Dokumentets dato
30 sep 1999
Dato for offentliggørelse
30. september 1999
Cirkulærets nummer
1999-32
Ansvarlig fagkontor
SKAT internt
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990015009-regl

I medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juli 1999 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.
 
Cirkulæret træder i kraft 1. oktober 1999. Samtidig ophæves Tss-cirkulære 1999 -13.
 
 
 
 
 
 
Frantz Howitz                              
 
                                                                           Palle Graff