Dato for udgivelse
11 Aug 2022 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Aug 2022 10:32
SKM-nummer
SKM2022.389.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0706095
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalafkastsatsen, rentekorrektionssatsen
Resumé

Kapitalafkastsatsen for 2022 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2022 er 3 pct.

Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 9
Virksomhedsskatteloven § 9a, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 2

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.5.3.1.2.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.5.2.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.5.2.9.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.5.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.6.4.1.2

Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2022 til 0 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Skattestyrelsen har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2022 til 3 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9a.