Dokumentets dato
15 Aug 2001
Dato for offentliggørelse
15 Aug 2001 15:00
Cirkulærets nummer
2001-26
Ansvarlig fagkontor
Erhvervsafdelingen; Virksomhedskontoret
Sagsnummer
99/98-850-00201
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010015409-regl

1. Under henvisning til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2000 (opkrævningsloven) samt § 1 i bekendtgørelse nr. 714 af 2. august 2001 om ikrafttrædelse af variabel morarente efter opkrævningsloven, meddeles det herved, at renten udgør 1,1 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. september 2001.

2. Renten har indtil 1. september 2001 været fastsat til 1,3 pct. pr. påbegyndt måned.

3. Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2001.

 

Ole Kjær 

/Jørgen Pedersen