Dokumentets dato
18 Dec 2001
Dato for offentliggørelse
18 Dec 2001 13:05
Cirkulærets nummer
2001-42
Ansvarlig fagkontor
Administrationsafdelingen; Opkrævningskontoret
Sagsnummer
99/98-850-00201
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010020809-regl

1. Under henvisning til § 7, stk. 2 i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., som ændret ved lov nr. 461 af 31/5 2000, lov nr. 462 af 31/5 2000, lov nr. 1029 af 22/11 2000 og lov nr. 1299 af 20/12 2000, meddeles det herved, at renten udgør 1,0 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2002.

2. Renten har indtil 1. september 2001 været fastsat til 1,3 pct pr. påbegyndt måned. Fra 1.september 2001 til 1.januar 2002 har renten været fastsat til 1,1 pct. pr. påbegyndt måned.

3. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2002.

 

Ole Kjær

 

/Jørgen Pedersen