Dokumentets dato
18 jan 2001
Dato for offentliggørelse
18. januar 2001
Cirkulærets nummer
2001-05
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Selskabsrevisionskontor København
Sagsnummer
99/01-133-00024
Resumé
Afgiftssatsen for afgiftsåret 2001 af rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010001509-regl

  1. Under henvisning til ligningslovens § 17 E, stk. 3, indsat ved lov nr. 1298 af 20. december 2000, Lov om ændring af ligningsloven (Afgift af rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser), meddeles det herved, at afgiftssatsen for afgiftsåret 2001 udgør 0,85 %.
 
 
 
Frantz Howitz / Niels Andersen