Dokumentets dato
29 Jun 2001
Dato for offentliggørelse
29 Jun 2001 13:43
Cirkulærets nummer
2001-22
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/01-7050-00193
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010013309-regl

Told- og Skattestyrelsen har beregnet progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for indkomståret 2001 til 2.894.000 kr. (indeks 134,6), jf. ejendomsværdiskattelovens § 14.

Ole Kjær 
 

/Jens Perch Nielsen