TSS-cirkulærer fra 1999
DatoNummerOverskriftEmne
13-07-991999-291999-29: Genoptagelse - beskatnings-/retserhvervelsestidspunkt for lønkrav i konkursbo/under betalingsstandsningVirksomheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
06-07-991999-271999-27: Dekoncentreret sagsudlægningSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
25-06-991999-251999-25: Mindsterenten for perioden 1. juli til 31. december 1999Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
16-11-991999-361999-36: Den skattemæssige behandling af freelancetolke ved EU-institutionerneUdenlandsk indkomst
28-04-991999-151999-15: Samarbejdsaftale med Holland af 22. februar 1999Udenlandsk indkomst
06-01-991999-021999-02: Regulering af gebyrerSærlige procedurer
20-09-991999-311999-31: Rentegodtgørelse til institutioner, foreninger og fonde, der har afregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fremrykket i 1997Selskabsbeskatning + SKAT internt
30-03-991999-121999-12: Skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet, gældende fra 1. april - 31. december 1999Personlig indkomst + SKAT internt
28-01-991999-031999-03: Efterfølgende af- og nedskrivningerSKAT internt
27-12-991999-491999-49: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
23-12-991999-461999-46: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
20-12-991999-391999-39: Genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende opgørelse af gevinst og tab på gæld i forbindelse med låneomkostningerSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
22-11-991999-371999-37: Tilsynet med København og Frederiksberg kommuner vedrørende personligning og selskabsligningSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
30-09-991999-321999-32: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
20-09-991999-311999-31: Rentegodtgørelse til institutioner, foreninger og fonde, der har afregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fremrykket i 1997Selskabsbeskatning + SKAT internt
28-07-991999-301999-30: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
13-07-991999-291999-29: Genoptagelse - beskatnings-/retserhvervelsestidspunkt for lønkrav i konkursbo/under betalingsstandsningVirksomheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
07-07-991999-281999-28: Ophævelse af cirkulære nr. 79 af 9. juli 1986 (SD-cirkulære 1986-22) om omgørelse af hovedaktionærdispositionerSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
06-07-991999-271999-27: Dekoncentreret sagsudlægningSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
25-06-991999-251999-25: Mindsterenten for perioden 1. juli til 31. december 1999Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
11-06-991999-231999-23: Ophævelse af cirkulære om regnskabsomlægning for selskaber mv., omlægning af indkomståretSelskabsbeskatning
07-06-991999-211999-21: Retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3, (fradrag for løbende ydelser)Selskabsbeskatning
07-06-991999-221999-22: Optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2Selskabsbeskatning
31-03-991999-131999-13: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
29-01-991999-061999-06: Retningslinjer for skatteansættende myndigheders registrering af ressourceanvendelse, omsætningstal og kontrolprocesser ved selskabsligningenSelskabsbeskatning
27-12-991999-481999-48: Værdiansættelse for 2000 af visse personalegoderPersonlig indkomst
22-12-991999-421999-42: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1999. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2000Personlig indkomst
22-12-991999-431999-43: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2000Personlig indkomst
22-12-991999-451999-45: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2000Personlig indkomst
21-12-991999-411999-41: Fastsættelse af satser for fradrag for eksportmedarbejdere i henhold til ligningslovens § 9 E, stk. 3, gældende fra 1. januar 2000Personlig indkomst
20-12-991999-401999-40: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 1999 til 30/6 2000Personlig indkomst
20-12-991999-391999-39: Genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende opgørelse af gevinst og tab på gæld i forbindelse med låneomkostningerSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
22-11-991999-371999-37: Tilsynet med København og Frederiksberg kommuner vedrørende personligning og selskabsligningSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
03-11-991999-351999-35: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2000Personlig indkomst
29-10-991999-341999-34: Kompetencen til at behandle skattestraffesager efter skattekontrollovens afsnit IIIPersonlig indkomst + Kontrolbestemmelser
29-10-991999-331999-33: Administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af skattekontrollovens §§ 13, 13 B, 13 C, 15, 16 og 18Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser
13-07-991999-291999-29: Genoptagelse - beskatnings-/retserhvervelsestidspunkt for lønkrav i konkursbo/under betalingsstandsningVirksomheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
07-07-991999-281999-28: Ophævelse af cirkulære nr. 79 af 9. juli 1986 (SD-cirkulære 1986-22) om omgørelse af hovedaktionærdispositionerSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
06-07-991999-271999-27: Dekoncentreret sagsudlægningSelskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
01-07-991999-261999-26: Skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet, gældende fra 1. april - 31. december 1999Personlig indkomst
25-06-991999-251999-25: Mindsterenten for perioden 1. juli til 31. december 1999Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
17-05-991999-181999-18: Retningslinjer for opgørelsen af ressourceanvendelsen ved ligningenPersonlig indkomst
04-05-991999-161999-16: Ophævelse af SD-cirkulære 1987-46 af 30. oktober 1987 om den skattemæssige behandling af egen bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privatPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
30-03-991999-121999-12: Skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet, gældende fra 1. april - 31. december 1999Personlig indkomst + SKAT internt
24-03-991999-091999-09: Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere for idrætsforeninger mv. og til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personelPersonlig indkomst
05-03-991999-081999-08: Ligningsplanen for produktionsåret 1999/2000Personlig indkomst
01-03-991999-071999-07: Skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter ved rejse og befordring samt fradrag for arbejde i udlandet, gældende fra 1. april - 31. december 1999Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
28-01-991999-041999-04: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1999Personlig indkomst
28-01-991999-051999-05: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1998. Normaludgift pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 1999Personlig indkomst
22-06-991999-241999-24: Tilbagebetaling af affaldsafgiftMiljøafgifter
29-10-991999-331999-33: Administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af skattekontrollovens §§ 13, 13 B, 13 C, 15, 16 og 18Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser
29-10-991999-341999-34: Kompetencen til at behandle skattestraffesager efter skattekontrollovens afsnit IIIPersonlig indkomst + Kontrolbestemmelser
22-12-991999-441999-44: Satser 2000. Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C. Skattefri godtgørelse vedrørende erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9, stk. 5 og § 9 BFradrag og afskrivninger
07-05-991999-171999-17: Fradrag for befordring til efteruddannelsessted under uddannelsesorlov - genoptagelseFradrag og afskrivninger
04-05-991999-161999-16: Ophævelse af SD-cirkulære 1987-46 af 30. oktober 1987 om den skattemæssige behandling af egen bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privatPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
12-04-991999-141999-14: Ophævelse af SD-cirkulære 1987-9 om afskrivning på bygninger af træFradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradrag
01-03-991999-071999-07: Skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter ved rejse og befordring samt fradrag for arbejde i udlandet, gældende fra 1. april - 31. december 1999Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
04-01-991999-011999-01: Afskrivning på ejendomme hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende artFradrag og afskrivninger
02-06-991999-201999-20: Forsendelse af ufortoldede ekspresforsendelserForsendelse og transitering
16-12-991999-381999-38: Genoptagelse af sager om opgørelse af afgiftspligtig vægt efter lov om afgift af affald og råstofferEnergi og kuldioxid
26-03-991999-101999-10: Plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og - sekretariater for perioden 1. april 1999 til 31. marts 2000Ejendomsvurdering
26-03-991999-111999-11: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2000 (2000-vurderingen)Ejendomsvurdering
23-12-991999-471999-47: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2000Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
27-05-991999-191999-19: Skattefri aktieombytning - sagsudlægningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
12-04-991999-141999-14: Ophævelse af SD-cirkulære 1987-9 om afskrivning på bygninger af træFradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradrag