TSS-cirkulærer fra 2004
DatoNummerOverskriftEmne
22-12-042004-432004-43: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2005Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
20-12-042004-422004-42: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
16-12-042004-402004-40: Den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af gebyrer i detailhandlen mv. for benyttelse af betalingskort og kreditkortOpgørelse, angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
16-12-042004-392004-39: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 2005Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
16-12-042004-372004-37: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2004. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2005Virksomheder + Personlig indkomst
16-12-042004-412004-41: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer, bortset fra dødsboerSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
15-12-042004-362004-36: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2Personlig indkomst
15-12-042004-352004-35: Ændring af praksis og genoptagelse af opgørelse af momstilsvaret vedr. leveringsstedet for formidlingsydelser til privatpersoner m.fl.Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
14-12-042004-382004-38: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2005Virksomheder + Personlig indkomst
02-12-042004-342004-34: Regulering af grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. oktober 2004Personlig indkomst + Ejendomsvurdering
30-11-042004-332004-33: Genoptagelse af skatteansættelsen for advokat- og revisorudgifter ved stiftelse af holdingselskaberSelskabsbeskatning
24-11-042004-322004-32: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
23-11-042004-312004-31: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2005Personlig indkomst
22-11-042004-302004-30: Værdiansættelse for 2005 af visse personalegoderPersonlig indkomst
18-11-042004-292004-29: Ligningsrådets satser 2005 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
12-11-042004-282004-28: Ændring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse efter procentreglen for nyerhvervede udlejningsejendomme, som anvendes til blandet beboelse og erhverv eller rent erhvervVirksomheder + Fradrag og afskrivninger
29-10-042004-272004-27: Moms af lægeerklæringerMomsgrundlag
14-10-042004-262004-26: Godkendelse af transfer pricing-indkomstændringerTransfer pricing
12-10-042004-252004-25: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
05-10-042004-232004-23: Genoptagelse af skatteansættelsen, beregning af arbejdsmarkedsbidrag m.v. samt lønsumsafgift vedrørende sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster modtaget af selvstændigt erhvervsdrivendeVirksomheder + Personlig indkomst
04-10-042004-222004-22: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1.7.2003 - 30.6.2004Personlig indkomst
01-10-042004-212004-21: Selskabsligning - store selskaber (Udgået og erstattet af 2004-25)Selskabsbeskatning
29-09-042004-242004-24: Landbrugsmæssige grundværdier ved vurderingen pr 1. oktober 2004Personlig indkomst + Ejendomsvurdering
17-08-042004-202004-20: Ændring af praksis om afgiftsberigtigelse af fabriksnye motorkøretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
16-08-042004-192004-19: Kapitalafkastsatsen for 2004Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
25-06-042004-172004-17: Mindsterenten for 1. juli - 31. december 2004Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
25-06-042004-182004-18: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
16-06-042004-162004-16: Ændring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fastsættelse af udlejningsværdi af stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningenPersonlig indkomst
15-06-042004-152004-15: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om tilbagebetaling af kuldioxidafgift i tilfælde, hvor godtgørelsen har været betinget af, at de afgiftspligtige varer er forbrugt i forbindelse med udøvelse af momspligtig sejladsEnergi og kuldioxid
14-06-042004-142004-14: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende DIS-lempelse for fratrædelsesgodtgørelser, der var beregnet og udbetalt på basis af DIS-løn i det tidligere ansættelsesforholdPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
26-05-042004-132004-13: Rettelse af afgiftssatsen for afgiftsåret 2004 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutter 
10-05-042004-122004-12: Fradrag i forbindelse med deltagelse i åbne arkitektkonkurrencerMomsfritagelse og -godtgørelse
02-04-042004-112004-11: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
23-03-042004-102004-10: Emballageafgift - tilbagebetaling af afgift af emballager med koncentrat, der bruges til fremstilling af læskedrikke med kulsyreØl, vin og spiritus + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
18-03-042004-092004-09: Personligningsplanen for produktionsåret 2004/2005Personlig indkomst
26-02-042004-082004-08: Retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser)Selskabsbeskatning
26-02-042004-072004-07: Forrentning af visse tilbagebetalingsbeløbPersonlig indkomst + Opgørelse, angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Told - efterkontrol
17-02-042004-052004-05: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om tilbagebetaling af vandafgift for vand forbrugt i frivillig momsregistrerede idræts-, svømme- og udstillingshaller mv.Energi og kuldioxid
11-02-042004-062004-06: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende periodisering af forudbetalte driftsudgifterFradrag og afskrivninger
02-02-042004-042004-04: Landbrug: Ændring af normalhandelsværdier for svin for indkomståret 2003, og ophævelse af samme i TSS-cirkulære 2003-41Virksomheder + Personlig indkomst
23-01-042004-032004-03: Genoptagelse vedrørende fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og udstationeringssted i udstationeringsperioden, hvor der er udbetalt FN-ydelser omfattet af ligningslovens § 7, nr. 15, der ikke tilsigter at dække de nævnte udgifterFradrag og afskrivninger
09-01-042004-022004-02: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2004 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
08-01-042004-012004-01: Registreringsafgift af motorkøretøjer - Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer 0-1 årMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift