Dokumentets dato
20 Dec 2001
Dato for offentliggørelse
20 Dec 2001 12:23
Cirkulærets nummer
2001-50
Ansvarlig fagkontor
Administrationsafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/01-7050-00184
Resumé

Grundværdiprocent, skove, vurdering

Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010021509-regl (historisk materiale er markeret med grønt)

(Til vurderingsmyndighederne og de tilsynsførende told- og skatteregioner)

I henhold til vurderingslovens § 15, stk. 3, skal Ligningsrådet hvert fjerde år fastsætte den procent, hvormed skovens grundværdi skal beregnes af normalværdien.

Procenten er til 2002-vurderingen fastsat til 25. Samme procentsats skal anvendes ved de almindelige vurderinger for de efterfølgende 3 år.

Ole Kjær 
 

/Jens Perch Nielsen