Dokumentets dato
29 mar 2001
Dato for offentliggørelse
30 mar 2001 13:10
Cirkulærets nummer
2001-11
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Planlægningskontor
Sagsnummer
99/00-511-00041
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Cirkulæret er ophævet af TSS-cirkulære 2001-21.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010004109-regl

I medfør af § 24 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 1. april 2001.

Samtidig ophæves TSS-cirkulære 2000-38. (Det ophævede cirkulære er i Ministerialtidende benævnt cirkulære 197 af 18. december 2000).
Ole Kjær
Palle Graff
Hent bilaget i pdf-format
Bilag
1