Dokumentets dato
19 Dec 2001
Dato for offentliggørelse
19 Dec 2001 10:54
Cirkulærets nummer
2001-46
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
99/01-4209-00055
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010022509-regl

Ligningsrådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 2001, jf. skattestyrelseslovens § 13, fastsat nedenstående satser for normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser:

1. Normalhandelsværdier.

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende normalhandelsværdier pr. 31. december 2001:

Normalhandelsværdier (ekskl. moms):

Kvæg, store racer

Over 2 år:

4.700 kr.

1-2 år:

3.700 kr.

0-1 år:

1.800 kr.

Jersey

Over 2 år:

3.000 kr.

1-2 år:

2.300 kr.

0-1 år:

900 kr.

Kødkvæg

Over 2 år:

4.400 kr.

1-2 år:

4.400 kr.

0-1 år:

1.900 kr.

Får og lam:

500 kr.

Heste

Over 2 år:

6.500 kr.

Små heste og plage:

4.600 kr.

Føl

2.600 kr.

Svin:

Søer og orner: (avlsdyr)

2.400 kr.

Fedesvin 0-30 kg

310 kr.

Fedesvin 30-60 kg:

500 kr.

Fedesvin over 60 kg:

700 kr.

2. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2001:

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

15.500 kr.

9.500 kr.

Værdi 1-2 år

32.700 kr.

18.500 kr.

Værdi 2-3 år

43.200 kr.

27.000 kr.

Værdi 3-4 år

53.600 kr.

35.200 kr.

Værdi 4-5 år

64.000 kr.

43.400 kr.

over 5 år

74.500 kr.

52.000 kr.

S-INDEKS

RDM/SDM/DRK

JERSEY

103-106

74.500 kr.

44.500 kr.

107-113

149.200 kr.

89.400 kr.

over 114

223.700 kr.

134.400 kr.

Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de værdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de værdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

3. Vejledende fremstillingspriser.

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.

For erhvervsdrivende, der er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:

100 kr.

Chinchilla:

110 kr.

Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:

282 kr.

Unger under 3 mdr.

0 kr.

Erhvervsdrivende, der er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

Ligningsrådet har ikke for indkomståret 2001 fastsat vejledende fremstillingspriser for erhvervsdrivende, der driver hjortefarme, det vil sige for krondyr, kronkalve, dådyr og dådyrkalve. Værdien af disse dyr skal derfor opgøres efter varelagerloven.

Ligningsrådet har til brug for indkomståret 2002 fastsat nedenstående satser:

4. Normaludgift pr. kostdag.

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne

fratrække 45 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.

5. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

ekskl. moms

25% moms

Okse- og kalvekød/pr. kg.:

9,00 kr.

2,25 kr.

Svinekød/pr. kg.:

7,60 kr.

2,00 kr.

Heste pr. kg.:

6,00 kr.

1,50 kr.

Får og lam/pr. kg.:

12,50 kr.

3,25 kr.

Fjerkræ og æg/pr. person:

125,00 kr.

31,25 kr.

Mælk/pr. person:

160,00 kr.

40,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.

Ole Kjær  
 

/Kim Lohse