TSS-cirkulærer fra 2002
DatoNummerOverskriftEmne
20-12-022002-432002-43: Ligningsrådets satser 2003 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BPersonlig indkomst
20-12-022002-422002-42: Værdiansættelse for 2003 af visse personalegoderPersonlig indkomst
19-12-022002-412002-41: Mindsterenten for perioden 1. januar 2003 - 30. juni 2003Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
19-12-022002-392002-39: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2Personlig indkomst + Renter og gebyrer
19-12-022002-402002-40: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2003Personlig indkomst
19-12-022002-382002-38: Landbrug mv.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2002. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2003Personlig indkomst
18-12-022002-372002-37: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
13-12-022002-352002-35: Udbetaling af procentgodtgørelse efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. pkt. ved tilbagebetaling af overskydende selskabsskat (maksimeringsreglen)Selskabsbeskatning
10-12-022002-362002-36: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
29-11-022002-342002-34: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2003Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
19-11-022002-332002-33: Dekoncentreret sagsudlægning - godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøbMomsfritagelse og -godtgørelse
18-11-022002-322002-32: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemandGenerelt om punktafgifter + Straf
18-11-022002-312002-31: Fastsættelse af depositum for registreringsafgift af brugte motorkøretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
08-11-022002-302002-30: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2003Udenlandsk indkomst
15-10-022002-292002-29: Udlægning af visse anmodninger om bindende forhåndsbeskedOpgaver og resultater
04-10-022002-272002-27: Mindsterenten for perioden 10. oktober 2002 - 31. december 2002Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
04-10-022002-282002-28: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
26-09-022002-262002-26: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
05-09-022002-252002-25: Dekoncentreret sagsudlægning - inddrivelse af restancer for det offentligePersonlig indkomst
29-07-022002-242002-24: Kapitalafkastsatsen for 2002Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
15-07-022002-232002-23: Tilbagebetaling af smøreolieafgiften mv.Energi og kuldioxid
09-07-022002-222002-22: Registreringsafgiftsloven - praksisændring vedrørende importørvirksomheders afgiftsberigtigelse af køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
02-07-022002-212002-21: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
21-06-022002-202002-20: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2002Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
30-05-022002-192002-19: Ophævelse af merhugstfradragetFradrag og afskrivninger
28-05-022002-182002-18: Pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningslovenEjendomsavancebeskatning
22-05-022002-172002-17: Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere for idrætsforeninger mv. og til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.Personlig indkomst
17-05-022002-162002-16: Tilbagebetaling af olie-, gas-, kul-, el- og CO2-afgift ved brug i byggeperioden af varmekanoner og permanente radiatoranlæg udelukkende til udtørring af byggematerialer samt til opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperaturEnergi og kuldioxid
30-04-022002-152002-15: Administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af SpilleautomatlovenStraf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål
24-04-022002-142002-14: Genoptagelse af skatteansættelserne vedrørende fri bil for chauffører, der ikke har det som overvejende hverv at være chaufførPersonlig indkomst
11-04-022002-132002-13: Vinafgift - tilbagebetaling af opkrævet vinafgift for forsvundne banderolerØl, vin og spiritus
09-04-022002-112002-11: Plan for tilsynet med skatteankenævnenePersonlig indkomst
09-04-022002-122002-12: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er nægtet fradrag for hensættelser til fremtidige serviceforpligtelser, hvor udgiften hertil er inkluderet i hovedydelsenFradrag og afskrivninger
26-03-022002-102002-10: Udlægning af sager om skattefri aktieombytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
25-03-022002-092002-09: Registreringsafgiftsloven - retningslinier for beregning af efterbetalingskrav samt for genoptagelse og tilbagebetaling af registreringsafgiftMotor - Indregistrering og vægtafgift
21-03-022002-082002-08: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
22-02-022002-072002-07: Fremgangsmåden ved vurderingsmyndighedernes og told- og skatteregionernes besigtigelser af fast ejendomSKAT internt
14-02-022002-062002-06: Den momsmæssige behandling af oprettelses- og rykkergebyrer opkrævet i forbindelse med finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit og tilbagebetaling af uberettiget opkrævet momsMomsgrundlag
07-02-022002-052002-05: Ligningsplanen for produktionsåret 2002/2003 Personlig indkomst
30-01-022002-042002-04: Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende 1. januar - 31. december 2002Personlig indkomst
04-01-022002-032002-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2002 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserGenerelt om punktafgifter
04-01-022002-022002-02: Genoptagelse af skatteansættelse vedrørende eftervederlag for valgte fagforeningssekretærer, folketingsmedlemmer, borgmestre, rådmænd o.lign. - fratrædelsesgodtgørelsePersonlig indkomst
04-01-022002-012002-01: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-18 om aktieerhvervelser i udviklingslandeAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder