Dokumentets dato
28 jan 1999
Dato for offentliggørelse
28. januar 1999
Cirkulærets nummer
1999-05
Ansvarlig fagkontor
SKAT internt
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990000909-regl

Ligningsrådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 1998, jf. skattestyrelseslovens § 13, fastsat nedenstående satser for normalhandelsværdier og vejledende fremstillingspriser:
 
aNormalhandelsværdier
 
Husdyrbeskatningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.
 
For landbrugere er fastsat følgende normalhandelsværdier pr. 31. december 1998:
 
Normalhandelsværdier (ekskl. moms):
Kvæg, store racer  
Over 2 år: 5.400 kr.
1-2 år: 4.300 kr.
0-1 år: 2.300 kr.
   
Jersey  
Over 2 år: 3.300 kr.
1-2 år: 2.500 kr.
0-1 år: 900 kr.
   
Kødkvæg:  
Over 2 år: 5.600 kr.
1-2 år: 5.300 kr.
0-1 år: 2.200 kr.
   
Får og lam: 450 kr.
   
Heste  
Over 2 år: 6.300 kr.
Små heste og plage: 4.500 kr.
Føl: 2.600 kr.
   
Svin:  
Søer og orner: (avlsdyr) 1.600 kr.
Fedesvin 0-30 kg 160 kr.
Fedesvin 30-60 kg 290 kr.
Fedesvin over 60 kg 420 kr.
 
Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de normalhandelsværdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de normalhandelsværdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.
 
bVejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)
 
Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.
 
For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:
 
 
Krondyr: 1.750 kr.
Kronkalve: 1.000 kr.
Dådyr: 650 kr.
Dådyrkalve: 300 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind: 100 kr.
Chinchilla: 105 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind: 250 kr.
Unger under 3 mdr. 0 kr.
   
   
 
Ligningsrådet har til brug for indkomståret 1999 fastsat nedenstående satser:
 
aNormaludgift pr. kostdag
 
Statsskattelovens § 6a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 41 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.
 
bMedhjælperes andel i lejeværdi
 
Statsskattelovens § 6a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
For hver medhjælper, som har logi i stuehuset, kan fratrækkes 1600 kr. årligt for andel i lejeværdien.
 
cVærdi af forbrug af egne produkter for landbrugere
 
Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
De vejledende mindstesatser er fastsat således:
 
  ekskl. moms 25 pct. moms
Okse- og kalvekød/pr. kg: 10,85 kr. 2,70 kr.
Svinekød/pr. kg: 6,40 kr. 1,60 kr.
Heste pr. kg: 6,00 kr. 1,50 kr.
Får og lam/pr. kg: 12,00 kr. 3,00 kr.
Fjerkræ og æg/pr. person: 135,00 kr. 33,75 kr.
Mælk/pr. person: 160,00 kr. 40,00 kr.
 
Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.
 
Frantz Howitz
                                      / Kim Lohse