Dokumentets dato
20 dec 2001
Dato for offentliggørelse
20 dec 2001 11:07
Cirkulærets nummer
2001-49
Ansvarlig fagkontor
Selskabsbeskatningsafdelingen; Aktionær og udbyttebeskatning
Sagsnummer
99/01-4750-00016
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010020509-regl

1. Under henvisning til § 38, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 901 af 11. oktober 2001 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2002 udgør 4% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:

2. oktober 1985 - 1. april 1986:

9% p.a.

2. april 1986 - 30. juni 1986:

7% p.a.

1. juli 1986 - 31. december 1986:

8% p.a.

1. januar 1987 - 30. juni 1988:

10% p.a.

1. juli 1988 - 16. juni 1991:

9% p.a.

17. juni 1991 - 17. maj 1993:

8% p.a.

18. maj 1993 - 30. juni 1993:

7% p.a.

1. juli 1993 - 31. december 1993:

6% p.a.

1. januar 1994 - 30. juni 1994:

5% p.a.

1. juli 1994 - 31. december 1994:

6% p.a.

1. januar 1995 - 21. december 1995:

7% p.a.

22. december 1995 - 21. oktober 1996:

6% p.a.

22. oktober 1996 - 30. juni 2000:

4% p.a.

1. juli 2000 - 31. december 2000:

5% p.a.

1. januar 2001 - 22. november 2001:

4% p.a.

23. november 2001 - 31. december 2001:

3% p.a.

3. Dette cirkulære erstatter cirkulære nr. 193 af 19. november 2001 (TSS-cirkulære 2001- 38).

Told- og Skattestyrelsen, den 20. december 2001

Ole Kjær

Jørgen Egelund