Dokumentets dato
01 okt 2001
Dato for offentliggørelse
3. oktober 2001
Cirkulærets nummer
2001-33
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Planlægningskontor
Sagsnummer
99/01-0511-00045
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010017409-regl

I medfør af § 24 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sags-udlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 1. oktober 2001.

Samtidig ophæves TSS-cirkulære 2001-21. (Det ophævede cirkulære er i Ministerialtidende benævnt cirkulære 141 af 27. juni 2001).

 

Ole Kjær

Annette Olesen         

Bilag
Der henvises til pdf-udgaven af cirkulæret nederst på denne side