Dokumentets dato
19 Nov 2001
Dato for offentliggørelse
19 Nov 2001 14:28
Cirkulærets nummer
2001-38
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatning
Sagsnummer
99/01-4750-00015
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010019309-regl

Efter offentliggørelsen er punkt 2 - sidste linie - årstal 2000 rettet til 2001.

1. Under henvisning til § 38, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 901 af 11. oktober 2001 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 23. november - 31. december 2001 ekstraordinært nedsættes til 3% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:

    

2. oktober 1985 - 1. april 1986:

9% p.a.

    

2. april 1986 - 30. juni 1986:

7% p.a.

    

1. juli 1986 - 31. december 1986:

8% p.a.

    

1. januar 1987 - 30. juni 1988:

10% p.a.

    

1. juli 1988 - 16. juni 1991:

9% p.a.

    

17. juni 1991 - 17. maj 1993:

8% p.a.

    

18. maj 1993 - 30. juni 1993:

7% p.a.

    

1. juli 1993 - 31. december 1993:

6% p.a.

    

1. januar 1994 - 30. juni 1994:

5% p.a.

    

1. juli 1994 - 31. december 1994:

6% p.a.

    

1. januar 1995 - 21. december 1995:

7% p.a.

    

22. december 1995 - 21. oktober 1996:

6% p.a.

    

22. oktober 1996 - 30. juni 2000:

4% p.a.

    

1. juli 2000 - 31. december 2000:

5% p.a.

    

1. januar 2001 - 30. juni 2001:

4% p.a.

    

1. juli 2001 - 22. november 2001:

4% p.a.

3. Dette cirkulære erstatter TSS-cirkulære 2001- 20

Ole Kjær  
 

Jørgen Egelund