Dato for udgivelse
29 Nov 2022 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Aug 2021 14:20
SKM-nummer
SKM2022.580.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
K01-795/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, manglende skiltning
Resumé

Et anpartsselskab (T) var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen ved som bruger af en varebil, med en totalvægt på 3.290 kg, og som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, at være ansvarlig for, at en ansat den 22. oktober 2020 kl. 14.50 førte varebilen ad motorvejen ved grænseovergangsstedet i Y1-by, selvom varebilen ikke var forsynet med virksomhedens cvr.nr. nummer og navn på venstre og højre side af varebilen. Det var anden gang T overtrådte registreringsbekendtgørelsens regler om mærkning af køretøjer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig. T idømtes en bøde på 10.000 kr

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 - om registrering af køretøjer - med senere ændringer - § 114, stk. 5, jf. stk. 3, jf. § 85, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.10.

Parter

Anklagemyndigheden mod

T

cvr-nummer ...11

Y2-adresse

Anklageskrift er modtaget den 3. februar 2021.

Afgørelse truffet af dommerfuldmægtig

Kim Grunnet

T er tiltalt for overtrædelse af:

bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 - om registrering af køretøjer - med senere ændringer - § 114, stk. 5, jf. stk. 3, jf. § 85, stk. 1,

ved som bruger af varebil ...Q1, der har en tilladt totalvægt på 3.290 kg, og som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, at være ansvarlig for at NV den 22. oktober 2020 kl. 14.50 førte varebilen ad (red. område fjernet) Motorvej ved grænseovergangsstedet i Y1-adresse, selv om varebilen ikke var forsynet med virksomhedens cvr-nummer og navn på venstre og højre side af varebilen.

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdet.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den tiltale, der er rejst i anklageskriftet.

Tiltalte straffes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.