Dokumentets dato
04 May 1999
Dato for offentliggørelse
4. maj 1999
Cirkulærets nummer
1999-16
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990004509-regl

1.SD-cirkulære 1987-46 af 30 oktober 1987 om den skattemæssige behandling af egen bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat ophæves. Reglerne om den skattemæssige behandling af sådanne biler vil herefter fremgå af Ligningsvejledningen.
 
2.Ophævelsen har virkning fra og med indkomståret 1999.
 
 
Frantz Howitz
 
                                         / Kim Lohse