Dokumentets dato
12 apr 1999
Dato for offentliggørelse
12. april 1999
Cirkulærets nummer
1999-14
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990003509-regl

1. SD-cirkulære 1987-9 af 27. februar 1987 om afskrivning på bygninger af træ ophæves, da bestemmelsen vedrører afskrivning efter den tidligere gældende afskrivningslovs § 18, stk. 1, litra d, og da denne lovbestemmelse ikke er videreført med den nye afskrivningslov (lov nr. 433 af 26. juni 1998).
 
2.Ophævelsen har virkning fra og med indkomståret 1999
 
Frantz Howitz
 
                           / Kim Lohse