Undertitel
Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 31. december 2001
Dokumentets dato
26 Jun 2001
Dato for offentliggørelse
26 Jun 2001 10:06
Cirkulærets nummer
2001-20
Ansvarlig fagkontor
Selskabsbeskatningsafdelingen; Aktionær og udbyttebeskatning
Sagsnummer
99/01-4750-00014
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010012709-regl

1. Under henvisning til § 38, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2001 udgør 4% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:

2. oktober 1985 - 1. april 1986:9% p.a.
2. april 1986 - 30. juni 1986:7% p.a.
1. juli 1986 - 31. december 1986:8% p.a.
1. januar 1987 - 30. juni 1988:10% p.a.
1. juli 1988 - 16. juni 1991:9% p.a.
17. juni 1991 - 17. maj 1993: 8% p.a.
18. maj 1993 - 30. juni 1993:7% p.a.
1. juli 1993 - 31. december 1993:6% p.a.
1. januar 1994 - 30. juni 1994:5% p.a.
1. juli 1994 - 31. december 1994:6% p.a.
1. januar 1995 - 21. december 1995:7% p.a.
22. december 1995 - 21. oktober 1996:6% p.a.
22. oktober 1996 - 30. juni 2000:4% p.a.
1. juli 2000 - 31. december 2000:5% p.a.
1. januar 2001 - 30. juni 2001:4% p.a.

3. Dette cirkulære erstatter TSS-cirkulære 2000-42.

Ole Kjær 
 

/Jørgen Egelund