Dato for udgivelse
12 maj 2022 14:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 maj 2022 11:10
SKM-nummer
SKM2022.251.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0141107
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 26. april 2022 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2, om unavngivne fysiske og juridiske personers handel med virtuel valuta. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2022-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Formål og baggrund

Skattestyrelsen anmoder om tilladelse til, at der hos danske udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og FIAT-valutaer (i det følgende benævnt vekslingstjenester) indhentes oplysninger om unavngivne skattepligtige personers og virksomheders transaktioner med virtuel valuta.

Der findes i dag mere end 17.000 forskellige virtuelle valutaer. Udover bitcoin er de mest udbredte virtuelle valutaer ethereum, bitcoin cash, ripple, dash, tether, cardano og litecoin.

De danske vekslingstjenester, der søges oplysninger fra, har ikke pligt til at foretage indberetning til Skattestyrelsen om handel og veksling. Det er derfor relevant for Skattestyrelsen at få afdækket den nuværende regelefterlevelse. De omhandlede oplysninger, som Skattestyrelsen ønsker, kan ikke indhentes på andre måder, og det er derfor afgørende for kontrollen, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne.

Hvem pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen har konkret viden om, at danske vekslingstjenester foretager handel med virtuel valuta, hvorfor der for disse ønskes pålagt oplysningspligt.

Hvilke oplysninger indhentes

Der anmodes om en liste over unavngivne skattepligtige personer m.fl., der er/har været kunder hos de danske vekslingstjenester, hvor personer med tilknytning til Danmark og de nordiske lande*) har handlet eller vekslet virtuel valuta med angivelse af:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr.
  • Samlet handel eller veksling i FIAT-valutaer og virtuel valuta.
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i FIAT-valutaer til virtuel valuta.
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til FIAT-valutaer.
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til virtuel valuta.
  • Oplysninger om ejeren af den konto eller wallet, som betalingen er sat ind eller hævet på.
  • Gebyr betalt af personen.

*) Ved “personer med tilknytning til Danmark og de nordiske lande" forstås:

Fysiske personer med bopæl i Danmark og de nordiske lande i perioden eller en del af perioden samt de i Danmark og de nordiske landes juridiske personer, fonde, trusts, foreninger og sammenslutninger mv. der er registreret i Erhvervsstyrelsens registre eller hos Fondsmyndigheden i Justitsministeriet i perioden eller en del af perioden.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk.1 og 2, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovenstående oplysninger hos de angivne to danske udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og FIAT-valutaer.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på dets møde den 26. april 2022 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.