Dokumentets dato
31 Mar 1999
Dato for offentliggørelse
31. marts 1999
Cirkulærets nummer
1999-13
Ansvarlig fagkontor
SKAT internt
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990004209-regl

I medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.
 
Cirkulæret træder i kraft 1. april 1999. Samtidig ophæves Tss-cirkulære1998 -41.
 
 
Frantz Howitz
 
                         / Palle Graff
Bilag
1