Undertitel

Selskabsligning - store selskaber

Dokumentets dato
27 jun 2001
Dato for offentliggørelse
27 jun 2001 13:53
Cirkulærets nummer
2001-21
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Planlægningskontor
Sagsnummer
99/01-0511-00044
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010014109-regl

I medfør af § 24 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 2. juli 2001.

Samtidig ophæves TSS-cirkulære 2001-11. (Det ophævede cirkulære er i Ministerialtidende benævnt cirkulære 41 af 30. marts 2001).


Ole Kjær /Niels Andersen

Hent bilag 1 i pdf-udgave