Dokumentets dato
03 sep 2001
Dato for offentliggørelse
03 sep 2001 13:40
Cirkulærets nummer
2001-29
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Ejendomsvurdering
Sagsnummer
99/01-7021-00009
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010015909-regl

I henhold til skattestyrelseslovens § 18, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, godkender Ligningsrådet efter praksis forud for den almindelige vurdering vejledende ha-priser til brug ved vurderingsmyndighedernes værdiansættelse af de landbrugsmæssige grundværdier.

Til 2002-vurderingen har Ligningsrådet godkendt at hæve de gennemsnitlige landbrugsmæssige grundværdier med 15 % i forhold til 2001-vurderingen i alle landsdele bortset fra Bornholm, hvor grundværdiniveauet ikke hæves.

De derved fremkomne ha-priser jf. nedenfor anvendes for landbrugsjord af middelgod bonitet indenfor den enkelte landsdel. De procentvise niveauændringer anvendes også på jorder af såvel bedre som ringere bonitet end middelgod jord.

Ved 2002-vurderingen skal de landbrugsmæssige grundværdier for den middelgode bonitet derfor ansættes med udgangspunkt i følgende niveau:

Landsdel

2002-vurderingen

Nordøstsjælland

35.800 kr/ha

Øvrige Sjælland

29.900 kr/ha

Lolland-Falster

35.900 kr/ha

Bornholm

12.100 kr/ha

Fyn

29.700 kr/ha

Sønderjylland

22.200 kr/ha

Østjylland

24.800 kr/ha

Vestjylland

19.200 kr/ha

Nordjylland

15.900 kr/ha

Ole Kjær

/Jens Perch Nielsen