Dokumentets dato
09 aug 2001
Dato for offentliggørelse
9. august 2001
Cirkulærets nummer
2001-25
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/98-7050-49
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010015309-regl

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2001 til 6 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Ole Kjær 
 

/Jens Perch Nielsen

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 9