001-162001-16: Opgørelse af afgiftsgrundlaget i forbindelse med kørsel med turistbusser til udlandetMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
14-05-012001-152001-15: Genoptagelse som konsekvens af tilladelse til omgørelse i sager om aftalt forrentning i hovedaktionærforhold og koncernforhold m.v.Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
14-05-012001-142001-14: Genoptagelse af den skattepligtige indkomst og bindende forhåndsbesked vedrørende fastsættelse af handelsværdien den 19. maj 1993 for visse minoritetsaktionærerPersonlig indkomst
09-04-012001-132001-13: Dekoncentreret sagsudlægning - SportsmomssagerneAndet om moms
09-04-012001-122001-12: Udlægning af visse sager om skattefri aktieombytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
29-03-012001-112001-11: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
26-03-012001-102001-10: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002 (2002-vurderingen)Ejendomsvurdering
26-03-012001-092001-09: Plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for perioden 1. april 2001 til 31. marts 2002Ejendomsvurdering
23-03-012001-082001-08: Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. samt ligningslovens § 33 C - beskatning af lønindtægt ved tjeneste om bordFradrag og afskrivninger
07-03-012001-072001-07: Tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelserOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
23-01-012001-062001-06: Udlægning af Told- og Skattestyrelsens responderende virksomhed vedrørende ejendomsvurderingSKAT internt
18-01-012001-052001-05: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2001Generelt om punktafgifter
16-01-012001-042001-04: Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. - ændret praksis vedrørende dispensation efter lovens § 5 stk. 2 og stk. 3Personlig indkomst
15-01-012001-032001-03: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er sket beskatning af - eller nægtet fradrag - for kursusudgiften med den begrundelse at kurset blev afholdt på et almindeligt turiststed i udlandetFradrag og afskrivninger
04-01-012001-022001-02: Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet, samt skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende fra 1. januar - 31. december 2001Personlig indkomst
02-01-012001-012001-01: Ligningsplanen for produktionsåret 2001/2002Personlig indkomst