TSS-cirkulærer fra 2003
DatoNummerOverskriftEmne
22-12-032003-462003-46: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
22-12-032003-452003-45: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
18-12-032003-442003-44: Mindsterenten for perioden 1. januar 2004 - 30. juni 2004Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
16-12-032003-412003-41: Landbrug mv.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2003. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2004Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
16-12-032003-402003-40: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
16-12-032003-392003-39: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2Tinglysningsafgift
16-12-032003-432003-43: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2004Virksomheder + Personlig indkomst
16-12-032003-422003-42: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2004Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
03-12-032003-372003-37: Rettelser til cirkulære nr. 32 af 7. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-10) og cirkulære nr. 33 af 9. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-11) på afgiftsområdetEnergi og kuldioxid
02-12-032003-362003-36: Ligningsrådets satser 2004 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
27-11-032003-332003-33: Plan for tilsynet med skatteankenævnenePersonlig indkomst
27-11-032003-382003-38: Tilbagebetaling af tillægsskat indbetalt i henhold til dødsboskattelovens § 86Dødsboer (skat)
25-11-032003-352003-35: Værdiansættelse for 2004 af visse personalegoderPersonlig indkomst
25-11-032003-342003-34: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2004Personlig indkomst
17-11-032003-322003-32: Ophævelse af cirkulærer fra StatsskattedirektoratetPersonlig indkomst
12-11-032003-292003-29: Anvendelsesområdet for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 - fritagelse for finansielle transaktionerMomsfritagelse og -godtgørelse
11-11-032003-312003-31: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde,foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
10-11-032003-302003-30: Optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.Selskabsbeskatning
08-10-032003-282003-28: Ophævelse af cirkulære nr. 49 af 28. maj 2002 om pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven (TSS-cirkulære 2002-18)Ejendomsavancebeskatning
08-10-032003-262003-26: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende opgørelse af gevinst og tab på gæld i danske kroner, der stiftes og indfries til kurs pariSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
06-10-032003-252003-25: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende opgørelse af gevinst og tab på gæld i danske kroner, der stiftes og indfries til kurs pari (Udgået og erstattet af TSS-cirkulære 2003-26)Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
01-10-032003-272003-27: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
25-09-032003-242003-24: Plan for tilsynet med vurderingsankenævnenes klagebehandlingEjendomsvurdering
26-08-032003-232003-23: Regulering af grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. oktober 2003Ejendomsvurdering
18-07-032003-222003-22: Kapitalafkastsatsen for 2003Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
09-07-032003-202003-20: Ophævelse af standardfradrag for depotgebyrer og bankbokse - afrunding af fradrags- og godtgørelsesprocentMomsgrundlag
09-07-032003-192003-19: Opgørelse af den delvise fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1 og stk. 2, for undervisningsinstitutioner omfattet af erhvervsskoleloven - tilskud - regulering og tilbagebetaling af moms (Udgået og erstattet af TSS-cirkulære 2003-21)Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
09-07-032003-182003-18: Den lønsumsafgiftsmæssige behandling af overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwillOpgørelse, angivelse og betaling
09-07-032003-212003-21: Opgørelse af den delvise fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1 og stk. 2, for undervisningsinstitutioner omfattet af erhvervsskoleloven - tilskud - regulering og tilbagebetaling af momsOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
02-07-032003-172003-17: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
27-06-032003-152003-15: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
24-06-032003-142003-14: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2003Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
17-06-032003-162003-16: Dekoncentreret sagsudlægning - særordning for tredjelandsvirksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer inden for EU og registrering af momspligtige virksomheder etableret i EU, samt FærøerneHandel med udlandet og betalingspligtige personer
22-05-032003-132003-13: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2002 - 30/6 2003Personlig indkomst
19-05-032003-122003-12: Genoptagelse af skatteansættelser vedrørende ejendomsavance ved salg af anparter i boliginteressentskaberEjendomsavancebeskatning
09-05-032003-112003-11: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift
07-05-032003-102003-10: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i forbindelse med rensning af roer mv.Motor - Indregistrering og vægtafgift
28-03-032003-092003-09: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
24-03-032003-082003-08: Retningslinier for vurderingsmyndighedernes arbejdeEjendomsvurdering
18-03-032003-072003-07: Årsregulering af grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. januar 2003Ejendomsvurdering
25-02-032003-062003-06: Ligningsplanen for produktionsåret 2003/2004Personlig indkomst
10-02-032003-052003-05: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgift af glødelamper, der er fastmonteret med en parabol eller sokkelGlødelamper og elek. sikringer
23-01-032003-042003-04: Genoptagelse af skatteansættelser for selvstændige vognmænd vedrørende standardfradrag for udgifter til kost og småfornødenheder ved rejse i udlandet fra og med den 1. juli 1997 og indtil udgangen af indkomståret 2000Virksomheder + Personlig indkomst
20-01-032003-032003-03: Genoptagelse af skatteansættelsen for selskaber, der har givet medarbejdere ret til at erhverve aktier til favørkursSelskabsbeskatning
02-01-032003-012003-01: Afgiftsatsen for afgiftsåret 2003 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder
01-01-032003-022003-02: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst