Dokumentets dato
05 Nov 2001
Dato for offentliggørelse
5. november 2001
Cirkulærets nummer
2001-36
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen; Skattekontrolkontoret
Sagsnummer
99/01-5110-105
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010019009-regl

1. Cirkulære nr. 225 af 29. november 1996 (TSS-cirkulære 1996-28) om kontrolsamarbejde med Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen ophæves den 15. november 2001.

2. Cirkulæret erstattes af en intern meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen af 5. november 2001 til told- og skatteregioner og et enslydende kommunebrev til kommuner.

 

Ole Kjær
/Tage Christensen