Dokumentets dato
19 Dec 2001
Dato for offentliggørelse
19 Dec 2001 13:20
Cirkulærets nummer
2001-47
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Selskabsrevisionskontor København
Sagsnummer
99/01-0511-00048
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010021609-regl

I medfør af § 28 i bekendtgørelse nr. 948 af 30. oktober 2001 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 1. januar 2002.

Samtidig ophæves TSS-cirkulære 2001-33. (Det ophævede cirkulære er i Ministerialtidende benævnt cirkulære 174 af 1. oktober 2001).

Ole Kjær 
 

Palle Graff

Bilag
1